Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2003


Chybné slovo málem úplně zrušilo smysl zákona

Jaroslav Sauer

Poslanci schválí zákon a pošlou jej k posouzení senátu. Senátoři ale dostanou ke schválení zákon v jiném znění, než poslanci schválili. Tato situace nastala v posledních dnech při schvalování novely zákona o daních z příjmů, která je součástí reformy veřejných financí. Senátoři tak ze sněmovny dostali zákon, v němž slovo "je" někdo zaměnil za "není", a zcela tak pozměnil smysl zákona. Chyba se objevila v pasáži, která stanovuje podmínky pro odepisování nákupu aut z daní. Ačkoliv poslanci schválili, že z daní lze odepisovat jen osobní vozy, sloužící k podnikání, jejichž hodnota nepřesáhne 900 tisíc korun, verze, kterou dostali senátoři, by zachovávala současný systém, kdy lze odepisovat i vozy s větší hodnotou. Na chybu upozornili senátoři ODS. Někteří senátoři v reakci na vzniklou situaci naznačovali, že záměna slov, a tedy celého vyznění zákona, byla způsobena schválně. To odmítal předseda sněmovny Lubomír Zaorálek. "Nevěřím tomu, že by to bylo projevem nějaké svévole a že by někdo, komu to nepřísluší, vstoupil do legislativního procesu," řekl v úterý (28.10.2003, pozn. red. CS-magazínu) deníku Právo.

Nejde o ojedinělý případ. V létě senátoři obdrželi jinou verzi zákona o službě v ozbrojených sborech. Ministr vnitra Stanislav Gross tehdy tuto situaci nepovažoval za pochybení. "Ne všechny zákony, které vycházejí ve sbírce zákonů, zcela odpovídají schválenému znění," uvedl pouze. Jako příklad zákona, který je ve sbírce v jiném znění, než bylo schváleno, uvedl Gross i zákon o ochraně utajovaných skutečností.

Pomáhala i náhoda

To, že některé pasáže téhož zákona se od sebe liší, vyjde často najevo jen náhodou. Takový byl i případ z roku 1995, kdy skupina poslanců ODS předkládala novelu zákona o služebním poměru Policie ČR. Novela určovala, že do doby, z níž se vypočítává výše důchodu, se nebude příslušníkům ozbrojených sil započítávat výkon některých vysokých funkcí v předlistopadovém režimu. Do důchodu by se tak například nezapočítávala služba v rozvědce či kontrarozvědce nebo některé funkce spojené s politickovýchovnou prací. "Při projednávání v parlamentu byly udělány určité změny, pak takto upravený zákon šel do legislativního odboru parlamentu a odtud měl jít do centrálního počítačového systému a pak do sbírky zákonů. Já jsem čirou náhodou zachytila v novinách článek s touto tematikou, jehož autor se opíral o nesprávná fakta. Tak jsem si z počítače nechala vytáhnout chystané znění a s hrůzou jsem zjistila, že do sbírky mělo jít znění špatné," vzpomíná bývalá poslankyně ODS a jedna z předkladatelek novely Milada Kadlecová. Místo schváleného textu se tehdy do sbírky málem dostala novela, která by zmíněné vysoké příslušníky ozbrojených sil nijak neznevýhodňovala. "Byl to text, který nevytipovával přesné kategorie těch, kterým měl být výsluhový příplatek odebrán. Tento návrh zřejmě někdo podával během úpravy zákona, ale nebyl odsouhlasen. Přesto ho jeden pracovník legislativního odboru parlamentu, právník, který krátce před tím přišel z ministerstva vnitra, pustil dál," líčí Kadlecová.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky