Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2005


První polemika se směřováním CS-magazínu

Po dvou letech vydávání CS-magazínu se v redakční poště objevila první polemika týkající se obsahu a smyslu našeho časopisu. Zde je:

----- Original Message -----

From: MuDr. Jan Marušiak

To: csmag@atlas.cz

Sent: Saturday, February 12, 2005 10:27 PM

Subject: redakce

Dobrý den,

dovolte několik postřehů:

1/ Články ve vašem časopise patří k těm lepším česky psaným.

2/ Obsah jednotlivých tematických zaměření je nevyvážený, z totalitních témat převažují ty protikomunistické, je málo článků rozebírajících neonacismus, málo článků analyzujících islám, málo článků analyzujících budoucí vliv Číny ve světě. Jak snadné a lákavé je babrat se v minulosti! Tím jste ale trochu posedlí.

3/ Nevím, do kolika domácností česky mluvících lidí Vaše "osvěta" dorazí, ale ačkoli jsem svým založením optimista, zde si vaším vlivem na změnu běhu věcí veřejných nejsem jist.

4/ Vliv TV NOVA a časopisu Blesk na Čechy je děsivý. Lidé se před obrazovkou a na jeho stránkách bohužel utvrzují, že malost, nízká inteligence a nezájem o vlastní sebezdokonalení není výjimka - což jim léčí jejich dušičku, pravda, dost rozbolavělou. Takto ale do Evropské unie a dál do světa půjdeme ztuha. Politici zdatně reflektují názor části veřejnosti, že EU je něco jako paní chytrá, která nám mluví do našeho života, myslím, že není daleko doba, kdy vtipům o EU i Americe se část našich občanů již touží zase smát - to je ale velmi, opravdu velmi smutné. /Nemyslím jen voliče komunistů./ Rozumějí stejným vtipům, jaké by produkovali kovaní komunisté před rokem 89 na svých pitkách na dačách. Zde se státostrany někdy obdivuhodně uzavřou v kruhu, při troše nadsázky už jsou zase trochu všichni společně na té dače.

5/ Nikde, ale opravdu nikde jsem dosud neviděl, že by naši vrcholní politici měli mít státnici minimálně z jednoho světového jazyka. Myslím, že jazyková bariéra hraje stále velkou roli ve vzájemné komunikaci.

6/ Adorace USA je dle mého soudu u vašich přispěvovatelů na místě, je ale bez špetky nadhledu. Pragmatismus a patriotismus jsou jen částí lidské - světové kultury. Kultura je to, co obdivujeme na zaniklých civilizacích, méně již je nutno se věnovat politickému systému zaniklé civilizace, že ano. Kultura sama o sobě se ale těžko prosazuje, ač je tím, co civilizaci charakterizuje. Svoboda slova samozřejmě souvisí s odvahou - a to jak v USA, tak i jinde. Odvaha v demokratickém režimu není psát na zeď nebo dnes v internetu či do novin. Odvaha je se o svobodu slova rvát v každodenních mezilidských vztazích, v každodenní komunikaci - a zde už to kulhá, že, ruku na srdce.

MUDr.Jan Marušiak, Liberec

***

----- Original Message -----

From: CS-magazín

To: MUDr. Jan Marušiak

Sent: Sunday, February 13, 2005 2:17 PM

Subject: Re: redakce

Vážený pane doktore Marušiaku,

díky za kritiku... velmi stručně: Neonacismus je zanedbatelný jev. Mnohem horší je nacionalismus, srbský, slovenský a český. Mají být témata na téma totalita snad nacionálně socialistická nebo komunistická? Když Češi nevědí o své minulosti nic než snůšku lží, je záhodno se v minulosti "babrat". Největší vliv Číny by byl, kdyby začali používat toaletní papír - do 10 let by zmizely ze zeměkoule lesy. O islámu toho zveřejníme více, napíše-li někdo něco zajímavého. Třeba Vy byste mohl přispět svými články - buď originálními, nebo překlady. Podařilo se nám, až na jednu osobu, získat všechny pisatele píšící česky a mající co závažného říci.

O velkém vlivu našeho časopisu si neděláme iluze. Ale kapky vyhloubí posléze i v kameni díru.

Požadavek státnice z cizího jazyka pro státníky neexistuje snad nikde na světě. U státníků to roli příliš nehraje - mají tlumočníky. Horší je to u poslanců v Evropském parlamentu a výkonných úředníků.

Adorace USA bez důvtipu: změňte to svými články!

Jak máme se v Česku "rvát o svobodu slova v každodenní komunikaci", když ani část časopisu není v ČR?

