Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2003


Kavan

Petruška Šustrová

Skandály vršící se kolem bývalého ministra zahraničí Jana Kavana neberou konce. Při tom posledním vyšlo najevo, že ministr sice potvrdil zničení některých přísně tajných dokumentů, ale dokumenty ve skutečnosti zničeny nebyly. Část z nich se našla, zatímco o těch, které nalezeny nebyly, lze spekulovat – byly zničeny? Nebo se nacházejí někde na ministerstvu? Nebo někde úplně jinde?

Běžný úředník, který by takto zacházel se svou pravomocí týkající se dokumentů Severoatlantické aliance, by bez pardonu vyletěl. Jenže Kavan se nachází ve vskutku specifické situaci: nejen že zastává vysokou mezinárodní funkci, je předsedou Valného shromáždění OSN, ale je také poslancem za ČSSD. A je zaměstnancem českého ministerstva zahraničí. Kdyby ho ministerstvo propustilo, nemohl by z New Yorku přiletět na žádné klíčové hlasování, při kterém by mohla ČSSD nezbytně potřebovat jeho hlas. Národní bezpečnostní úřad Kavanovi za těchto okolností nejspíš nemůže udělit bezpečnostní certifikát, který jako zaměstnanec ministerstva zahraničí potřebuje i každý zahradník.

Vrátím se teď o pár let zpátky, do března 1999. Tehdy Česká republika vstupovala do NATO a v souvislosti se vstupem se mimo jiné vedla diskuse o tom, zda se ministři vlády Miloše Zemana podrobí bezpečnostním prověrkám. Ministři Zemanovy vlády, která nastoupila v létě 1998, původně prohlašovali, že bezpečnostní prověrky podstoupí dobrovolně, ale pak se jim vyhnuli. Byla to totiž choulostivá věc – co kdyby některý z nich potřebné osvědčení nedostal? Jak by pak mohl vykonávat svou funkci?

Nyní se sociálním demokratům tato nedůslednost mstí. Jan Kavan hned po nástupu do funkce předsedy Valného shromáždění OSN jasně prohlásil, že si hodlá poslanecký mandát v české sněmovně ponechat a jeho strana´, ani nikdo jiný, nemá možnost ho z poslaneckého místa odvolat. Odvolat ho pochopitelně nelze ani z Valného shromáždění OSN, protože ho tam Česká republika nejmenovala ani nedosadila.

Osobnost Jana Kavana lze opravdu bez přehánění označit za světovou raritu. Zastává jedno z nejvyšších postavení na světě, byť jde o funkci spíše formální, a přitom má ve vlastní zemi klíčové postavení. A zároveň je ve vlastní zemi jedním z nejkontroverznějších politiků, a je zralý na propuštěné ze zaměstnání. Kavanova funkce v OSN však zanedlouho skončí, a bude tedy velmi zajímavé sledovat, co se bude dít potom. Kdyby v České republice vládly normální poměry, byla by jakákoli jeho další politická kariéra naprosto nemožná.

(ČRo - Regina)Zpátky