Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2003


Podpořte Stránského

Teodor Marjanovič

Kopanec, který dostal Oldřich Stránský od svých kolegů ve Svazu bojovníků za svobodu, je varováním, jak silní dokážou v této zemi stále být nacionalisté. Stránský byl v rozporu se stanovami zbaven funkce předsedy jedné ze tří organizací v rámci Svazu – Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, jež v této zemi hájí zájmy lidí zavlečených před půlstoletím do nacistických koncentračních lágrů. A to jen proto, že když jej Bernd Posselt na jaře pozval na otevření kanceláře Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Praze, odmítl sice přijít, ale omluvil se vstřícným, blahopřejným dopisem.

Jistě, kdo se podívá do Národního osvobození, novin vydávaných Svazem, pozná, že v této organizaci mají hlavní slovo lidé plní nenávisti vůči Němcům i lidem prosazujícím smíření. Předsedkyně Svazu Anděla Dvořáková byla mezi prvními, kdo děkovali expremiérovi Miloši Zemanovi za jeho sprosté výroky o Rakušanech a sudetských Němcích. Útok na Stránského tedy nepřišel zčistajasna, protože tento muž, který sám prošel pěti koncentračními tábory, už dlouho nabízí Němcům ruku – naposledy předal kancléři Gerhardu Schröderovi při jeho návštěvě v Praze plaketu s poděkováním za zásluhy při prosazení odškodnění obětí nacismu.

Je výmluvné, že se svržení odehrálo právě ve chvíli, kdy dobíhají různé druhy odškodnění, na jejichž vyjednání se Stránský podílel. Mnozí, kteří i díky jeho houževnatosti pobírali v minulých letech peníze, se nyní, když si došli na poštu pro poslední obnos, k němu obrátili zády. Stránský se rozhodl o neplatnost svého odvolání soudit. Pokud prohraje, slušným lidem ve Sdružení nelze než poradit, aby svého předsedu podrželi a zvážili svoje členství ve svazu.

(Respekt)Zpátky