Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2003


S komunisty se nemluví

Provolání občanů adresované presidentu republiky, předsedovi Poslanecké sněmovny PČR, předsedovi Senátu PRČ, vládě ČR, předsedům a poslaneckým a senátorským klubům České sociální demokracie, KDU-ČSL, Unie svobody-DEU, Občanské demokratické strany.

S rostoucím znepokojením sledujeme lehkost a bezstarostnost, s jakou je v posledních měsících ve veřejném životě - na politické scéně, ve veřejnoprávních i soukromých médiích - přijímána a představována komunistická strana. Toto po všech stránkách neblahé počínání zatím vyvrcholilo přizváním komunistů na jednání o našem přístupu k Evropské unii na zámku v Lánech, které inicioval president republiky a bez protestu se jej zúčastnily všechny demokratické parlamentní strany. Připomínáme zdánlivě samozřejmý fakt, že svobodné volby jsou pouhým předpokladem demokracie - politickým nástrojem, který nevypovídá nic o kvalitě demokracie, stejně jako neospravedlňuje politické subjekty, které se volebního klání účastní. I kdyby se pro komunistickou stranu vyslovilo 99,5% voličů, jako tomu bývalo za komunistického režimu, nestala by se z posttotalitní KSČM méně extremistická strana. Připomínáme české veřejnosti a její politické representaci, že legitimita svobodné a nezávislé České republiky, jejích demokratických institucí, celého našeho polistopadového vývoje vychází ze zavržení zločinného a protiprávního komunistického režimu, jak o tom mluví zákon. KSČM je dědička komunistické totality, hrdě se k této minulosti hlásí, ústy svých předáků bagatelizuje brutalitu 50. let a obhajuje komunistické zločince. Vyzýváme demokratickou politickou reprezentaci, aby nezpochybňovala postavení KSČM mezi ostatními extremistickými politickými proudy na okraji společnosti.

Nejednejte s extremisty o charakteru a budoucnosti této země!

Praha, 28. května 2003

David Černý, výtvarník, Adam Drda, novinář, Vladimír Michálek, režisér, Jiří Peňás, publicista, Petr Placák, spisovatel, Jáchym Topol, spisovatel. Jan Burian, písničkář, Emil Hakl, spisovatel, Jaroslav Hutka, písničkář, Jiří Křižan, scenárista, Jan Rejžek, kritik a publicista, Helena Rejžková, překladatelka, Jan Vodňanský, básník, textař a zpěvák, Ivan Wernisch, básník, Radim Hladík jr., Olga Sommerová, filmová dokumentaristka Jan Placák, galerista, Pavel Kašík, důchodce, Zdeněk Šamberger, antikvář, Josef Bechyně, antikvář, Tomas Pojar, politolog, Jana Outratová, výkonná ředitelka ALTISA Internationa Network Kristina Vlachova, režisérka a scénáristka, Rostislav Konopa, pedagog, Zbyněk Šimunek, publicista, Eva Holubová, herečka, Milan Hulík, advokát, Petr Hemerka, Brno, Borivoj Holínek, Zábřeh, Stanislav Veselý, podnikatel, Michal Šrédl, student, René Chalupa, Jan Konvalinka, PhD, biochemik,Josef Bílek, nezávislý publicista, Eva Clarová, učitelka, Václav Marhoul, producent

Pokud se chcete připojit, sdělte to na adresu david@noise.czZpátky