Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2003


Třetina lahůdek nepatří na pult

Hana Večerková

Šestnáct procent zdravotně závadných, 20 procent mikrobiologicky nevyhovujících. Takové jsou výsledky testu 51 obchodů s lahůdkami a 85 rizikových potravin.

Zdraví zákazníků je pro nás prioritou, zdůrazňuje často potravinářská inspekce, které přísluší největší díl dozoru nad výrobou a prodejem potravin. Často také slýcháme, že péče o zdravotní nezávadnost potravin je v České republice na vysoké úrovni. Do tohoto obrazu úplně nezapadají výsledky testu MF DNES, které potvrdily, že v mnohých obchodech nerespektují hygienická pravidla. Alespoň ta, která říkají, že potraviny určené přímo k jídlu musí být uchovávány při nízkých teplotách - lahůdky do pěti a cukrářské výrobky do osmi stupňů. Takové teploty dokázala v horkých letních dnech dodržet sotva polovina testovaných obchodů. Test byl zaměřen na prodej potravin, u kterých hrozí riziko, že se v nich rozmnoží bakterie. Tím, že se konzumují přímo, jsou rizikovější než ty, které se ještě dál tepelně upravují. Redaktoři proto nakoupili řadu potravin, které musí být bezpodmínečně uloženy při teplotě maximálně do 8 °C: chlebíčky, uzeniny, saláty, cukrářské zákusky, uzené ryby. Na místě změřili jejich teplotu a chladicím vozem převezli do Státního veterinárního ústavu v Praze, kde je v laboratoři podrobili mikrobiologickým analýzám. Výsledek? Posuďte sami. Čísla jsou výmluvná. Z 85 vzorků 36 procent mělo vyšší počet mikroorganismů, než kolik určují předpisy, 20 procent bylo mikrobiologicky nevyhovujících a 16 procent dokonce zdravotně závadných.

Místo salmonel listerie

K radosti epidemiologů se v nich neobjevily žádné salmonely, pouze dva výrobky - smažený drůbeží řízek a métský salám - obsahovaly listerie, které stejně jako salmonely patří k patogenním, tedy choroboplodným bakteriím. Zdravému člověku neublíží, ale pro těhotné ženy nebo osoby s oslabenou imunitou mohou být nebezpečné. "U většiny lidí proběhne setkání s listeriemi nanejvýš jako lehké onemocnění, které nevyžaduje žádnou léčbu. Rizikem jsou ale pro lidi, kteří mají porušenou imunitu," vysvětluje Vilma Marešová, primářka infekční kliniky v pražském Motole. Zdravotně závadných bylo ještě dalších 12 výrobků, které měly překročeny nejvyšší mezní hodnoty mikroorganismů. Nejčastěji to byly cukrářské zákusky. U dalších 17 výrobků byly překročeny tolerované hodnoty mikroorganismů, to znamená, že sice nejsou přímo nebezpečné, ale určité bakterie se v nich pomnožily natolik, že by už neměly být nabízeny k prodeji.

Teplotní rekordy

Chlebíčky, saláty a věnečky patří k rizikovým potravinám, a musí proto být po celou dobu, než se dostanou k zákazníkovi, uloženy při nízkých teplotách - stanovených buď prováděcími vyhláškami, nebo požadovaných výrobci. Teplota se smí zvýšit maximálně o dva stupně. Pro většinu obchodníků to byla zřejmě v letošním horkém létě nesplnitelná podmínka. Jen necelých 40 procent potravin mělo teplotu, jakou by měly mít. O teplotní rekord se zasloužil bufet U tří korun v Palackého ulici v Berouně. Sekaná a smaženky ležely volně na pultě, přikryté jen potravinářskou fólií, sekaná byla "vychlazená" na 31 stupňů a smaženka na 27,5. O další extrém se postaral stánek ve Velkém Meziříčí, kde zřejmě uchovávají sýry v mrazáku. Olomoucké tvarůžky měly minus 5 stupňů. Ani tím však výčet teplotních rekordů nekončí. Čtyřiadvacet stupňů měly obložené chleby v Městské tržnici v Hustopečích. Byly zdravotně závadné. Přes 18 stupňů měla smaženka z mléčného baru na Masarykově náměstí v Jihlavě. Zdravotně závadná. Stejnou teplotu měly i chlebíčky v prodejně Radek v ulici Čs. armády v Praze 6. Měly překročeny téměř všechny sledované parametry, verdikt protokolu nemohl znít jinak než - zdravotně závadný.

Lednice bez teploměrů

Chladicí pulty musí být povinně vybaveny teploměry. Většinou je mají jen nová chladicí zařízení v hypermarketech, v menších obchodech a cukrárnách jsou spíš výjimkou. Jen 30 procent potravin zakoupených do testu leželo v chladicím pultu opatřeném teploměrem, u mnohých teploměry sice byly, ale žádnou teplotu neukazovaly.

Potraviny určené přímo k jídlu jsou (a) zdravotně závadné

* obsahují-li patogenní (choroboplodné) mikroorganismy

* překročí-li nejvyšší mezní hodnoty počtu mikroorganismů

* pro určité skupiny lidí mohou být nebezpečné

* nesmí se prodávat; tomu, kdo je nabízí k prodeji, hrozí pokuta až jeden milion korun, při opakovaném porušení až do výše 3 milionů

(b) mikrobiologicky nevyhovující

* překročí-li tolerované hodnoty vyhláškami stanovené pro jednotlivé druhy, ale nepřesáhne nejvyšší mezní hodnoty

* signalizují, že proces kažení už byl nastartován, bakterie se mohou rychle rozšířit

* nejsou pro člověka nebezpečné, ale nejsou vhodné ke konzumaci

Výsledky testu: 36,5% lahůdek nevyhovuje. Z 85 potravin k přímé spotřebě bylo 17 nevhodných ke konzumaci a 14 zdravotně závadných.

(MF DNES)Zpátky