Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2004


Klaus a sudetští Němci v Hardtalku

Emanuel Mandler

Prezident si také nemůže stěžovat, že by mu média nevěnovala pozornost. V pondělí 10. listopadu byl dokonce účastníkem prestižního půlhodinového Hardtalku BBC. V české televizi jsem se dozvěděl mimo jiné, že závěrem diskutoval s moderátorem Sebastianem o sudetoněmecké otázce. Zvědav, o čem asi hovořili, nalistoval jsem internetovou stránku BBC a tam jsem se dozvěděl toto: "V otázce vztahů Čechů s Němci a Rakušany prezident Klaus vyjádřil přesvědčení, že mezi nimi nepanuje politická nenávist. Ta je podle něj uměle vytvářena snahou některých politiků."

Podivil jsem se, o čem to televize referuje, když vlastně Václav Klaus dohromady nic neřekl. Tuto malou záhadu mi pomohl rozluštit Vojtěch Kment, který celý rozhovor odposlechl, přeložil, zapsal a otiskl 18. listopadu v Neviditelném psu ("Václav Klaus v Hardtalku"). Tam znějí výše citované dvě věty Václava Klause takto: Moderátor "načal téma ‚vyhnaných' sudetských Němců s tím, že Klaus se k tomu již dříve vyjádřil jako o pokus o přepisování historie /v posloupnosti po romské otázce nepříjemné téma/. Klaus nejprve upřesnil, že mezi Němci a Čechy neexistuje žádná nenávist, že není součástí přirozeného myšlení Čechů a Němců, že se jedná o umělou vnesenou otázku, o nějaké politické ambice nějakých politiků použít tyto karty za účelem získání více voličů. Že 2. sv. válka je pryč, že tuto válku jsme nezačali, nikoho neokupovali, na rozdíl od Německa, které okupovalo nás. Sebastian se ho ještě jednou zeptal, zda tedy vyhnání 2 milionů Němců není vůbec žádná záležitost, zda to je prostě pryč. Klaus se zde poněkud více rozpálil, cože myslí vyhnáním, mluvme o tragické válce, 25 milionech zabitých, (u)mučených nebo zmizelých v koncentračních táborech. Že nemůže akceptovat otázky tak jak jsou položeny, že světová válka proběhla, byla organizována a plánována někým jiným než východními Evropany, poválečná řešení byla přijata tehdejšími supervelmocemi a že o tom odmítá mluvit tímto způsobem jako o záležitosti Česka."

To celé je pozoruhodné jednak po stránce formální, jednak po stránce obsahové, tedy z hlediska toho, co Václav Klaus řekl. Po stránce formální dnes už při vydávání českých písemností včetně internetových dochází tabuizace vyhnání sudetských Němců tak daleko, že určitá instituce, v daném případě BBC, cenzuruje dokonce i to, co sama vysílala. To je zatím něco nevídaného. Jak vidno, Neviditelný pes je v této záležitosti liberálnější než BBC, a tak nezbývá než proslulou stanici podezírat, že její hrátky na svobodu projevu nejsou zcela upřímné.

Po stránce obsahové se Václav Klaus držel starých dobrých zásad, dohodnutých českými parlamentními stranami, a vyjadřuje je ve velmi radikální formě. Prezidentova řečnická otázka, co vlastně moderátor myslí vyhnáním, je prostě báječná (hlava českého státu to údajně neví!). Méně skvělé je Klausovo vyjádření, že "světová válka proběhla, byla organizována a plánována někým jiným než východními Evropany." Při troše větší sumy znalostí z nedávné historie by náš prezident nejspíš zjistil, že druhá světová válka nebyla vůbec plánovaná jako světová: Japonci měli co nejrychleji zpacifikovat USA a Hitler měl Sovětský svaz (zbylé Východoevropany) vyřídit Blitzkriegem. Když se však už z tohoto konfliktu stala světová válka, pak tito východní Evropané měli náramně velký vliv na její organizaci, o průběhu ani nemluvě. Mimo jiné obsadili Československo a právě oni, zejména jistý J. V. Stalin, se důrazně zasadili o to, aby vítězné mocnosti vyhověly Československé republice a souhlasily s tím, že pražská vláda vyžene Němce. Dnes jsou tyto věci včetně českých plánů na vyhnání Němců zdokumentovány a známy a přestávají být tajemstvím i v zahraničí. Zajímalo by mne, jak dlouho naši státníci dokážou tvrdit, že Češi s vyhnáním Němců neměli nic společného: místo toho, říká Václav Klaus, "mluvme o tragické válce, 25 milionech zabitých, (u)mučených nebo zmizelých v koncentračních táborech". Že hovory o nacistických koncentrácích jsou našim státním činitelům příjemnější než rozhovor o vyhnání Němců, o tom nelze pochybovat. Jenže je to mimořádně trapné.

Člověk by řekl, že už dnes zamlčet celou velkou etnickou čistku nelze. Ale zatím to ještě pořád je možné. Na jak dlouho?

(www.bohumildolezal.cz)Zpátky