Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2005


Luděk Frýbort: Prokletí rodu Slavníkova

(recenze)

Kniha si v podtitulu zahrává s označením „detektivka“ a zdá se, že právem. Tento Frýbortův historický román se svým pojetím vymyká běžným představám o beletrii řečeného žánru a má všechny předpoklady probudit zájem milovníků literatury s dějepravným námětem.

Autor se poutavou formou zabývá pátráním po příčinách vyvraždění Slavníkovců, hlavně pak po osudu a okolnostech smrti svatého Vojtěcha. Zejména zpracování (byť části) života tohoto světce je v Česku velmi vzácné. Autor tak činí sobě vlastním smyslem pro nepřehnanou dramatičnost dějové zápletky při důsledném respektování historicky doložitelných faktů, což navíc podtrhuje výjimečným vypravěčským uměním a pro něho typickou bohatostí jazyka.

Frýbort se přitom nevyhýbá ani pro leckoho odvážným fabulacím, dává přiměřený průchod autorské fantazii jakož i humornému až sarkastickému pohledu na dějinné období, kdy se předstátní, předfeudální a předkřesťanská společnost zvolna měnila v zárodek moderního státu. Jeho přesně dávkovaná jízlivost a ironie však nikdy nepřekročí míru vkusu, ba naopak: polidšťuje tak všechny protagonisty příběhu a dobu, v níž žili a která jako by učebnicovým výkladem profesionálních historiků jaksi zkameněla.

Pro to všechno stojí kniha Prokletí rodu Slavníkova za přečtení. Luděk Frýbort ji ostatně napsal nejen proto, aby obohatil nabídku historické beletrie na našem knižním trhu, nýbrž zřejmě také (možná že především), aby podnítil veřejnou diskusi o pilířích české státnosti. Nijak se netají, že by uvítal kritické zamyšlení nad všeobecně přijímanými, takřka posvátnými legendami, jež si Češi pěstují v mnohem vyšší míře než jiní národové, považujíce jejich zživotnění za hřích na nedotknutelném národním zájmu.

Tento hlubší smysl Frýbortovy historické detektivky je také důvodem, proč se jejího vydání ujala právě ANNONCE. V Česku není (a ještě dlouho nebude) dostatečně zabydlené svobodně kritické myšlení a tato Frýbortova knížka je příspěvkem k tomu, aby se tento stav změnil.

Vydala ANNONCE, Praha 2004, vázané, 398 stran, ISBN 80-900125-8-2, doporučená cena 355 Kč

K dostání v knihkupectvích, v případě obtíží v místnostech ANNONCE:

Praha 1, Loretánské nám. 3 – Praha 1, Na Poříčí 30 – jakož i ve všech krajských podatelnách.Zpátky