Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2003


Důvodné podezření

Tomáš Krystlík

Odborníky stále zaměstnává otázka, zda některé tragické havárie dopravních letounů neměl na svědomí zapnutý mobilní telefon nějakého cestujícího. Jednoznačný důkaz zatím nezískali, ale pro tuto hypotézu přibývá indicií.

Turbovrtulový letoun právě dosáhl letovou výšku, když najednou v pilotní kabině zazní poplach „Požár v prostoru pro zavazadla.“ Po chvíli posádka zjišťuje, že se jedná o poplach falešný a po přistání objevují technici příčinu - zapnutý mobilní telefon v jednom zavazadle.

Mnohem nebezpečnější byl případ, kdy jeden řecký obchodník si na palubě tryskového letadla společnosti LTU nedlouho před přistáním v Düsseldorfu začal vyřizovat své záležitosti mobilním telefonem. Přitom došlo k nebezpečným výkyvům kormidla, které museli piloti podchytit. Za ohrožení dopravy dostal dotyčný obchodník pokutu 1260 eur.

Podobné případy jsou na téměř na denním pořádku, stěžují si piloti airbusů, které jsou mnohem náchylnější k rušení mobilními telefony než starší letouny. U starých letadel se pokyny k řízení letadla zprostředkovávají lanky nebo hydraulickými potrubími, u airbusů pouze elektrickými kabely, výkonná zařízení jsou decentralizována. Mobilní telefony se chovají v letadlech úplně jinak než na zemském povrchu. Protože kovový trup letadla působí jako Faradayova klec a odstiňuje elektromagnetický signál, snaží se mobilní telefon navázat spojení se základnou na zemském povrchu neustálým zvyšováním svého vysílacího výkonu až na maximum, které je kolem 1 W. A tak vzniká relativně silné elektromagnetické pole v blízkosti kabelů jdoucích kolem kabiny pro cestující. Do nich se indukují signály z mobilního telefonu, které mohou oklamat jak elektronické vyhodnocování letových parametrů, tak přímo ovlivnit řízení letadla.

Navzdory zákonu, který předepisuje vypnout mobilní telefony nejpozději v okamžiku, kdy jsou dveře letadla uzavřeny a rozsvítí se nápis Připoutejte se, vyzvánějí podle výpovědi pilotů mobilní telefony pasažérů i po startu. Prostě lidé nemohou být ani na chvíli postradatelní. Koncem května letošního roku varoval britský Úřad pro civilní letectví CAA, vycházeje ze závěrů studie, před velkým nebezpečím neodpojených mobilních telefonů na palubách letadel.

V současné době pracují vědci a výrobci letadel na úpravách, které by měly eliminovat nebezpečí neodpojených mobilních telefonů v letadlech. V projektu Wireless Cabin se spojili výrobci letadel Airbus, DLR s výrobci telefonů Siemens a Ericsson a vyvíjejí základnu pro mobilní telefony, která bude přímo v letadle. Ta pak bude spojena přes satelit se zemským povrchem. Protože základna pro mobilní telefony bude v letadle, budou telefony, aby s ní navázaly spojení, vyzařovat pouze asi jeden miliwatt, tedy tisícinu svého maximálního výkonu. Takový vyzářený výkon již letové systémy neohrozí a pasažéři budou moci telefonovat bez omezení.

Zkoušky zatím probíhají v letadle stojícím na zemi. Technici musí najít systém, který by byl použitelný v jakémkoli letadle bez omezení. Odhaduje se, že to bude trvat ještě asi tři až pět let. V létě 2004 na Farnborough Air Show má být veřejnosti oficiálně představeno letadlo s možností telefonování z mobilních telefonů z paluby letadla. Počítá se, že vybavení pro jeden letoun bude stát asi 50 000 eur a náklady mají být zčásti financovány vyššími minutovými poplatky, odhadem mezi 2 až 4 eury za minutu. Což je značně levnější než telefonování z letadla přes satelitní telefon - tato služba stojí přibližně 10 eur za minutu.

Kdo je netrpělivý a nechce tak dlouho čekat, musí cestovat s SAS, která povoluje mít mobilní telefon za letu zapnutý. Ovšem s podmínkou, že se jedná o nový typ Ericsson P800, který má tzv. Flight Safe Modul (letecký bezpečnostní modul). Telefonování za letu sice není možné, ale dají se hrát na mobilním telefonu hry, nebo vkládat do něj poznámky.Zpátky