Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2004


Za Janem Miličem Lochmanem

Svatopluk Karásek

V šedesátých letech, když jsem studoval bohosloví v Praze, byl mým učitelem. Svými přednáškami, kterých jsme si vážili, a svým osobním nasazením se mně (nám) stal duchovním otcem, který spoluvytvářel můj vnitřní život. Jan Milič Lochman se narodil 3. dubna roku 1922 v Novém Městě nad Metují. Vystudoval Komenského bohosloveckou fakultu, na které později působil jako profesor systematické teologie. V roce 1969 emigroval se svou rodinou do Švýcarska. Přednášel na Basilejské univerzitě, kde se stal děkanem teologické fakulty a později rektorem univerzity. Svými přednáškami a svou teologickou prací proslul daleko za hranicemi Basilejské univerzity a byl mnohokráte oceněn nejvyššími poctami tohoto oboru ve světě. Zanechal po sobě bohaté dílo. Nově vyložil základní křesťanské hodnoty v knihách: Otče náš, Desatero a Credo. Právě jako systematický teolog zbohacuje naši křesťanskou tvorbu tím, že zůstává věrný svému a našemu základu - české reformaci a Jednotě bratrské. Na tomto základě porovnává přínosy jednotlivých evropských reformátorů, dále přináší reflexi soudobých teologů různých národností a to vše prosvěcuje svou vlastní vírou. Jan Milič Lochman, náš "bratr profesor", zemřel v noci na 21. ledna 2004. Prožil bohatý život a zbohatil mnohé lidi - a já osobně k nim patřím a jsem mu za to vděčný.

(MFDNES)Zpátky