Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2005


INZERÁTY

Hyeny a Hyeny v akci

jsou dvě rozsáhlé publikace Jaroslava Pospíšila, který si dal za úkol zmapovat, ač povoláním právník a nikoli historik, období německé okupace a poválečných let na Moravě, kolem Zlína, Holešova, Kroměříže a dalších moravských měst. Události, které popisuje, však mají celoprotektorátní a po válce celostátní dosah.

Knihy se zřejmě nebudou číst dobře lidem lpějícím na neměnných historických pravdách a národovcům, protože JUDr. Pospíšil nehodlá něco zatajovat, zametat pod koberec, nebo přikrašlovat. Soustředil se na události, které dosud nebyly zpracovány, nebo podány falešně. A tak z jeho líčení vychází najevo, že někteří představitelé německé okupační správy se chovali čestněji než čeští lidé, jak někteří lidé byli diskriminováni chybným uplatňováním Benešových dekretů a jiní trestáni křiklavě nespravedlivými rozsudky poválečné justice. Autor se zabývá i akcemi tzv. partyzánského hnutí, které mnohdy jen loupilo a zbytečně terorizovalo obyvatelstvo pod vedením sovětských komisařů a mnohdy současně i konfidentů Gestapa a SD. Čeští kolaboranti a udavači hojně po válce končili s falešným nebo skutečným osvědčením o svém odboji nepotrestáni v KSČ a v mocenských organizacích, kdežto svědci jejich neblahé činnosti za protektorátu náhle umírali. Hyeny je název pro tuto knihu nadmíru přiléhavý. Od roku 1996 vyšlo již její páté vydání.

Knížka Hyeny postihuje období 1938 až 1948 s určitými exkurzemi do dob pozdějších a jejím konci je připojeno pojednání šéfa zvláštní komise pro vyšetření atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha Heinze Pannwitze, zpracoval a přeložil Australan Stanislav Berton, ve kterém se podává odlišný výklad atentátu a okolností kolem něho, než je ona oficiální, československá verze

Hyeny akci jsou volným pokračováním Hyen s důrazem na období 1948 – 1953 opět s přesahem do let pozdějších. K těmto publikacím neexistuje pendant na českém knižním trhu, protože spolehlivé studie o protektorátu, ani o poválečném přestupu kolaborantů k moci zatím nikdo z profesionálních českých historiků nezpracoval. Udělali to za ně cizinci, ale jediná solidnější publikace vydaná česky - Detlef Brandes: Češi pod německým protektorátem - platí již za zastaralou, protože pochází z roku 1969. Je nutné také uvážit, že čeští historici jsou od roku 1918 dodnes poplatni vládnoucí moci a do zpracování ožehavých témat se vyhýbají a dějinné události falšují ve jménu českého národního státu. O to více je musí nahradit neprofesionálové - jako JUDr. Jaroslav Pospíšil. Že takové knihy se vzbudí pozornost čtenářů je jen dobře. Navzdory nepříjemným pravdám, které mohly leckterého českého nacionalistu odradit, se Hyen již prodalo na 30 tisíc výtisků. A to je v Česku nevídané, protože prodej 1 500 výtisků se tam již pokládá za jednoznačný nakladatelský úspěch. Lze předvídat, že Hyeny v akci naleznou neméně čtenářů.

Za Hyeny a Hyeny v akci obdržel autor JUDr. Jaroslav Pospíšil dvakrát cenu za literaturu faktu Egona Erwina Kische.

Vydalo Nakladatelství Lípa ve Vizovicích v roce 2002 (Hyeny, 5. vydání, 463 stran, ISBN 80-86093-67-0) a 2003 (Hyeny v akci, 693 stran, ISBN 80-86093-68-9). Obě knížky jsou z různých důvodů v českých knihkupectvích obtížně k sehnání. Pokud je neseženete, obraťte se telefonicky nebo e-mailem na editorku nakladatelství a jeho dobrou duši, paní Ludmilu Velcerovou, která zařídí odeslání knížek na Vaši adresu (577 453 357, velcerova@tiscali.cz). Pokud využijete e-mail, mějte, prosím trpělivost, odpověď vám přijde do týdne. Nakladatelství je ochotné, v případech zasílání knížek do ciziny, akceptovat i netradiční způsoby plateb.

***

Sluha dvou pánů

je název publikace autorů Františka Hanzlíka, Jaroslava Pospíšila a Jana Pospíšila o zrůdě komunistické justice JUDr. Karlu Vašovi. Tento muž, který se tak neblaze stal známým svou klíčovou rolí v procesu s odsouzením generála Heliodora Píky byl nakonec v roce 1951 vyhozen z armády a o dva roky později odsouzen k doživotí, aby v roce 1956 byl již na svobodě. Po roce 1989 opět unikl trestu.

