Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2003


Americká pomoc? Chyba!

Emanuel Mandler

Mírové hnutí mělo už za časů sovětského impéria výhodu v tom, že některé její akce, zvláště pouliční, připomínaly pouť. Lidé nespokojení se stavem společnosti a jiní vedeni snahou vylepšit svět, právě tak jako disciplinovaní příslušníci levice a rozhořčení radikálové vytvářeli pestrý shluk, který se valil jakoby od stánku ke stánku. Kromě protiimperialistických transparentů z davu vyčnívaly zdánlivě zcela nelogicky různě pokroucené portréty imperialistů, přirozeně hlavně amerického prezidenta. Bylo lhostejné, zda šlo o americké rakety, nebo o nějakou německou chemičku. Karikovaný portrét amerického prezidenta nikde nemohl chybět.

Tento davový mechanismus mi 28. dubna připomněl článek Lidových novin "SARS léčí Čínu". Redaktor Pavel Máša v něm informuje o tom, jak nutnost boje proti epidemii SARS vedla čínského prezidenta Chu k tomu, aby vyzýval správní aparát říkat pravdu. Závěrem článku se zmiňuje i o osobním dopise prezidenta Bushe, v němž George Bush oceňuje úsilí Chu v boji s epidemií. Závěrečný odstavec článku Pavla Máši stojí za přečtení:

"Chu si o víkendu vysloužil i osobní poděkování George W. Bushe za ‚mimořádné' úsilí při boji s epidemií a nabídku ‚veškeré možné pomoci a podpory'. Bylo by dobré, pokud by se tato slova mohla vztáhnout i na Chuův zápas se starou gardou. Ta ostatně má na svědomí více zmařených životů než všechny čínské pandemie. A Bush by mohl pomoci již tím, že občas bude mlčet. Chuova léčivá pravda je ještě hodně křehká bylinka a náhlá ochlazení ji mohou spálit."

Citovaný odstavec je pozoruhodný. Zdánlivě z něho nelogicky vyčnívá výzva prezidentu Bushovi, aby občas mlčel; to opravdu připomíná zmíněný transparent v demonstraci mírového hnutí. Jenomže tento výrok má svou logiku. Autor píše, že Bushova nabídka veškeré možné pomoci a podpory při boji s epidemií by byla dobrá, pokud by se mohla vztahovat i na zápas čínského prezidenta se starou gardou. Jelikož se na něj nevztahuje, pak - inu pak se nedá nic dělat, tato nabídka dobrá není. Z toho logicky vyplývá, že by bylo lépe, kdyby Bush mlčel a pomoc nenabízel.

Opravdu, je to postoj vysoce humánní! Kromě toho se začleňuje do řady protiamerických postojů našeho tisku. V rubrice, v níž zveřejněné komentáře vyjadřují stanovisko redakce, redaktor Lidových novin Pavel Máša po několik dní okřikuje USA. Velvyslance Stapletona, protože se zřejmě domnívá, že Česko je mnohem významnější mocnost než nějaké Spojené státy, a nyní i amerického prezidenta za to, že nespojil nabídku pomoci proti smrtící epidemii s pomocí v boji s čínskou "starou gardou".

Kterého amerického politika Pavel Máša okřikne teď? Řekl bych, že Collina Powella za to, že neprotestoval proti válce USA v Iráku.

(www.bohumildolezal.cz)Zpátky