Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2004


Mexičané hledají svůj původ i ve Spojených státech

Mytický domov mexického indiánského kmene Aztéků - ostrov známý pod jménem Aztlan - uniká historikům již celá staletí. Stejně jako ztracená Atlantida nebo bájný Kamelot mohl Aztlan existovat i neexistovat, ale nadšenci ho hledají od utahské pouště až k bažinám na západě Mexika. Vědci se shodují, že Aztékové kočovali po neúrodné půdě středního Mexika celé roky, než založili kolem roku 1325 dnešní metropoli Mexiko City.

Legendy o Aztlanu říkají jen to, že to byl volavkami obydlený malý ostrov na jezeře severně od Mexiko City. Malý západní stát Nayarit, dlouhé roky opomíjený federální vládou, se sám počátkem 90. let prohlásil za "kolébku Mexičanů". A to na základě staré teorie, že jeho bažinatý ostrov Maxcaltitan je právě tím bájným Aztlanem. "Žádná opravdová archeologická studie nebyla nikdy v Mexcaltitanu provedena," říká Jesus Jauregui z Národního institutu antropologie a historie. "Aztlan je mytické místo, ne historické," dodává.

Ale zkuste to říci někomu ze vzrůstajícího počtu mexických imigrantů ve Spojených státech, pro které se myšlenka, že by se Aztlan mohl nacházet na území států Utah či Colorado, stala doslova doktrínou. "Mexičany v Americe to velmi zajímá, protože jim to jako etnické skupině dodává určitou identitu," vysvětluje Armando Solorzano, profesor etnických studií na univerzitě v Utahu. Soudí, že pokud by se potvrdily některé lingvistické studie, které označují západní Spojené státy za původní domov Aztéků, miliony nelegálních mexických imigrantů by mohly tvrdit, že nejsou jen podřadnou pracovní silou, ale potomky původních obyvatel, kteří se vracejí domů.

Podle odborníků patřil jazyk Aztéků do stejné skupiny jako jazyky amerických indiánů kmenů Uta, Hopi nebo Komančů. Nedávné objevy jeskynních maleb v Utahu, které se zdají identické s kamennými kresbami na aztéckém kalendáři, nedokazují, že se Aztlan nacházel v USA, ale naznačují jen to, že se během svého kočování v této oblasti mohl kmen Aztéků zdržet.

Bažinatý mexický ostrov Mexcaltitan, který je domovem asi 1800 obyvatel, tak ztrácí svoji pověst původního domova Aztéků. Ale místní spíš zajímá lovení garnátů a přípravy na každoroční festival, během kterého se počet obyvatel ztrojnásobí a několik dní a nocí se tančí a hodně pije. "Říkají, že tudy prošli Aztékové. No, já je neviděl," říká rybář Abelardo Ramos, který stejně jako místní tráví volný čas houpáním se v sítích, pojídáním darů moře a pitím studeného piva.

(Reuters, vok)

(MFDNES)Zpátky