Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2005


Největší Čech z vůle idiotů?

Petr Zavoral

Nemám tušení, čí mozkovna porodila nápad přimět Českou televizi, aby vyhlásila celostátní pátrání po největším z Čechů. Ostatně, není to důležité. Zajímavější by bylo zvědět, co ten nápad sledoval. Zaměstnat nejvlivnější médium veřejné služby nějakou ptákovinou, aby mu ubylo času i energie na smysluplnou činnost, na niž se ČT skládáme povinnými koncesionářskými poplatky a kterou bychom od ní měli právem vyžadovat? Nebo hádkami o největšího Čecha poškádlit zdejší lid, tak lačný hrdinů, jichž se mu zoufale nedostává? Či snad šlo původci té trapnosti jen o nevinnou zábavu na účet národa-komparsu?

Rozumnější lidé to pochopili jako příležitost k výhřezu pověstné české tvořivosti. Zadaný úkol pojali jako recesi a pohotově ustanovili největším Čechem proslulého génia Járu Cimrmana, který ve všech směrech splňuje kritéria velikosti. Byli však Českou televizí hrubě okřiknuti. To jste celí vy, švejci: srandičky, na to vás užije. Ale tohle je vážná věc! Cimrmana nelze glorifikovat, vy tupci, protože nebyl, neexistoval! Největší Čech musí být doložitelná postava, více či méně zavátá prachem věků nebo dosud žijící. To je ovšem zlé, neb připuštění recese byla poslední šance, jak z toho trapasu ještě minutu po dvanácté se ctí vybruslit.

Největší existující Čech... Což takhle Praotec? No ovšem! Musel to být vší moudrostí obdařený filuta, když přivedl houfec našich praprapředků do líbezné končiny, kde mléko jen tak ze země tryskalo a medu bylo, čtyři roční období se střídala, zemětřesení ani jiné katastrofy se nekonaly a jen zemský ráj na pohled rozprostíral se vůkol. No jo. Ale kdo kdy zbadal praotce Čecha kromě Aloise Jiráska? Není to nemlich tak vybájená figura jako ten Cimrman? Zatracená práce.

Velkých Čechů bych i já sám uměl nůši nasbírat, ale největšího z nich? Karel IV., Komenský, svatý Václav, Masaryk... Který z nich je největší a hlavně: kdo si o tom troufá rozhodovat? Komu přijde snadné poměřovat otce vlasti s učitelem národů či patrona české země s Masarykem? Musím to povědět naplno, protože už mě to štve: jenom idiot se může zúčastnit takto už z principu pitomé ankety, u níž není jasný ani její smysl, ani to, kdo ji financuje. Proč se k ní propůjčila právě jinak normální Česká televize, to je ovšem záhada největší.

Není a nemůže být největšího Čecha. Každý z adeptů na toto ocenění proslul v jiné době a jinak, žádný z nich nebyl bez chyb. A co je nejhorší: tím, že ČT svěřila třídění našich velikánů jarmarečnímu a z největší části nevzdělanému davu, pozurážela je všechny. Tiše žasnu a do hloubi duše se stydím, když z obrazovky zaslechnu přiznání kohosi z televizního obecenstva, že dal hlas Klausovi, Havlovi nebo třeba i tatíčkovi Masarykovi před svatým Václavem či např. Karlem Čapkem.

Hanba by měla zfackovat každého, kdo se k té šaškárně propůjčil. Normálním současníkům pak budiž útěchou, že oč trapnější jsou pátrači v historicky nejpitomější televizní anketě, o to v jejich očích povyroste význam jednoznačně největšího z Čechů všech dob, Járy Cimrmana.

(Annonce)Zpátky