Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2004


Výzva k českému obyvatelstvu

Emanuel Mandler

Výzva k českému obyvatelstvu

1. květen letošního roku je pro Českou republiku významným dnem. Naše země se stane členem Evropské unie, bloku, který spojuje demokratické státy Evropy. Jedním z hlavních cílů Evropské unie je přetvořit Evropu, která v minulosti byla polem nejrůznějších válek a krvavých střetnutí, v subkontinent míru, přátelství a spolupráce.

Bylo by důstojné a odpovídalo by nejlepším úmyslům našeho obyvatelstva, kdyby Česká republika nejenom těžila z výsledků evropské spolupráce, ale i přispěla svým dílem k odstranění třecích ploch mezi státy, národy a různými skupinami obyvatelstva. Česká republika se bohužel stane členským státem Evropské unie, aniž zrušila Benešovy dekrety. Mnohé z těchto poválečných mimořádných zákonů vedly k perzekuci německého a maďarského obyvatelstva a připravovaly jejich vyhnání ze země. To se také v případě německého obyvatelstva uskutečnilo.

Neustálé právní trvání Benešových dekretů morálně poškozuje české obyvatelstvo, přispívá k celkové retardaci českého národa a státu a vyvolává mezinárodní konflikty.

Česká vláda, prezident i parlament by se zasloužili o budoucnost českého národa, kdyby využili příležitosti poskytující vstup do Evropské unie k tomu, aby zahájili urychlený postup pro zrušení důsledků, které přineslo násilné vyhnání Němců z Čech a Moravy po druhé světové válce. To znamená jednak zrušení Benešových dekretů ex nunc, jednak navázání kontaktů se zástupci vyhnaných Němců.

I když se naše návrhy liší od současné politiky České republiky, jsme přesvědčeni, že jsou proveditelné a že by jejich uskutečnění přispělo k dalšímu uvolnění přetrvávajících napětí a k rozvoji přátelství středoevropských národů.

Za občanské sdružení Česko-německá vzájemnost:

Viktor Dobal

Emanuel Mandler

Ján Mlynárik

V Praze dne 4. 2. 2004Zpátky