Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2004


Pochybný návrh nového zákona

Tomáš Krystlík

Vláda schválila návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích, který umožňuje vyšší pokuty za přestupky na silnicích, zavádí trestné body a jejich registraci. Návrh zákona je mizerný (stávající zákon není lepší) a protože hrozí, že parlamentem projde, rychle pár připomínek a návrhů vedených nikdy neumírající nadějí, že na nich spočine oko leckterého poslance, které to – snad - přiměje k přemýšlení a k jednání.

Nejdříve k systému. Má-li se odebrat řidičský průkaz na dobu jednoho roku při dosažení 12 trestných bodů, je maximálně možných sedm trestných bodů za přestupek nesmyslně mnoho. I navrhovaných sedm trestných bodů za řízení pod vlivem alkoholu je široký pojem. Mělo by se rozlišovat. Třeba takto: od 0,5 do 0,8 promile 7 000 korun pokuty, 4 trestné body a na 4 měsíce zadržený řidičský průkaz, při opakování 14 000 pokuty, 4 body a opět čtyřměsíční zákaz řízení motorových vozidel, při dalším opakování (kdykoli později u stejného řidiče až do jeho smrti) by to mohlo zůstat stejné, jen pokuta by se mohla vyšplhat na 21 000 Kč. Nad 0,8 promile by to měl být trestný čin, který by projednával soud. Bylo by také záhodno zavést postih za alkohol i pro cyklisty-držitele oprávnění pro řízení motorového(-ých) vozidla(-del), včetně odebrání řidičského průkazu. Jen hranice obsahu alkoholu v krvi by zde měly být nasazeny výše. Má to svou logiku. Jako držitel řidičského oprávnění si každý má být vědom, že sednutím na kolo v podroušeném stavu ohrožuje také provoz na silnicích.

Výše pokut je už dnes příliš vysoká a jak vidno to řidiče od přestupků neodrazuje. V návrhu nového zákona jsou pokuty zcela nesmyslně vysoké - až 50 000 Kč. Proč nezavést pokutu rovnou jeden milion korun? Zcela postačí nižší pokuty spojené udíleným trestných bodů do registru a odnímání řidičských průkazů na jeden až tři měsíce. Dostáváme se do stadia, kdybych měl nastínit vlastní návrh systému. Začněme u korupce policistů a vynucování si pravidel jinými prostředky než pokutami a trestnými body.

Policisté by směli dokumentovat přestupky pouze tehdy, pokud by byla po celou dobu natáčena obrazová a zvuková dokumentace jejich činnosti s tím, že každé zastavené auto by se muselo objevit v písemném protokolu s krátkou poznámkou, kvůli jakému přestupku bylo zastaveno a kdo je řídil. Neměla by existovat možnost zaplatit pokutu na místě, nýbrž pouze bankovním převodem nebo poštovními poukázkou policejnímu ředitelství. V každé písemné výzvě policie k zaplacení pokuty by se musely uvést všechny důkazní prostředky, které policie shromáždila, a provinilec by pak měl na vybranou: pokutu zaplatit nebo se odvolat k soudu. Pokud by zvukový, obrazový a grafický záznam vykazoval více než jednosekundový výpadek, nebo jeden nepřesně zapsaný údaj, celá činnost policejní hlídky by se suspendovala. Záznamy by byly k dispozici soudům.

Kvůli korupci, o které špitá v Česku každý vrabec na střeše, by policie neměla mít pravomoc zadržovat řidičské průkazy. Její povinností by ale bylo vhodně znemožnit opilému řidiči pokračovat v jízdě. Ne však nasazením botičky nebo odtažením vozidla, jak se praví v návrhu zákona, nýbrž jeho zaparkováním (střízlivým) policistou opodál, zabavením klíčků od vozu s tím, že si je řidič nebo majitel vozu může vyzvednout (střízlivý) po uplynutí minimálně 12 hodin v místní policejní služebně.

Překročení rychlosti by se ve valné většině případů mělo dokumentovat fotografií auta zepředu s podobou řidiče a poznávací značkou s udáním dne, času a naměřené rychlosti. Majitel auta, zjištěný podle registru poznávacích značek, by se pak měl písemně vyzvat, aby oznámil řidiče, který v inkriminovaný okamžik s autem jel. Není-li majitel auta identifikovatelný jako pachatel přestupku a odmítá-li říci, kdo v ten čas byl za volantem, nebo to neví, tak mu přikázat pod hrozbou pokuty odvozené od násobků jeho čistého měsíčního příjmu vést po jeden rok k vozidlu podrobnou knihu jízd (odkdy dokdy řídil ten a ten, odkud jel a kam, údaje tachometru na začátku a konci jízdy.) Psaní a hlavně dopisování takových záznamů bývá namáhavé, takže je snadnější pokutu uhradit.

Přednost pro chodce na přechodech se dá vynutit příčnými pražci na vozovce před každým přechodem v zemi, zákaz předjíždění obdobným způsobem, který je nyní na části dálničního obchvatu Plzně – mechanickým oddělením jízdních pruhů. Vjíždění v uzavřených osadách do jednosměrek v protisměru lze zamezit pásy s propichovacími hroty, které se sklopí, jedete-li správným směrem, alternativně pokutou 3 000 Kč a odebráním řidičského průkazu na jeden měsíc - při druhém a dalším takovém přestupku během dvou let dvojnásobnou pokutou a dvěma měsíci bez řidičského průkazu.

