Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2005


StB měla tajné laboratoře, říká badatel

Luděk Navara

Tomáš Bursík z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se zabývá problematikou podávání drog vězňům již téměř rok. „Je to bílé místo v českých dějinách,“ říká.

Co se o tom vlastně dnes ví?

Je to jedno z bílých míst. Nevím ani proč. Přitom se to vyšetřovalo. Jenže vyšetřovatelé s tím už nic dělat nemohli, takže to zůstává na dokumentaristech. Musí se to zpracovat a pak to dát na papír.

Kdy se začalo s pokusy na vězních?

Velmi důležité je říci jednu věc. Že se v roce 1948 dostala k moci KSČ, od toho se odvíjí všechno. Velitelé mohli použít jakoukoli metodu včetně těch nezákonných. Ale první tajná laboratoř vznikla v Brně už v roce 1947, tedy v době vlády lidové fronty. Samotné pokusy na vězních, užití těch látek, to se odehrávalo až pak v období po roce 1948. Mluvím nejen o injekcích, ale i o dalším týrání vězňů.

Co se v laboratoři zkoumalo?

Laboratoř v Brně vybudoval důstojník Státní bezpečnosti Ivo Milén. Další významnou osobou je Josef Sumbal. Ten pak přešel do Prahy a vybudoval chemickou laboratoř tam. Ale co se v té brněnské laboratoři produkovalo, není jasné. Sloužila asi komunistům, formálně patřila pod zemský odbor Bezpečnosti, budoucí Státní bezpečnosti. Ale KSČ neměla do února 1948 plnou moc, musela se ohlížet na lidovou frontu.

Jak se na laboratoř přišlo?

Mám ji zdokumentovanou na základě výpovědí několika lidí. Nezávisle na sobě. Byla tam snaha co nejvíce to utajit. Navíc Josef Sumbal musel kvůli tomu z laboratoře odejít, měl problémy s alkoholem a drogami , o té laboratoři mluvil, kde neměl. Později byl odsouzen a jeho stopa se ztrácí v šedesátých letech.

Kdo to vůbec byl?

Nedostudovaný medik, za druhé světové války byl totálně nasazený ve Vídni, tam se dostal do lékařského prostředí a údajně (podle vlastních výpovědí) pomáhal totálně nasazeným dostat se zpátky domů na základě falešných diagnóz. Po roce 1945 byl tlumočníkem sovětské tajné služby NKVD. Nastupuje k Bezpečnosti v Brně. Pravděpodobně se zmínil, že má nějaké zkušenosti s chemií. Pak přechází do Prahy, kde dostává stejný úkol: vybudovat chemickou laboratoř ministerstva vnitra. Plní tam úkoly, které jsou už dnes doloženy.

Jaké úkoly to byly?

Jde o využití látek, které by pomohly StB při vyšetřování takzvaných třídních nepřátel a buržoazie. To už je zdokumentované. Dále hledá materiál, který by mohl být využitelný ve špionáži. Tehdy se mluvilo o tom, že SSSR měl k dispozici například látku, kterou mohl být člověk otráven, když se jí například natřela stěna. Dalším úkolem bylo studium písma, falzifikace pasů, apod.

Našel jste doklady, že se vězňům podávala omamná látka skopolamin?

Byla použita například v případě tajemníka prezidenta Beneše Václava Sýkory, z nějž tehdejší StB chtěla získat informaci, kde je ukryta část prezidentova archivu. Sýkora dostal skopolamin pomocí injekce. V jiném případě byla vyšetřované ženě omamná látka dána v posypu na koláči.

(MFDNES)Zpátky