Převážnou část knihy zabírá 318stránková žádost Karla Vaše z prosince 1955 o obnovu soudního řízení. Doplněno fotokopiemi další korespondencí, předkládají autoři dosud zcela neznámé dokumenty z archivu ÚV KSČ a to zcela neobvykle bez komentáře, nepočítame-li 24stránkovou úvodní pasáž. Jen Vašova žádost o obnovu soudního řízení, jakkoliv jsou v ní fakta přizpůsobena požadovanému účelu, je otřesné čtení vydávající svědectví o nezákonných postupech bezpečnostních a justičních orgánů již hned v roce 1945 pod řízením ÚV KSČ a NKVD.

Vaš s Reicinem na Slovensku ještě před příchodem do Prahy vylučovali ze Svobodovy armády ty, kteří nedovedli jiný jazyk než němčinu nebo maďarštinu a předávali je na již československém území do sovětských zajateckých táborů, odkud byli odvlečeni do SSSR. Týmž způsobem nakládali s vojáky Slovenské republiky a bývalými ruskými občany v ČSR, po kterých intenzivně pátrali. Počet takto zavlečených slovenských vojáků do sovětských gulagů se odhaduje na pět tisíc (30 000 osob ze Sloevnska). Zajímavé je tvrzení Vaše, že OBZ (Obranné zpravodajství) mělo hned po válce eminentní zájem, aby se nepodařilo opustit republiku generálu Heliodorovi Píkovi – prý příliš věděl o sovětských tajných službách. S tím kontrastuje svědectví několik pracovníků OBZ z 5. oddělení HŠ MNO, že Bedřich Reicin, šéf tohoto oddělení, zcela jistě věděl předem o chystaných úprcích generálů Františka Moravce, Aloise Lišky, Antonína Hasala, Mikuláše Ferjenčíka za hranice, mnohdy i do nejmenších detailů, a rozhodl, že se proti nim nic nepodnikne – nechal je prostě utéci.

V Praze Vaš pokračoval v předávání podezřelých sovětské bezpečnosti, později, když Rudá armáda opustila Československo, posílal podezřelé sovětské Centrální skupině vojsk (Centralnaja Gruppa Vojsk) do Vídně. Vzpomíná, jak na podzim 1945 navštívil Podkarpatskou Rus, kde před válkou bydlel, a Turjanica mu nabídl funkci generálního prokurátora Karpatské Ukrajiny spojenou s generálskou hodností. Prý si nechal poradit svým řídícím důstojníkem NKVD v Praze generálem Kambulovem, který mu sdělil, že SSSR jej potřebuje více v Praze. Vaš se podrobil. Na vícero místech své žádosti Vaš zdůrazňuje, že především vždy byl především konfident sovětské rozvědky a komunista. Z tohoto hlediska sloužil mnohem více SSSR než komunistickému Československu. Prozrazuje podrobnosti z procesu proti Píkovi, že Píka byl obžalován a odsouzen na přání SSSR a popisuje, jaké musel vynaložit enormní úsilí, aby nedostatečnou žalobu proti Píkovi přepracoval s důrazem na trestný čin sabotáže vytváření čs. jednotek v SSSR.

Na dalších stránkách uvádí Vaš podrobně jednotlivé případy, které mu byly později, v soudním procesu v roce 1953, kladeny za vinu. I z takového účelového Vašova popisu lze velmi mnoho vyčíst o krutosti oné doby. Navýsost zajímavé čtení.

Vydalo Nakladatelství Lípa ve Vizovicích, ISBN 80-86093-32-8O, 445 stran.

Knížka je v českých knihkupectvích obtížně k sehnání. Pokud ji neseženete, obraťte se telefonicky nebo e-mailem na editorku nakladatelství a jeho dobrou duši, paní Ludmilu Velcerovou, která zařídí odeslání knížek na Vaši adresu (577 453 357, velcerova@tiscali.cz). Pokud využijete e-mail, mějte, prosím trpělivost, odpověď vám přijde do týdne. Nakladatelství je ochotné, v případech zasílání knížek do ciziny, akceptovat i netradiční způsoby plateb.

