Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2004


Oč půjde v evropských volbách

Jiří Pehe

Volby do Evropského parlamentu (EP) v červnu příštího roku mohou notně zamíchat domácí politickou situací. Formálně se v nich bude rozhodovat o tom, jak si české politické síly rozdělí 24 křesel, které bude mít Česká republika v EP. Zároveň ovšem půjde o první vážnou volební zkoušku od parlamentních voleb v roce 2002. Její výsledky mohou značně ovlivnit jak dění uvnitř politických stran, tak vztahy mezi politickými subjekty.

Volební systém, který byl pro volby do EP zvolen, je založen na principu poměrného zastoupení, ale na rozdíl od voleb do poslanecké sněmovny je celá republika jedním volebním obvodem. To je velkou výhodou pro politické outsidery, jako jsou menší strany a nové subjekty. Ty nemusí stavět kandidátky ve 14 různých volebních obvodech, což je velmi nákladný projekt, a mohou to nejlepší, co mají, nabídnout na kandidátce jediné. Zvolený volební klíč tak výrazně zvyšuje úlohu osobností na kandidátkách.

Voliči se budou rozhodovat zejména na základě tří kritérií. Tím nejdůležitějším bude zřejmě snaha vystavit politickým stranám vysvědčení za jejich domácí působení, což by bylo v současné situaci výhodné zejména pro subjekty, které mají v průzkumech největší voličskou přízeň. Mnoho voličů bude ovšem zároveň zvažovat i případné působení té které strany v EP. Zde může dojít ke značnému přebíhání tradičních voličů jednotlivých stran ke stranám jiným v závislosti na tom, zda takové strany plní poptávku voličů ve vztahu k Evropské unii.

Třetím kritériem budou již zmíněné osobnosti. Tady bude hrát velkou roli nejenom oblíbenost či neoblíbenost konkrétních kandidátů, ale také jejich postoje k EU, jejich kvalifikace a schopnost dobře reprezentovat ČR. Výsledky referenda o členství v EU i průzkumy veřejného mínění naznačují, že většina českých voličů má k EU spíše pozitivní vztah. Euroskeptici na kandidátkách tak budou přitažliví pro celkově menší počet voličů.

Ačkoliv budou historicky první, volby do EU asi nepřilákají velký počet voličů - zejména proto, že EU je pro mnoho občanů zatím ještě stále velkou neznámou. V parlamentních volbách by malá účast posílila strany s disciplinovaným voličstvem, například komunisty. Voleb do EP se ovšem zúčastní spíše voliči vzdělanější a ti, kteří mají o evropskou problematiku zájem, což zvýhodňuje formace reprezentující tento typ voličů.

Výsledky voleb mohou ovlivnit českou politiku různými způsoby. Například neúspěch stran vládní koalice, zejména sociálních demokratů, by mohl vládní koalici destabilizovat. Občanští demokraté a Unie svobody si zase uvědomují, že volební klíč pro volby do EP by mohl výrazně pomoci například formaci vedené nestraníkem Josefem Zieleniecem, ve které se spojili Evropští demokraté Jana Kasla a Sdružení nezávislých kandidátů. Obávají se, že výrazný úspěch takové formace by mohl etablovat v českém politickém spektru novou stranu, která by odsávala voliče ODS a mohla by zcela vymazat US.

(www.pehe.cz)Zpátky