Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2004


Co je a bude důležité

Martin Horák

Jak tak sleduji zprávy o hemžení na naší politické scéně, uvědomuji si, jak rychle vždy zapadají zprávy o české reprodukční schopnosti – populace rychle stárne a vymírá a zdá se, že s výjimkou několika křesťanských podivínů to celkem nikoho nevzrušuje, zvláště pak ne politiky, co se tak vehementně bijí za naše národní zájmy proti EU, Sudeťákům apod. – že by k těm zájmům žádný budoucí národ ani nepotřebovali? Protože k těm nemnoha podivínům patřím, pokusím se nastínit, možné varianty budoucího vývoje (stanu se tedy prognostikem, jak bylo svého času módní):

1) Varianta nezměněného trendu – obyvatelstvo bude vymírat a stárnout, přistěhovalectví zůstane na nízkých hodnotách – narůstající voličstvo důchodového věku postupně zcela ovládne politickou scénu, takže politické strany se budou lišit jen v otázce, zda-li se zvyšování důchodů a snižování důchodového věku má říkat tržní anebo sociální hospodářství či v otázce, jak mladým odrodilcům zabránit ve vystěhovalectví za oceán. V tom druhém pak zvítězí taktika omezení jejich šancí v cizině v podobě drastického snížení výdajů na vzdělání a další neproduktivní zbytečnosti. Daně i dluhy budou narůstat až dojde k vyhlášení státního bankrotu a ČR se stane vděčným objektem humanitární péče EU a OSN.

2) varianta přistěhovalecká – vlády se budou snažit kompenzovat úbytek populace podporou masového přistěhovalectví – po prvních vlnách z Ukrajiny, Bulharska apod. začnou čím dál více převažovat muslimové, kteří se navíc budou i v ČR rychle množit. Posléze ovládnou parlament, načež se pokusí problém s důchody vyřešit zákonem, podle kterého budou důchod pobírat pouze důchodci muslimského vyznání. Tu se uplatní známý český smysl pro jistý typ spolupráce: Kromě nemnoha staříků – křesťanů, kteří si v mládí řádně vychovali dost dětí, aby je mohli živit, dojdou všichni ostatní penzisti promptně k názoru, že není boha kromě Alláha a Mohamed je jeho prorok. Muslimští vládci si poté přizvou znalce středoevropských poměrů a ti jim navrhnou uzákonit, že za jakékoliv množství alkoholu je pro muslima trest smrti. Díky rozsáhlé síti ochotných informátorů klesne počet důchodců velmi brzy na snadno financovatelnou úroveň.

3) varianta eutanastická – v příštích letech bude legalizována eutanázie – nejprve pro beznadějně nemocné, potom pro trpící a opuštěné, posléze pro všechny, kdo si prostě přejí zemřít a dosavadní tmářský systém jim odpíral právo volby. Po čase přijde známý psycholog PhDr. Sejmije se zajímavou teorií, podle které mají mnozí důchodci hlubokou touhu zemřít, avšak mají zábrany tuto touhu vyjevit. Na vládní objednávku vypracuje metodiku zjištění tohoto chorobného stavu (tzv. eutanazofóbie). Tyto psychologické testy, které důchodci absolvují v rámci povinné lékařské prohlídky, pak jeho teorii potvrdí: Důchodců, kteří si přejí zemřít, avšak středověké předsudky jim brání v coming outu, je 99,5% (Zbytek jsou političtí činitelé a mediální hvězdy). Ihned byly vybudovány sběrné kempy, již zdáli poznatelné dle velkého nápisu Volba osvobozuje, ve kterých byly pomocí tzv. zplynovávacích boxů rychle řešeny zdravotní problémy jak zmíněných důchodců, tak i jakýchsi konzervativních intelektuálů, o jejichž duševní chorobě svědčilo to, že v souvislosti s těmito vysoce moderními zařízeními nesmyslně připomínali cosi z historie. Sejmijeho žáci pak postupně rozšiřují teorii svého učitele též na déle nemocné, invalidy, depresivní, nezaměstnané, ekonomicky nevýkonné apod. Hustota obyvatel v českých zemích klesá až někam na hodnotu před příchodem Cyrila a Metoděje.

4) varianta pravicově–autoritativní - důchodců přibývá a jejich demokratický vliv roste. Část policejních a vojenských důstojníků si uvědomí rizika varianty (1) a nastolí diktaturu, která bez ohledu na vůli většiny sníží důchody na úroveň nezbytnou k přežití, věk odchodu do důchodu zvýší na 75 let a zavede vysoké daňové odpočty na děti (týkající se i daní známějších pod pseudonymem sociální a zdravotní pojištění), čímž zcela nedemokraticky způsobí obrat k lepšímu. Amnesty International a různé výbory a podvýbory EU a OSN budou šílet – a co je nejhorší, přijmou několik zásadních rezolucí.

5) varianta mimořádně optimistická – většina lidí si včas uvědomí hloubku katastrofy, do které se řítíme, přestane mít na prvním místě užívání si a profesní seberealizaci, osvojí si schopnost se dobrovolně uskrovnit a začnou mít mnohem více dětí než dnes, taktéž politici začnou preferovat propopulační politiku. Zzní to strašně nepravděpodobně a bez rechristianizace našeho území si to neumím přestavit, nicméně když mohou být úspěšné rozsáhlé evangelizace v Africe, Asii i obou Amerikách, proč by se – z Jeho milosti – nemohly začít dařit i u nás.

Ale vím, už jsem Vás asi dost zdržel od sledování toho, co řekl Gross, co na to Klaus, jak se k tomu staví Topolánek a hlavně v jakém rozmaru je právě Kott. Tož si nenechte nic důležitého uniknout !Zpátky