***

CHCETE STRÁVIT PÁR DNÍ NEBO TÝDNŮ V PRAZE? Ubytování ve dvou samostatných bytech v renovovaném řadovém rodinném domu v Praze. V prvním patře byt o dvou místnostech, v druhém patře dvoupodlažní byt sestávající ze dvou místností a kuchyně. Každý byt může poskytnout ubytování až pěti osobám (po dvou až třech v místnosti). Samostatné vchody, každý byt má ústřední topení, koupelnu, teplou vodu, WC, televizi, postele mají kvalitní matrace a pružné rošty. Absolutně tichá poloha nerušená dopravou. Terestrické i satelitní televizní programy, 19 minut tramvají, popřípadě tramvají a metrem 15 minut na Václavské náměstí. Za osobu a noc se snídaní 19 €, děti do 6 let zdarma, pro děti od 6 do 12 lety padesátiprocentní sleva. Garáž k dispozici v sousedství za 4 € denně. DOVOLENÁ V ČESKÉM RÁJI v kterémkoli ročním období ve stylové patrové roubené chalupě pro čtyři osoby (možnost přistýlek) ve vesničce mezi Sobotkou a hradem Kost. Dvě koupelny, dvě WC, ústřední topení, teplá voda, vybavená kuchyně, terestrická a satelitní televize, garážování na oploceném pozemku u chalupy. 49 EUR/den. V obou případech je zaknihování předem nutné na adrese 333222@seznam.cz

***

NOVINY

jsou pravidelný čtrnáctideník Společnosti slušných krajanů tištěný na novinovém papíře formátu A4 o 16 stránkách, vycházející každé druhé pondělí již od července 1999 v jazyce českém a slovenském, poslední stránka je v angličtině. Noviny se rozesílají do celého světa letecky.

Předplatné včetně poštovného činí pro Austrálii AUS $ 59 ročně, předplatné do Ameriky a Evropy se vytvoří posláním šeku na AUS $ 82 (osmdesát dva australských dolarů) spolu s lístečkem, na jakou adresu se mají NOVINY letecky zasílat.

Kdo má zájem a napíše na níže uvedenou adresu, obdrží jeden výtisk NOVIN zdarma.

NOVINY

The Wentworth Bldg. B62

University of Sydney , NSW 2006

AUSTRALIA

***

Knihovna LIBRI PROHIBITI hledá staré české a slovenské knihy, noviny, časopisy, oběžníky, věstníky a další tiskoviny s českou a slovenskou tématikou, vydávané mimo Československo.

LIBRI PROHIBITI

Senovážné nám. 2

110 00 Praha 1

tel./fax ( 0 04 20 ) 2 24 22 59 71

e-mail libpro@iol.cz

http://libpro.cts.cuni.cz

***

Luděk Frýbort: Prokletí rodu Slavníkova

Tento Frýbortův historický román se svým pojetím vymyká běžným představám o beletrii řečeného žánru a má všechny předpoklady probudit zájem milovníků literatury s dějepravným námětem.

Autor se poutavou formou zabývá pátráním po příčinách vyvraždění Slavníkovců, hlavně pak po osudu a okolnostech smrti svatého Vojtěcha. Zejména zpracování (byť části) života tohoto světce je v Česku velmi vzácné. Autor tak činí sobě vlastním smyslem pro nepřehnanou dramatičnost dějové zápletky při důsledném respektování historicky doložitelných faktů, což navíc podtrhuje výjimečným vypravěčským uměním a pro něho typickou bohatostí jazyka.

Frýbort se přitom nevyhýbá ani pro leckoho odvážným fabulacím, dává přiměřený průchod autorské fantazii jakož i humornému až sarkastickému pohledu na dějinné období, kdy se předstátní, předfeudální a předkřesťanská společnost zvolna měnila v zárodek moderního státu. Jeho přesně dávkovaná jízlivost a ironie však nikdy nepřekročí míru vkusu, ba naopak: polidšťuje tak všechny protagonisty příběhu a dobu, v níž žili a která jako by učebnicovým výkladem profesionálních historiků jaksi zkameněla.

Pro to všechno stojí kniha Prokletí rodu Slavníkova za přečtení. Luděk Frýbort ji ostatně napsal nejen proto, aby obohatil nabídku historické beletrie na našem knižním trhu, nýbrž zřejmě také (možná že především), aby podnítil veřejnou diskusi o pilířích české státnosti. Nijak se netají, že by uvítal kritické zamyšlení nad všeobecně přijímanými, takřka posvátnými legendami, jež si Češi pěstují v mnohem vyšší míře než jiní národové, považujíce jejich zživotnění za hřích na nedotknutelném národním zájmu.

Tento hlubší smysl Frýbortovy historické detektivky je také důvodem, proč se jejího vydání ujala právě ANNONCE. V Česku není (a ještě dlouho nebude) dostatečně zabydlené svobodně kritické myšlení a tato Frýbortova knížka je příspěvkem k tomu, aby se tento stav změnil.

