Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2003


Oběžník

Czech Coordinating Office

CZECH COORDINATING OFFICE

International non-governmental Czech organization

Contact info:

www.czechoffice.org w info@czechoffice.org w tel.416-665-7324

European Offices:

?B. Meiser Straße 6, 91522 Ansbach, Germany

?Mauritslaan 35, 3454 XR De Meern, Netherlands

Overseas Offices:

?1103-100 Antibes Drive, Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1

?Wentworth Bldg.62, Univ. of Sydney, NSW 2006, Australia

47. oběžník 17. listopadu 2003

Přátelé,

tento oběžník věnujeme Týdnu zahraničních Čechů v Praze. Zdálo se nám i všem účastníkům, že konečně začíná roztávat ledová opona neporozumění, která nás od naší původní vlasti dělí.

O průběhu a výsledku této, již třetí konference konané ve dnech 28. září až 4. října 2003 za účasti 300 účastníků z asi 36 zemí, vám přinášíme zkrácený referát Miloše Šuchmy, předsedy Českého a Slovenského sdružení v Kanadě:

„Z Kanady tam bylo devět účastníků včetně zástupců výborů Calgary, Winnipegu, Montrealu, Toronta a Ottawy. Bylo skutečně potěšující slyšet plynnou češtinou mluvit účastníky například z Rumunska, Chorvatska, Ukrajiny, nebo ze Sýrie, Egypta, Uruguaye, jak se v podstatě ztotožňují s problémy, které jsou pro nás společným jmenovatelem, i když mnohdy mají své specifické. Konference byla zahájena v neděli 28. září v pražském Karolinu seznamovacím večerem a pokračovala v pondělí slavnostním zahájením ve velké aule Karolina úvodním projevem rektora Karlovy univerzity Ivana Wilhelma na téma "České vysoké školy v Evropské unii" a Jana Kruliše-Randy ze Švýcarska na téma "Význam Čechů v zahraničí pro naši současnost". Zdravice pronesl předseda Senátu Parlamentu ČR, několik ministrů i předseda ODS. V průběhu konference navštívil jednání ministerský předseda Vladimír Špidla, ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, někteří poslanci, senátoři a vysocí státní úředníci různých ministerstev. Velmi obsažná a časově náročná pracovní část konference proběhla od pondělí 29. září do soboty 4. října. V sobotu večer byla pak závěrečná slavnostní recepce ve Valdštejnském paláci. V pracovní části konference se uskutečnila sympozia a účastníci pracovali v různých odborných sekcích. Proběhla sympozia "Exil sám o sobě" a "Přítomnost a budoucnost českých komunit v zahraničí". Sekce legislativní, politická a ekonomická diskutovala tematické okruhy občanství, volebního práva, restitučního práva, krajanského zákona a spolupráce českých krajanských organizací v zahraničí s úřady a organizacemi v ČR. Další sekce pracovaly v sekci kulturní, sekci zdravotní, sekci školské, výchovné a vzdělávací a v sekci sociální. Součástí konference byla výstava „Čestí architekti v zahraničí,“ filmová přehlídka „Česká filmová tvorba v zahraničí,“ výstava „Češi v Americe“ (za účasti amerického velvyslance Craiga Stapletona), „České dějiny v dokumentech“ (návštěva Státniho ústředního archivu v Praze). Součástí konference bylo také udělení deseti významným ženám ocenění "Významná česká žena ve světě 2003", v Senátu Parlamentu ČR. Výsledkem konference bylo schválení šesti rezolucí (viz příloha) plénem konference. Jan Sammer, Edmund Teyrovský, zástupci ze Slovenska, Švýcarska, Ukrajiny a já jsme byli spoluautory rezoluce, kterou posuďte sami. Výsledkem konference bylo schválení šesti rezolucí plénem konference, které bylo největším zadostiučiněním pro účastníky konference. Rezoluce jsou adresovány parlamentu a vládě ČR a budou jejich úkolem a pracovní náplní. Nelze si dělat příliš optimistické představy, nicméně samotná skutečnost schválení těchto rezolucí takovým reprezentačním výběrem krajanů je do značné míry zavazující, jak pro české politiky, tak i pro nás, abychom při plnění těchto rezolucí aktivně spolupracovali.” Tolik Miloš Šuchma.

Czech Coordinating Office byla zastoupena vedoucími poboček z Německa a Kanady. Já sám jsem měl v pátek 26. září audienci u amerického vyslance, pana Craiga Stapletona, při které jsem mu předal několik dokumentů o naší práci pro uskutečnění spravedlivých restitucí a tlumočil jsem mu názor několika nám nakloněných českých politiků, kteří myslí, že by se americká strana měla v otázce restitucí pro americké Čechy víc angažovat. Pan Stapleton na to odpověděl, že se o této věci zmiňují při každé příležitosti, zatím bezvýsledně.

Přikládáme rezoluci, upozorňujeme na odstavec “Restituční práva”, přikládáme také vyúčtování. Dostáváte-li oběžník poštou a máte přístup k internetu, sdělte nám adresu.

Ušetříme čas, práci a hlavně peníze za tisk a poštovné.

Jan Sammer, SecretaryZpátky