Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2003


Předseda Valného shromáždění OSN – Jan Kavan - Zpravodajská analýza

Hana Catalanová, Václav Eminger

Britský státní občan Jan Kavan, současný předseda VS OSN, je po zpravodajské stránce hodnocen velmi rozporně, a to pro nedostatečnou zpravodajskou analýzu. V ní bylo dosud pouze konstatováno, že tento muž měl sice podivné styky s bývalou komunistickou tajnou policií (StB), avšak nebyl mu dokázán záměr jeho počínání. Současný komunistický soudní systém jeho zjevnou spolupráci s StB dokonce klasifikoval jako „nevědomou“, aniž svůj verdikt alespoň naoko zamaskoval neřízením psychiatrického pozorování dotyčného.

Jako student žurnalistiky, člen KSČ, byl vybrán pro studijní činnost v Anglii jednak pro svůj britský původ, znalost angličtiny a v neposlední řadě také vzhledem ke svým velšským předkům. Dříve než byl vytipován, jeho matka – Rosemary Kavanová – byla několik let spolupracovnicí II. správy ministerstva vnitra. Kavan se stýkal s pracovníky komunistické tajné policie na zastupitelském úřadě v Londýně. Tuto skutečnost omlouvá nevědomostí o jejich funkci. Podle dochovaných materiálů předával nejdříve zprávy z okruhu britských studentů, později se osamostatnil a založil tiskovou agenturu Palachpress. Ta prodávala informace pochybných kvalit z bývalého Československa. Byl zatčen v souvislosti s pašováním drogy v Belgii, stal se mezinárodním pašerákem – do bývalého Československa provezl, údajně tajně, na osm tisíc knih, které společně s Petrem Pithartem prodávali a dělili se o zisky. Blízkým spolupracovníkem se mu stal Dr. Jan Tesař, bývalý spolupracovník komunistické vojenské rozvědky, člen KSČ.

Kavan během osmnáctiletého pobytu v Anglii změnil osmkrát svoji totožnost, takže nebylo vůbec snadné tuto osobu sledovat. Celkem třikrát, údajně ilegálně, navštívil za totality Prahu. Zde se nechal navzdory své „ilegální“ práci fotografovat nejméně dvakrát – jednou v estébácké kavárně Evropa a podruhé na Karlově mostě. Jeho dodávky knih byly pod dohledem StB vykládány na Malostranském náměstí. Bolševici se ve své snaze o světovládu zaměřili v první řadě na západní Evropu a USA. V Anglii bylo možno využít ty, kteří byli v opozici proti britské koruně jednak jako „mírotvůrci“ ve službách KGB, a také velšskou komunitu, která usilovala o rozdrobení anglického království.

Vojenský aspekt Kavanovy aktivity na tomto poli jasně ukazuje jmenování agenta vojenské rozvědky Karla Srby generálním sekretářem ministerstva zahraničí! Kavan dobře věděl, koho jmenoval. Výmluvy o nedostatku informací jsou výsměchem i laikovi.

Aféry Kavana se táhnou po celá desetiletí, což ovšem nevadilo sociální demokracii, aby si takové poslance a členy vlády nechránila. Kavan byl Zemanův kůň. A Zeman? Ten se na rozhodující post ve straně dostal intrikami komunisty Komárka na sjezdu v Hradci Králové. Tam se tento reprezentant kominterny utkal s exilovým skutečným sociálním demokratem Jiřím Horákem a zde také začala bolševizace sociální demokracie, jejímž plodem je i Jan Kavan.

Již jen skutečnost, že v případu studenta Kavana rozhodoval ministr vnitra komunistické vlády svědčí o tom, že tento muž byl cíleně vybrán pro potřeby kominternyZpátky