Registr trestných bodů by měl být celostátní, maximální počet za přestupek čtyři body, řidičský průkaz se by se měl zabavovat při dosažení 15 bodů. Registr by měl také písemně varovat všechny řidiče, jejichž konto trestných bodů by dosáhlo 11 a více bodů. Pokud řidič během 24 měsíců od přidělení posledních trestných bodů nenasbírá ani jeden trestný bod, tak se mu měly čtyři body smazat. Novopečení řidiči by měli dostávat řidičský průkaz s dvouletou zkušební lhůtou se zpřísněným limitem možných trestných bodů. Řidičský průkaz pro řízení vysokovýkonných motocyklů (poměr výkonu ke hmotnosti) se měl smět vystavit až po dvou letech držení oprávnění k řízení motocyklů běžných.

Nejnižší pokuta by mohla být asi 300 Kč, nejvyšší asi 15 000 Kč (s výjimkou uvedenou výše). Uvedeme-li zde jen prohřešky, které by měly být spojené s trestnými body, mohlo by to vypadat takto: Předjíždění zprava mimo obec, předjíždění kolony vozidel s nejasnou možností zařazení zpět: 2 000 Kč a 3 trestné body, jízda bez osvětlení mimo obec ve dne za mlhy, sněžení, deště 1 000 Kč a 2 body, nepřipoutané dítě ve schválené sedačce nebo upoutané v pro něj nevhodné dětské sedačce 1 500 a 1 bod, překročení nejvyšší povolené rychlosti od 400 do 15 000 Kč, při překročení o 21 až 25 km/h v obci by mohl přibýt k pokutě 1 trestný bod (při ještě vyšším překročení maximálně 4 body), při překročení 31 až 40 km/h by se mohl přidružit k pokutě a trestným bodům zákaz řízení na jeden měsíc (za ještě vyšší překročení rychlosti maximálně 3 měsíce). Jízda v těsném závěsu za předchozím vozidlem při rychlosti nad 80 km/h by se mohla honorovat pokutou od 1 500 do 5 000 Kč a 1 až 4 trestnými body, v nejhorším případě – odstup 1/10 číselného údaje tachometru v metrech a méně (při 100 km/h tedy 10 m a méně) by se mohla odměňovat i zákazem řízení na jeden měsíc. Nezastavení na stopce nebo nedání přednosti v jízdě s ohrožením: 2 000 Kč a 3 body. Otáčení, couvání na dálnici na silnicích pro motorová vozidla: 5 000 Kč, 4 body, 1 měsíc zákaz řízení. Jízda v protisměru po dálnici nebo silnici pro motorová vozidla 10 000, 4 body, 3 měsíce zákaz řízení. Jízda na červenou (podle toho, jak dlouho po padnutí červeného světla): až 8 000 Kč, vždy 4 body a 1 měsíc zákazu řízení. Nezastavit před přechodem pro chodce, když chodec chce přejít: 1 500 Kč a 2 body. Jízda na pneumatikách s nedostatečným profilem: 1 500 Kč a 3 body pro majitele vozu (trestné body se udělí jen, vlastní-li majitel má řidičský průkaz). Telefonování za jízdy bez hands free: 1 000 Kč a jeden bod. Stopování a jízda na kole na dálnici a na silnicích pro motorová vozidla 2 000 Kč, v případě, že provinilec má řidičský průkaz, 3 trestné body. Policie nesmí být osvobozena od povinnosti se připoutat v žádném případě. Výmluvy na zdržení se při odpoutávání se při zásahu jsou jalové. Každý německý policejní vůz má ve výplních předních dveří uloženy samopaly s náhradními zásobníky a neprůstřelnými vestami. Z toho plyne, že jsou připraveni na zásah po celou dobu hlídky – a poutají se vždy. Požadavek nepoutat se je malým mementem neuniformovanému plebsu, že čeští policajti jsou něco více. Absolutní přednost jízdy nechť mají pouze vozy se současně zapnutým modrým majáčkem a sirénou. Nemají-li obé zapnuté, nepožívají absolutní přednosti jízdy a nesmějí porušovat předpisy.

To byly přestupky spojené s trestnými body, nyní jen taxativní vyjmenování všeho, co by mělo být trestnými činy. Všechny zde vyjmenované činy by se nekompromisně měly odměnit 7 trestnými body a současně vězením nebo pokutou ve výši násobků měsíčního čistého příjmu: Alkohol v těžším případě, drogy, útěk z místa nehody, zneužití poznávací značky, jízda vlastním nepojištěným vozidlem nebo jeho zapůjčení, jízda bez řidičského oprávnění nebo zapůjčení vozidla osobě, která je nemá (povinnost se přesvědčit, zda řidič má platný řidičský průkaz!), neposkytnutí pomoci při nehodě, záměrné donucování ostatních řidičů vlastním vozidlem k náhlým změnám jízdy, zneužití modrého majáčku a sirény pro absolutní přednost jízdy.

Potud protinávrh. Ujme se ho někdo? Nebo projde parlamentem původní vládní návrh a zvítězí koncentrovaná přihlouplá zvůle ministerských úředníků?Zpátky