Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2004


Obsah škodlivin, které vdechují kuřáci, může výrazně klesnout

Nanovlákenná textilie by se v budoucnu mohla stát součástí cigaretových filtrů, říká v rozhovoru LN profesor Oldřich Jirsák z Technické univerzity v Liberci.

LN: Funkční model stroje na výrobu textilie z nanovláken jste vyvinuli za pouhých dvacet měsíců. Jak se vám to podařilo?

Někdy se člověk dře deset let a výsledek je nevýrazný, nebo dokonce téměř nulový. Jindy pracuje relativně krátkou dobu a dosáhne úspěchu. Potřebujete jen trochu štěstí a tým zapálených a šikovných lidí.

LN: Kterou oblast lidského života může průmyslová výroba nanovláken v budoucnu změnit?

Nový materiál zasáhne během určité doby do celé škály odvětví. Přesné dopady lze ale zatím odhadnout jen velmi obtížně. Můžeme uvažovat následujícím způsobem: kdyby byli konstruktéři odkázáni pouze na kovové materiály, patrně by nikdy nesestrojili raketoplán. Jeho vznik vlastně umožnil až objev uhlíkových kompozitů.

LN: Kde se začnou nanovlákenné textilie používat nejdříve?

Poměrně daleko jsme došli ve vývoji respirátorů a filtrů. Další nadějnou oblastí, která ovšem vyžaduje ještě další výzkum a zásahy do složení polymeru, jsou ochranné oděvy pro armádu, případně jednorázové textilie pro zdravotnictví. Chceme ale rozvíjet i spoustu jiných aplikací, například čidla pro stanovení koncentrací určitých látek. Jejich vývoj bude ale nějakou dobu trvat.

LN: Jak vypadají vaše budoucí plány?

Zaměříme se na dvě základní oblasti. První z nich je vylepšování stávající technologie a její dostatečná variabilita. Měli bychom umět zpracovat různé druhy polymerů, měnit průměry vláken a jejich vzdálenosti ve vrstvách. Pochopitelně zkoumáme také šetrnost polymerů k životnímu prostředí. Zatím jsme například využívali jen ekologicky nezávadné, ve vodě rozpustné polymery. Druhou oblastí našeho zájmu jsou konkrétní praktické aplikace. Tam nás čeká mnohem víc práce. Nový materiál je vlastně takový roh hojnosti. Jednotlivé praktické aplikace se mohou vyvíjet třeba dvacet nebo třicet let. V současné době hledáme partnery pro dlouhodobou spolupráci v konkrétních oborech. Nyní se například snažíme kontaktovat výrobce cigaret. Kdybychom totiž nanovlákennou textilii použili při výrobě cigaretových filtrů, sníží se obsah škodlivin ve vdechovaném kouři až o polovinu. Na vývoji ochranných oděvů pro vojáky začneme brzy spolupracovat s českou armádou.

LN: Lze nanovlákna kombinovat s částicemi různých chemických látek?

Do struktury vláken se nám podařilo začlenit stříbrné částice. Díky této úpravě materiál pohlcuje větší množství infračerveného záření. Textilie má pak mnohem lepší tepelně izolační účinky.

LN: A proč jste se zaměřili právě na materiály z nanovláken?

Nanotechnologie není jen módní pojem. Obrovské měrné povrchy těchto materiálů slibují zcela nové vlastnosti. Už z teoretického pohledu je zkoumání nanovlákenných textilií nadmíru zajímavé.

(hev)

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky