Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2003


Problém s českými Němci vyřešen

Emanuel Mandler

Místopředseda české vlády Petr Mareš navrhuje odškodnit české občany německé národnosti, tedy Němce a jejich potomky, kteří nebyli odsunuti. V článku "Kdo odškodní naše Němce?" (LN 28. 5.) soudí Luboš Palata, že tito lidé, kteří byli po válce pro svou národnost diskriminováni a pro něž následky těchto událostí mají nepříjemné důsledky i dnes, musí být odškodněni, protože dosavadní stav by byl po vstupu ČR do Evropské unie neobhajitelný; ostatně, dodává právem, byl by nepřijatelný "i bez ohledu na EU".

Toto východisko je nezpochybnitelné. Nicméně na Palatově článku jsou problematické tři věci: (1) pojetí poválečného vyhnání Němců (2) způsob odškodnění "českých" Němců (3) zdůvodnění tohoto způsobu odškodnění.

K bodu 1: O českých Němcích Luboš Palata píše, že zůstali v Československu, protože je "tehdejší československá moc uznala za natolik nevinné, aby mohli být vyňati z transportů…". Pokud jde o to málo německých antifašistů, kteří nebyli vyhnáni, většinou sami odešli do Německa, když viděli, co se tu s Němci děje. V Československu zůstali lidé ze smíšených manželství, pokud jim to bylo povoleno, a Němci považovaní za nezbytné pracovní síly - antifašista, neantifašista, na tom nezáleželo. Ti totiž doma zůstat museli. Palatův pohled na odsun se blíží idealizovanému pohledu oficiálnímu.

K bodu 2: Podle Luboše Palaty kdyby se podařilo poskytnout českým Němců symbolické odškodnění z Fondu budoucnosti, "povedlo by se Praze odškodnit české Němce dokonce převážně z německých peněz" Většinu finančních prostředků dodává do Fondu budoucnosti Německo. Je to logika loupežnicky upřímná: řekněme, že někdo ve velkém činžovním domě vykrade byt jednoho nájemníka. Když se ke svému činu musí přiznat, řekne, že by bylo dobré toho člověka, kterému vykradl byt, odškodnit, a to hlavně z prostředků ostatních nájemníků.

K bodu 3: V úvaze, jak získat prostředky pro uvedené odškodnění, se ovšem Luboš Palata uchýlil k oficiálnímu zdůvodnění: "Podíl Německa na odškodnění českých Němců je ale v naprostém pořádku. Budeme-li totiž postupovat podle logiky dějin, pak hlavním viníkem utrpení a ztrát Němců z Čech, Moravy a Slezska, těch, kteří byli vyhnáni, i těch, kteří zůstali, je hitlerovské Německo. Byla to třetí říše, která rozbila předválečné Československo…"atd. Podle logiky dějin však nemáme odškodnit třetí říši, nýbrž naše německé spoluobčany. A viníkem jejich nynějšího nerovnoprávného postavení je jednoznačně Československá republika. Takže čeká-li podle Luboše Palaty pražská vláda už deset let na takové gesto německé vlády, které by bylo "gestem odpovědnosti za následky zločinů nacismu", je to projev nehoráznosti českého ultranacionalismu.

Čeští Němci jsou občany České republiky a vláda by urychleně měla zahladit všechno, co po hospodářské i politické stránce způsobuje, že byli perzekvováni a že důsledky této perzekuce trvají.

(Lidové noviny 2. 6. 20003. Věty napsané kurzívou redakce LN při publikování článku vypustila.)Zpátky