S pozdravem

redakce CS-magazínu

***

Vážený pane Marušiaku,

k jednotlivým bodům Vašeho e-mailu:

K bodu 1: Mohu vědět v jakém jazyce ještě sledujete tisk a podobné?

K bodu 2: „...z totalitních témat převažují ty protikomunistické“ Převažují proto, že většina z nás protikomunistická je, ne? CS-magazín čtou převážně lidé, žijící v zahraničí, emigranti. Určitá nevyváženost, na kterou si stěžujete, může být prostě pestrost a též je někdy převládající téma, které přinese doba. Časopis je tvořen a redigován jedním obětavým redaktorem, který se stará o všechno a to ZADARMO, pár dobrovolných příspěvků, které dosud přišly, je možno vidět jako kapku na horké plotně. Pak existuje ještě webmaster, který žije za oceánem. Pracuje též zdarma a ještě platí z vlastní kapsy provoz serveru. Již na gymnáziu jsme se učili, že historie je matka všeho dalšího vědění o světě, základem, který nám umožňuje utvořit si vlastní názor a sledovat současnost pod zorným úhlem minulosti. A vědění. Je to asi tak, jako byste při studiu medicíny chtěl vynechat anatomii. Protože historie je chudák holka, se kterou kdekdo v minulosti, t. j. za normalizace, čili komunismu zacházel jak se to hodilo vládnoucí třídě do krámu, je jen dobře zabývat se teď historií, kterou historici podávají pokud možno nezkreslenou a objektivní. I tak jsou různé pohledy na jednu a tu samou věc možné. Říkat tomu "babrání" je opravdu pošetilé.

K bodu 3: „...nevím, do kolika domácností česky mluvících lidí Vaše ´osvěta´ dorazí, ...zde si vaším vlivem na změnu běhu věcí veřejných nejsem jist“. To my nevíme také, jakož i nemíníme měnit běh věcí veřejných. Stačí upozornit na různé děje, donutit lidi k zamyšlení.

K bodu 4: „Vliv TV Nova a časopisu Blesk na Čechy je děsivý. Lidé se před obrazovkou a na jeho stránkách bohužel utvrzují, že malost, nízká inteligence a nezájem o vlastní sebezdokonalení není výjimka...“ Méně inteligentních lidí je bohužel na světě většina. Což v žádném případě neznamená vzdát boj s hloupostí,nemyslíte?

K bodu 5: „...Myslím, že jazyková bariéra hraje stále velkou roli ve vzájemné komunikaci“. To jste vyslovil absolutní pravdu, jazyková bariéra je u většiny Čechů v české kotlině velmi tragickou skutečností, kterou pravděpodobně nijak rychle nemíní měnit.

K bodu 6: „Adorace USA je dle mého soudu u vašich přispěvovatelů na místě, je ale bez špetky nadhledu.“ Naši přispěvatelé Ameriku neadorují, píší o ní, protože ji většinou znají z osobní zkušenosti. Skoro každý (pokud se nejmenuje Ivan Sviták), kdo poznal Ameriku a Američany z delšího pobytu - čímž myslím nejméně deset let - má tuto zemi rád. Z mnoha důvodů. A ví o jejích chybách, ale nepokládá je za tak tragické, netváří se jako všeznalec a neodsuzuje něco, co vlastně nezná, jako průměrný Čech, který nevystrčil nos ze země, ale myslí si, že ví o Americe všechno. Lze říci, že se Češi zajímali více o volbu amerického prezidenta, než o volbu českého. Nadhled je to, co postrádají lidé v Čechách, zase vlivem dlouholeté komunistické nadvlády. „Pragmatismus a patriotismus jsou jen částí lidské - světové kultury. Kultura je to, co obdivujeme na zaniklých civilizacích“ Pokud si myslíte, že kultura zaniklých civilizací byla bez chyby, či jen s málo chybami, pak se laskavě trochu ponořte do těch Vámi zatracovaných dějin. Jen si to vše s odstupem idealizujete. Kultura, tedy asi to, co tím myslíte, je vlastně dlouhý výchovný proces. Že je jí tak málo mezi lidem obecným, má mnoho důvodů - jedním z nich je bezesporu 40 let komunistické vlády. „Odvaha je se o svobodu slova rvát v každodenních mezilidských vztazích, v každodenní komunikaci - a zde už to kulhá, že, ruku na srdce.“ Nemyslím, že by věci prospělo, rvát se o cokoliv. To je také nešťastný český zvyk, rvát se. A většinou tehdy, když sedíme v hospodě a žádné nebezpečí nehrozí. Prostá slušná polemika na úrovni, je to, co se lidé potřebují naučit.

S pozdravem

Věra PokornáZpátky