Vydala ANNONCE, Praha 2004, vázané, 398 stran, ISBN 80-900125-8-2, doporučená cena 355 Kč

***

Zbyněk Ludvík, Václav Bureš:

ČERNÁ KNIHA MINULOSTI

Košický vládní program - narudlý počátek s rudým zakončením

Knížka zachycuje svědectví bývalých vězňů - muklů (MUKL = muž určený k likvidaci) o zvěrstvech, která se vyskytovala ve věznicích a táborech již od roku 1945 a pokračovala i po únoru 1948 v komunistických věznicích a koncentračních táborech na Jáchymovsku a Příbramsku. Ukazuje, že rudý teror začal v Československu již v roce 1945. Bolševismus v zemích, kde chce uchvátit moc, potřebuje už předem zavést teror a prolít krev, aby zastrašil slušnou část obyvatel. Tak tomu bylo i v Československu. Revoluce-únorový puč byla již jen procházkou po Praze s flintami na ramenou. Po předchozích hrůzách si nikdo neodvážil před nimi ani odplivnout.

O zasílání vzpomínek jsem požádal na sjezdu politických vězňů komunismu v Jáchymově v roce 1998 s vysvětlením, že chci vydat knihu o bezpráví rudého teroru už od roku 1945. O nejotřesnějších, které mi zprostředkovali, informuji v této knize.

60 vyobrazení, 429 stran, formát B5

Cena 16,- EUR + poštovné a obal: v Německu 2,- EUR, po Evropě 4,- EUR, do zámoří (lodí) 5,- EUR

V Německu a ve Švýcarsku plaťte bankovní převodkou – v Německu: Zbyněk Ludvík, Postbank Frankfurt a. M., BLZ 500 100 60, Kto-Nr. 178 461 605, ve Švýcarsku Zbyněk Ludvík, Die Schweizerische Post, CH-3000 Bern, Kto-Nr. 401 906 060

Pro zájemce z ostatních států: Platit lze i v US $, nebo Can $, nebo AUS $, nebo v jihoafrických randech a to v přepočtu platným devizovým kurzem (střed). Za zahraničí plaťte jen v hotovosti (bankovkami) v dopise zaslaném na adresu: Zbyněk Ludvík, Postfach 93 02 05, D-60457 Frankfurt am Main

Mimořádná cena pro čtenáře v České a Slovenské republice – vydavatel dotuje cenu knihy, aby byla cenově dostupná i pro důchodce a studenty: 290,- Kč (370,- Sk) + poštovné a balné 50,- Kč (130,- Sk). Plaťte prosím bankovním převodem na konto u Čs. obchodní banky: Zbyněk Ludvík, číslo účtu 171 030 044/0300, IČO 00001350 nebo bankovkami v obálce, které zašlete poštou na adresu vydavatele ve Frankfurtu nad Mohanem.

Nejdříve si musíte knížku objednat a to buď písemně u vydavatele:

Zbyněk Ludvík, Postfach 93 02 05, D- 60457 Frankfurt am Main

nebo přes internetovou stránku http://www.zludvik.de

nebo e-mailem kniha@zludvik.de

Z každé prodané knihy vydavatel věnuje 1 euro (z prodeje v ČR a SR 20,- Kč) ve prospěch v Rusku konané sbírky pro postavení kaple v lese u Jekatěrinburku nad místem, kde po vyvraždění rudými byla v zemi po více jak 70 let zahrabána těla cara Mikuláše a jeho rodiny.

***

Kniha Ireny Sehnerové ACH, NÁRODE HŘÍŠNÝ je románově zpracovaná psychologická diagnóza lidí zahnaných do kouta. Pouze v mezních situacích se člověk "odkope", ukáže svou pravou tvář. Takovou situací byla i léta okupace a období těsně po skončení války.

Kniha je čtivým deníkem čtrnáctileté dívky. Začala zapisovat události poté, co odvezli její sestru dvojče do nemocnice, a v sepisování pokračovala, aby zachytila nejen události ve svém okolí, ale i své myšlenky a pocity.

Román Ireny Sehnerové ACH, NÁRODE HŘÍŠNÝ. Z deníku Irmy N. si můžete objednat na dobírku na níže uvedené adrese poštou, telefonem či e-mailem, knihu Vám obratem zašleme. Kniha je vázaná v tuhých deskách, má 408 stran, cena je 270 Kč plus poštovné.

Dr. Jan Hollauer

Bočná 314/III

392 01 Soběslav

Tel.: 381 524 472, e-mail: jan.hollauer@iol.cz nebo janhollauer@quick.cz

***

V této rubrice uvádíme řádkovou i stránkovou inzerci. Chcete-li inzerovat, spojte se prosím e-mailem s redakcí CS-magazínu csmagazin@atlas.czZpátky