Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2004


Dva dopisy k případu Hučín

Pane předsedo vlády,

jmenováním do této vysoké funkce jste převzal mimo jiné i odpovědnost za zpravodajské služby. Jste tedy odpovědný za jejich stav, nehledě k tomu, že již ve Vaší předchozí funkci ministra vnitra jste byl spoluodpovědný za stav BIS a dalších civilních tajných služeb.

Obracíme se na Vás proto, pane předsedo vlády, s podnětem, abyste se osobně zabýval ostudným stavem, kdy je kriminalizován a pronásledován ten, kdo rozkrýval přetrvávání bývalých příslušníků StB v BIS (a přetrvávání bývalých komunistických a estébáckých kádrů ve státní správě, justici a policii), pan Vladimír Hučín. Lidé, kteří ho nyní vyšetřují a soudí, používají stejné metody kriminalizace, jako používala komunistická bezpečnost v neblahých letech totality.

Pane předsedo vlády, i Vy a především Vy si musíte uvědomovat, že to je vážné riziko pro demokratický vývoj v České republice a pro bezpečnost nás i našich spojenců. Pan Hučín odkrýval propojenost extremní levice s KSČM, vazby iráckých a íránských „diplomatů“ na extremní levici a financování protiamerických akcí ještě před 11. zářím 2001. Upozorňoval na sílící postavení bývalých komunistických kádrů v mnoha důležitých pozicích našeho státu. Podle informací, které kpt. Hučín k dnešnímu dni má, došlo ke zrušení celé řady akcí, které se zabývaly rozkrýváním starých struktur a jejich napojení na arabské teroristy a na některé nepřátelské zpravodajské služby.

Na ministra spravedlnosti a místopředsedu vlády Pavla Němce jsme se obrátili s žádostí, aby prosadil přístup veřejnosti na soudní projednávání s panem Hučínem, abychom všichni měli možnost seznámit se s výše uvedenými skutečnostmi. Na Vás se obracíme, pane předsedo vlády, abyste se zasadil o očištění tajných služeb od lidí, kteří spolupracovali s komunistickými tajnými službami, ale i od lidí, kteří se s těmito lidmi spojili dnes a všemožně zabraňují, aby lidé, jako kpt. Hučín, mohli působit v tajných službách, a v tomto smyslu dal pokyny ministru vnitra a ministru obrany. Bohužel, po zkušenostech s Vaším obsazováním důležitých postů jak v minulosti tak i nyní nedůvěryhodnými lidmi s komunistickou minulostí, si neděláme mnoho nadějí, že se tak stane. Přesto se na Vás obracíme s nadějí, že se ve Vás ozve svědomí a pocit odpovědnosti k této zemi.

Vzhledem k závažnosti výše uvedených skutečností poskytneme tento dopis médiím.

Děkujeme Vám za odpověď na náš podnět.

Jan Beneš, spisovatel, 262 12 Obořiště

Milan Paumer, člen odbojové skupiny bří. Mašínů, Čihákova 682, 290 01 Poděbrady

Martin Rejman, kancléř Konzervativní strany, Římská 26, 120 00 Praha 2

Jan Šinágl, předseda Petičního výboru občanů, Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

Martin Vadas, filmový režisér, Říčanova 34, 169 00 Praha 6

Monika Elšíková, spisovatelka a režisérka, Říčanova 34, 169 00 Praha 6

Přílohy: otevřený dopis Hany Catalanové řediteli ÚZSI Františku Bublanovi

kazeta „Váhy spravedlnosti“ s výpovědí Vladimíra Hučína

V Praze dne 10. srpna 2004

---

Vážený pan

Pavel Němec

místopředseda vlády a ministr spravedlnosti

Praha

Vážený pane ministře,

dovolte, abychom Vám blahopřáli k Vašemu jmenování ministrem, třebaže ve vládě, jejímž hlavním – nereálným a špatným – cílem je zastavit propad sociální demokracie. Věříme však, že když jste přijal nabídku na řízení ministerstva spravedlnosti, udělal jste tak proto, že chápete zásadní důležitost uplatňování a obrany spravedlnosti pro demokracii.

