Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2003


Česká politika se v unii změní

Jiří Pehe

Vstup do Evropské unie bude mít dopady jak na fungování české politiky, tak na českou politickou kulturu. Vedle municipální, regionální a národní politiky vznikne zcela nová úroveň politiky (česká europolitika) v podobě zastoupení v různých orgánech Evropské unie - od poslanců Evropského parlamentu (EP) až po Evropskou komisi (EK). K existujícím volebním kláním, přibudou pravidelné volby do EP.

Pokud nová evropská ústava zachová alespoň jednoho komisaře EK pro každou členskou zemi, vznikne v českém politickém spektru nový, důležitý zdroj politického vlivu. Nejvyšší ústavní činitelé i předsedové politických stran budou muset najít způsob, jak spolupracovat s politikem, který bude v táboře českých europolitiků nejvlivnější převodovou pákou mezi Prahou a Bruselem.

Důležitou roli budou hrát také čeští eurokraté. Většina z nich bude patřit k tomu nejlepšímu, co české úřednictvo může nabídnout. Spolupráce těchto elitních úředníků a expertů s lidmi pracujícími v české státní službě i s politiky může kultivovat jak úřednické struktury tak politiku v Česku.

Změní se také postavení regionů. Ty si budou hledat vlastní cesty do Bruselu a Praha tak pro ně přestane být konečnou stanicí. Manévrovací prostor českého státu se zúží i jinak. Činy, které budou v rozporu s platnými evropskými smlouvami, mohou být na popud EK posuzovány Evropským soudním dvorem a český stát může čelit ze strany EU sankcím.

Vstup do EU vyvolá určitý tlak na změnu politické kultury. Čeští politici budou muset mnohem intenzivněji spolupracovat s politiky a institucemi ze zemí s dlouhou demokratickou zkušeností a budou tak mnohem více vystaveni evropským standardům politického chování. České politické strany - pokud budou chtít uspět i v EU - se brzy začnou poohlížet po nové generaci politiků, kteří ovládají cizí jazyky a uplatní se i za našimi hranicemi.

Celková změna politické kultury bude nakonec samozřejmě záviset především na nás. EU není univerzálním lékem na všechny projevy českého provincialismu, klientelismu a politické korupce. Je ale pravděpodobné, že vstup do EU urychlí generační výměnu politických elit. Velké problémy bude mít zejména komunistická strana, protože tento politický skanzen je dnes v evropském měřítku kuriozitou.

(www.pehe.cz)Zpátky