Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2005


Latina na věčné časy

Josef Landergott

V raných dobách této formy monoteismu terorizovali mniši antický svět, ničili všechno, co nebylo ve shodě s pravou vírou včetně literárních děl psaných latinsky. Nyní se Vatikán staví do světla ochránce latiny, stále ještě vedle italštiny svého úředního jazyka. Papež Pavel VI. roku 1976 založil společnost Latinitas, "latinství". Doplňuje starou latinu o vymyšlené novotvary a vede Slovník nové latiny.

Protože Heléni ani Římané neznali slovo teror, je tu tromocrates, tedy "vládce hrůzou". Apartheid je segregatio nigritarum, tedy "oddělení černochů", a vodka valida potio slavica, tedy "mocné slovanské pití". Kovboj je armentarius, "člověk od stáda", a stručné sport je ludicra corporis exercitatio, "hravé cvičení těla". Starý svět neznal flirt, tak je to teď amor levis, "lehká láska", ani altruisty, nyní aliorum studiosi, "zaujatí druhými". Pro terénní džíp autoři nové latiny vymysleli krkolomné autocinetum locis iniquis aptum, "samochod vhodný pro nerovná místa".

(Týden)Zpátky