Kauza, s kterou se na Vás obracíme, vážený pane ministře, není zdaleka jedinou, v níž je spravedlnost u nás pošlapávána, a to začasté dokonce stejnými lidmi, kteří ji pošlapávali za komunistického režimu. Je to však také kauza, kde dosud státní moc prokázala, že nemá zájem bránit demokracii u nás právě před těmi, kteří potlačovali demokracii za totality. Je to kauza bývalého důstojníka BIS, pana Vladimíra Hučína, v níž nejde „jenom“ o tohoto čestného a odvážného muže, ale, a to především, o možnost a nutnost odhalit před veřejností rizika, která kpt. Hučín rozkrýval, rizika přetrvávání komunistických kádrů ve státním aparátu, justici, policii a tajných službách. Jde o rizika pro demokratický vývoj a o bezpečnostní rizika nejen pro nás, ale i pro naše spojence.

Zřejmě musí být obecný zájem, pane ministře, aby veškerá soudní jednání s Vladimírem Hučínem byla veřejná, aby veřejnosti a novinářům byl umožněn nerušený přístup, aby veřejnost nebyla vylučována pro údajnou „tajnost“ informací, které již dávno tajnými nejsou. Všichni máme právo se dovědět o propojenosti extrémní levice s KSČM, o vazbách íránských a iráckých elementů na extrémní levici, i o tom, co tito lidé připravovali, ale také o tom, kdo zabránil pokračovat ve sledování extremistických levicových organizací a zahraničních nepřátel našich spojenců.

Na podporu požadavků veřejného procesu s panem Hučínem vznikla Petice občanů, kterou do této doby podepsalo 780 lidí, mezi jinými Petr Pithart, Hana Marvanová, Jan Ruml, Michal Prokop, Vlado Milunič, Jaroslav Šula, Edvard Outrata, Josef Zieleniec, Martin Mejstřík, Marta Kubišová, Svatopluk Karásek, Jitka Seitlová, Daniel Kroupa, Alena Páralová a mnoho dalších známých osobností.

Váš předchůdce Karel Čermák Petici odmítl jako nátlak na nezávislost soudu. Ovšem zde nejde o ovlivňování soudu, ale o to, aby byl soud kontrolován veřejností. Zasaďte se prosím, vážený pane ministře, o vyhovění tomuto požadavku a dejte se také laskavě informovat o průběhu a „nezávislosti“ dosavadních soudních líčení s panem Hučínem. Zvažte také možnost dát případ jinému soudu.

Jiným dopisem se obracíme na předsedu vlády, aby uložil ministru vnitra a ministru obrany prošetřit situaci v tajných službách. Je skandální, když se demokracii naklonění příslušníci tajných služeb musí obávat těch, kteří pošlapávali demokracii dříve a tím nebo oním způsobem tak činí dodnes. Doufáme proto, že se případ Vladimíra Hučína posléze stane předmětem jednání vlády, a to ne s cílem umlčet jej, ale řádně vyšetřit, kdo a proč se snaží o jeho umlčení.

Věříme, vážený pane ministře, že se budete naší žádosti patřičně zabývat i jako místopředseda vlády, a to s odvahou, která je i dnes nutnou podmínkou pro každého politika.

Vzhledem k závažnosti výše uvedených skutečností poskytneme tento dopis médiím.

Děkujeme za odpověď a jsme v plné úctě,

Jan Beneš, spisovatel, 262 12 Obořiště

Milan Paumer, člen odbojové skupiny bří. Mašínů, Čihákova 682, 290 01 Poděbrady

Martin Rejman, kancléř Konzervativní strany, Římská 26, 120 00 Praha 2

Jan Šinágl, iniciátor Petice občanů, Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

Martin Vadas, filmový režisér, Říčanova 34, 169 00 Praha 6

Monika Elšíková, spisovatelka a režisérka, Říčanova 34, 169 00 Praha 6

Přílohy: kazeta „Váhy spravedlnosti“ s výpovědí Vladimíra Hučína

petice občanů za veřejný soud s Vladimírem Hučínem

V Praze dne 10. srpna 2004Zpátky