Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2004


Mein Kampf a současný antisemitismus

Emanuel Mandler

Naše soudy jsou tvrdohlavé. Stačí, abyste vydal knížku a už můžete být stejně jako nakladatel Zítko jednou nohou v base pro "hanobení národa, rasy a přesvědčení". Je pravda, že podle Nejvyššího soudu nemohl nakladatel Zítko vydáním Mein Kampfu podporovat nacismus (podle původního rozsudku spočívala Zítkova vina "v propagaci hnutí potlačujících lidská práva"), protože propagované hnutí musí existovat a působit v době, kdy mělo dojít ke spáchání trestného činu. A také je pravda, že Nejvyšší soud "uložil policii a státnímu zastupitelství, aby vyhledaly důkazy pro to, že existuje neofašistické nebo jiné rasistické hnutí, jež Main Kampf používá jako ideologický zdroj. Měly také Zítkovi prokázat, že vydáním knihy chtěl takové hnutí úmyslně propagovat, a objasnit i jeho případné další aktivity v tomto směru. Takové důkazy ale před soudem nezazněly". (ČTK)

A tak nyní soudce Šídlo zjistil, že "žalobě se nepodařilo dokázat, že se pan Zítko dopustil trestného jednání podle původního paragrafu". Měl-li tedy být potrestán, musel se celý případ překvalifikovat. Šlo to: Je "notoricky známo, nehledě na to, že to bylo dokázáno i před soudem, že tato kniha hanobí židovskou rasu, židovský národ. A pan Zítko, který je podle psychiatrického posudku nadprůměrně inteligentní, toto věděl," řekl soudce Rudolf Šídlo

Nelze pochybovat o tom, že zmírněný verdikt omezuje svobodu projevu a že nelze než vyjádřit s ním naprostý nesouhlas. Měli by to udělat především lidé, kteří se hlásí k demokratickým zásadám a k uskutečňování lidských práv. Měli bychom protestovat a důrazně připomenout, že tu jsou - také u nás - jiné, aktuální, odpudivé a hrozivé jevy, které hanobí a ponižují židovskou rasu a židovský národ. Mezi ně patří nikoli vydání Mein Kampfu v češtině, které má informační smysl, ale zpravodajství četných našich medií. Ta víceméně jednoznačně naznačují, že palestinští teroristé jsou utajení vlastenci, a zdůrazňují každého palestinského mrtvého při zoufalé obraně malého demokratického izraelského státu proti teroru. Stále marně čekám, že se najdou česká média, která se jednoznačně postaví za Izrael a židovský národ. Nejen kvůli Židům, ale také pro válku proti terorismu, v níž jsme se stále ještě příliš nevyznamenali. A rovněž proto, že Izrael a Židé patří do naší civilizace.

Je vskutku politováníhodné, že české soudy nejsou schopny smést ze stolu žalobu, která jednak omezuje svobodu projevu, jednak upoutává pozornost na záležitost, která se současným antisemitismem nemá nic společného. Což na druhé straně, i když si toho soudy nemusí být vědomy, odvádí pozornost od antisemitismu skutečného, dnešního. Je ho plná Evropa a politicky uvažující lidé by měli vědět, že jde o krajně nebezpečný druh rasismu, a jednat podle toho.Zpátky