Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2003


Korupce v Čemorsku

Ivan Klíma

Korupce v Čemorsku podle mezinárodních průzkumů vzkvétá a řadí tuto milou zemi do sousedství afrických či středoasijských diktatur. Přitom v Čemorsku se za přijetí úplatku odsuzuje necelá jedna třetina osoby ročně. Naopak většina obyvatel Čemorska tvrdí, že úplatky jsou nezbytnou součástí každého úředního procesu (což ovlivnilo i výše uváděné průzkumy, které z mínění obyvatel vycházely). Milá vláda čemorská je korupcí natolik znepokojena, že ve snaze ji vymýtit by ráda použila i laskavých služeb provokatérů, což by snad mohlo přinést nějaká odhalení, jenže občané čemorští po letitých zkušenostech s podobnými službami nemají provokaci v oblibě. Navíc policejní provokace je protizákonná a postihne jen následky, ne příčiny úplatkářství. A příčiny? Když pomineme upadající občanskou morálku (ta upadá i za hranicemi), dojdeme k příčině nejpodstatnější, a tou je zvláštní záliba v neřádu, který prostupuje všechen řád v Čemorsku. Vše, co se tu děje, je totiž na první pohled podřízeno přísným předpisům. Jejich výklad pak mínění těch, kteří podle předpisů mají jednat. Je v duchu řádu-neřádu, že z každého ustanovení i předpisu lze poskytnout výjimku. Zkuste si třeba v Čemorsku postavit kůlnu, garáž nebo domek. Od chvíle, kdy najdete místo, musí vám vaši stavbu potvrdit úřad. K hlavnímu potvrzení musíte jako žadatelé sehnat haldu dalších potvrzení (od požárníků, plynařů, elektrikářů, vodohospodářů, ochránců životního prostředí, komunikací atd.), z nich každé zdá se býti rozumné a zdůvodněné. Úředník pak snadno může najít důvod, proč vaši stavbu neschválí, zároveň však může poskytnout výjimku. Může ji poskytnout buď proto, že takto velí zdravý rozum, anebo z vrozené sobě laskavosti. Pokud nic z toho jeho rozhodnutí neovlivní, čemorský žadatel se často pokusí laskavost úředníka ovlivnit sám.

Stejně je tomu třeba s dopravními přestupky. O nich v prvé instanci rozhoduje policista. Rozhoduje i o výši pokuty či o návrhu dalších sankcí. Ty pak připadnou jinému úřadu, který může třeba zabavit řidičský průkaz, ale také nemusí. Pro viníka přijatelný výsledek závisí výhradně na laskavosti příslušného policisty, následně na laskavosti příslušného úředníka. Čemorský přestupník se pak pokusí aspoň na nějakém stupni řízení ovlivnit laskavost činitelů sám. Čím více úředníků, čím více instancí, čím více možných výjimek, tím větší naděje na získání laskavosti. Pokud řád-neřád potrvá, potrvá i korupce, byť by provokatéři zcela převládli mezi čemorským obyvatelstvem.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky