Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2003


CZECH COORDINATING OFFICE

CZECH COORDINATING OFFICE

International non-governmental Czech organization

Contact info:

www.czechoffice.org w info@czechoffice.org w tel.416-665-7324

European Offices:

B. Meiser Straße 6, 91522 Ansbach, Germany

Mauritslaan 35, 3454 XR De Meern, Netherlands

Overseas Offices:

1103-100 Antibes Drive, Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1

Wentworth Bldg.62, Univ. of Sydney, NSW 2006, Australia

46. oběžník

15. září 2003.

Přátelé,

dostali jsme několik podnětů k vypracování přehledu o tom, jak se situace s původně zabaveným soukromým majetkem vyvíjela, jak to bylo za komunismu, ihned po listopadu 1989 a jak se tato situace pod různými vlivy měnila. Uznali jsme, že je třeba takovou krátkou studii udělat především pro ty české politiky, kteří se narodili po roce 1948 a to jsou skoro všichni. Poznali jsme totiž během své činnosti od roku 1991, že jsou špatně a často lživě informováni, a že nejen takové informace šíří dál, ale že na nich budují českou politiku. Tak třebas říkají nám a rozhlašují v zahraničí, že 90 procent restitucí bylo dokončeno, když my víme, že z rodinných domů, vil a statků, kdysi zabavených, nebylo vráceno skoro nic, říkají nám, že se Československo v roce 1982 vyrovnalo se Spojenými státy za znárodněné a zabavené věci, a že se tedy Čechoameričané mají se svými požadavky obrátit na americkou vládu, říkají nám, že jsme všichni vinni, říkají, že se má za minulostí udělat tlustá čára a nedívat se zpátky. Sepsali jsme tedy těch přiložených 5 stránek a doufáme, že někdo povolanější se bude jednou věnovat rozsáhlejší a detailnější dokumentaci, protože na tu hrůzu se nesmí zapomenout ale naopak si ji musíme stále připomínat a učit o ní příští generace.

Snad se většina slušných lidí shodne na tom, že i když se nemůžeme vrátit do roku 1948 a začít znova, a že i když nemůžeme napravit všechny křivdy, jak naši politici s oblibou říkají, že máme napravit alespoň ty, které ještě pořád napravit můžeme. Snad jen člověk bez smyslu pro spravedlnost a bez svědomí může trvat na tom, aby se budoucnost stavěla na minulých zločinech.

Uvedli jsme české zákony po roce 1989 s vysvětlením, jakou úlohu který z nich sehrál, vlivy a výroky politiků, kteří se z omámení 40 lety diktatury jedné strany pořádně neprobudili, a i když se dnes od komunizmu a jeho hrůz distancují, přece pořád vysvětlují, obhajují a zachraňují komunistickou kořist, nebo abychom to řekli slovy bible, daň krve.

Významnou roli v restitucích sehrál Ústavní soud České republiky. Významnou v tom, že se snažil hrát hru, v které se vlk nažral a koza zůstala celá, takže v jeho rozhodnutích je něco pro každého.

Jednoznačný názor naproti tomu vyslovil Výbor Organizace spojených národů pro lidská práva, který Českou vládu odsoudil zato, že podepsané mezinárodní úmluvy nedodržuje, diskriminuje oběti komunismu, nemá doplněnou ústavu a listinu základních práv tak, aby odpovídala podepsaným úmluvám a schovává se za ústavní soud, který to, co výbor OSN označuje v restitučních zákonech za neústavní a nepřijatelné, prohlásil za ústavní a v pořádku.

Zmínili jsme se i o Evropské unii, která má sice nádherné zásady většinou převzaté z Všeobecné deklarace lidských práv, vtělené do úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a do listiny základních práv Evropské unie ale při přijímání nových členů je ignoruje, protože chce, aby už to rozšiřování měla za sebou, takže na ty své zásady zapomene, přijme ty nové členy se všemi zákony a soudními rozhodnutími, které jejím zásadám odporují a doufá, že to čas spraví. Podobnou filozofii má i česká vláda, vždyť oni ti postižení nakonec stejně všichni vymřou.

Máme anglický překlad těch následujících stránek, který si můžete u nás vyžádat a projednat ho s českými nebo evropskými politiky nebo se svými zástupci v zemích, jichž jste dnes občany.

Vyúčtování tentokrát nepřikládáme, protože jsme omezeni poštovným za moře na 3 listy.

Czech Coordinating Office

Jan Sammer, Secretary

www.czechoffice.org, info@czechoffice.org

Poznámka redakce CS-magazínu. K oběžníku byl přiložen článek Budeme pokračovat ve zločinnosti, který je v tomto čísle CS-magazínu zařazen samostatně.Zpátky