Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2003


Materiál budoucnosti: gumová slitina

Vladimír Karpenko

Automobilový blatník se po nárazu narovná do původní podoby, obroučky brýlí lze zkroutit nebo ohnout skoro do pravého úhlu. Podobné "zázraky" lze vyrábět z nové slitiny vyvinuté v japonských laboratořích.

Odborníci společnosti Toyota oznámili, že počítačovým modelováním navrhli tzv. gumovou slitinu. Je pevná a přitom pružná v rozmezí od minus 200 do plus 300 stupňů Celsia. Lze ji natáhnout o několik procent, a jakmile působící síla pomine, smrští se slitina na původní délku. Podobných "kovových směsí" je známo více, ale ty po několika cyklech ztrácejí elasticitu a stávají se křehké. Japonská slitina údajně nikoli, může se natahovat a smršťovat skoro pořád. Původně měla "gumová slitina" najít uplatnění při výrobě aut, ale většímu rozšíření patrně zabrání vysoká cena nového materiálu. Využít by se proto měl především v medicíně, v kosmických technologiích. Uvažuje se také o golfových holích. Japonci postup výroby úzkostlivě tají. Pouze oznámili, že slitina obsahuje titan, tantal, niob, zirkon a malé množství vanadu. Určitou roli hraje také kyslík.

Uvedené kovy se zpracovávají do ingotů za vysoké teploty a tlaku, ale nejsou roztavené, přičemž klíčový krok se posléze odehrává za pokojové teploty. Více podrobností tvůrci neuvedli. Podle japonských odborníků vznikají ve slitině vrstevnaté struktury dosahující tloušťky desetin milimetru. Vlivem vnější síly se mohou po sobě posouvat, asi podobně jako se navzájem posunují litosférické desky, ze kterých je složena "slupka" naší planety. Ovšem zatímco při posunu desek vzniká zemětřesení, v japonské slitině jen vzroste napětí, které ji dokáže vrátit do původního tvaru. Ovšem ozývají se také skeptické hlasy odborníků. Především experti z USA soudí, že vysvětlení Japonců není příliš přesvědčivé, zejména pokud jde o navrženou teorii plastické deformace kovů. Daniel Eylon z univerzity v Daytonu shrnul pochybnosti slovy: "Metalurgové budou potřebovat vidět více údajů, než budeme vědět, zda je japonská práce skutečně významná. Jestliže je, pak se všichni naučíme něco nového z fyziky."

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky