Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2004


Vědci stvořili novou formu hmoty.

Šesté skupenství nazvané fermionický kondenzát by mohlo usnadnit přenos elektrické energie

Vědcům z Coloradské univerzity se podařilo vytvořit novou formu hmoty založenou na principu hluboko zchlazených atomů. Vzniklo tak šesté známé skupenství, kterého látky mohou dosáhnout. Odborníci si od tohoto objevu slibují možnosti praktického využití, například při přenosu elektrické energie. Jak na svých internetových stránkách uvedla britská BBC, američtí vědci nazvali uměle vytvořenou látku fermionický kondenzát. Hmota vznikla zchlazením plynného draslíku na teplotu jen asi 50 miliardtin stupně nad absolutní nulou (-273,15 stupně Celsia), což je stav, ve kterém se částice přestávají pohybovat. Následně vědci ve vakuu donutili pomocí magnetického pole a laseru atomy draslíku, aby vytvořily velmi neobvyklým způsobem páry. Vznikl tak materiál, který se chová podobně jako supravodič - tedy umožňuje přenos energie s nulovou ztrátou. "Není to úplný supravodič, ale nemá k němu daleko. Vytvořili jsme zcela exotickou formu hmoty. Jde o průlom v poznání kvantové mechaniky," citovala BBC vedoucí výzkumného týmu Deborah Jinovou, která získala grant prestižní MacArthurovy nadace.

Fermionický kondenzát je unikátní v tom, že představuje doposud neznámé, šesté skupenství hmoty. Vědci jich dosud rozeznávali pět: kromě třech základních plynného, kapalného a pevného existuje ještě plazma a v roce 1995 byla objevena pátá forma známá jako Bose - Einsteinův kondenzát. Jinová předpověděla, že jednou může vzniknout fermionický kondenzát i při pokojové teplotě. Látka by tak mohla mít praktické využití jako supravodič a sloužila by k vysoce efektivnímu přenosu energie. "Supravodiče dokážou přenést elektrickou energii absolutně beze ztrát. V současné době se ztrácí transportem kolem deseti procent energie, která uniká z kabelů v podobě tepla a nikomu nepřináší žádný prospěch," dodala vědkyně. Supravodiče by například mohly pomoci při vývoji magnetických rychlovlaků. Ty by spotřebovaly k pohonu jen zlomek energie, kterou využívají dnešní levitující vlaky.

(ver)

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky