Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2004


Čekání na Mitrochina

Jaroslav Spurný

Legendární sovětský rozvědčík Vasilij Mitrochin (82) zemřel minulý týden (26. - 31. 01. 2004 , pozn. red. CS-magazínu) v Londýně. Legendu z něj neudělala práce pro KGB, ale proti ní. Od roku 1972 až do svého odchodu do důchodu v roce 1984 tajně shromažďoval dokumenty z celé éry sovětské rozvědky a v roce 1992 propašoval šest beden svého archivu do Londýna.

Bývalí nepřátelé Sovětského svazu, USA, Británie a další, tak získali obsáhlý materiál o aktivitách ruských špionů na jejich území, o tom, koho naverbovali, kdo KGB donášel, jaké krycí firmy tam KGB založila. Pokud jde o někdejší spojence Sovětského svazu, jsou ovšem Mitrochinovy informace dost kusé. To se týká i působení kádrových pracovníků a agentů KGB v české kotlině. Dozvíme se z nich, že počátkem sedmdesátých let donášelo KGB několik prominentních členů ÚV KSČ, že KGB měla přístup k seznamům a svazkům zdejších spolupracovníků StB a také znala podrobnosti o operacích StB proti disidentům a emigrantům. O zdejších agentech sovětské bezpečnosti však není v Mitrochinově archivu bohužel ani zmínka. Kromě upozornění, že tady jsou a že je KGB vyhledávala mezi významnými komunisty, estébáky a manažery významných podniků. K jejich jménům neměl Mitrochin přístup, a tak – dodnes v bezpečném utajení – odpočívají v trezorech nástupnické organizace kágébáků – FSB.

To samozřejmě rozněcuje fantazii a obavy, živené tu a tam dokumenty nejasného původu, podle nichž ten či ten ministr „zaručeně“ pracoval pro KGB. Pravost dokumentů ovšem není možné ověřit, tak zůstanou jen temná podezření, že se Rusové snaží prosazovat v Česku svůj vliv a zájmy pomocí svých zakonspirovaných donašečů. Nezbývá než doufat, že někde v Moskvě nový Mitrochin trpělivě shromažďuje další archiv, tentokrát zaměřený spíše na východoevropské teritorium.

(Respekt)Zpátky