Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2005


Vědci objevili novou metodu boje proti Alzheimerově chorobě

Eva Bobůrková

S novou strategií boje proti Alzheimerově chorobě přišel vědecký tým z Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA), vedený vědcem českého jména Milanem Fialou.

Lidské tělo má k dispozici přirozenou obranu proti stárnutí mozku: vlastní imunitní systém, který pomáhá zbavovat mozek škodlivých usazenin. U lidí, kteří trpí alzheimerem, se v mozku vyskytují takzvané amyloidní plaky ve tvaru destiček, jež vznikají z určitých proteinů. Tyto usazeniny se postupně rozšiřují a poškozují mozkovou tkáň, což vede ke ztrátě rozumových schopností a k demenci. A vědci z UCLA nyní zjistili, že někteří pacienti s Alzheimerovou chorobou mají ve svém imunitním systému defekt - a právě to možná brání přirozené obraně mozku. Výsledky výzkumu zveřejnil Journal of Alzheimer’s Disease.

Porouchaní správci

U zdravých lidí určité buňky imunitního systému - makrofágy - aktivně pohlcují jiné částice, například odumřelé buňky, a brání tak organismus proti infekcím. Makrofágy tak fungují podle slov doktora Fialy jako jacísi správci domu - avšak v některých případech své úklidové práce nejsou schopny vykonávat.

Problém může být jak s navázáním makrofágů na částice amyloidu beta, tak s jejich pohlcením. To vědci zatím nevědí. Tato porucha fungování imunitního systému však může vést k vytváření a hromadění amyloidových plaků.

Podle doktora Fialy tak může být tato porucha přítomna i u jiných nemocí, kde dochází k hromadění škodlivých usazenin, což jsou mimo jiné i srdečně cévní choroby. „Pokud další studie ukážou, že narušená funkce buněk imunitního systému se vyskytuje u většiny pacientů, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, může se najít nový hormonální či jiný způsob povzbuzení imunitního systému, a tak i nový přístup v diagnostice i léčení Alzheimerovy choroby,“ dodává Fiala ve zprávě UCLA.

Nastartovat imunitu

Alzheimerova choroba je v současnosti velmi obávanou nemocí, trpí jí každý pátý člověk starší 65 let, mezi lidmi nad 85 let je postižen každý třetí. V České republice s touto nemocí žije zhruba sto tisíc pacientů, na celém světě trpí Alzheimerovou chorobou asi 25 milionů lidí. Na výzkum této choroby spojené se stářím je proto pochopitelně zaměřena práce mnoha týmů na celém světě. Způsobů, jak zabránit vytváření amyloidních usazenin pomocí očkovací látky či aktivace imunitního systému, je více, například Richard Dodel a jeho kolegové z Bonnské univerzity nedávno oznámili, že objevili úspěšnou metodu, při níž využili rovněž vlastní obranný systém organismu.

Další léčbu pomocí protilátek u lidí s Alzheimerovou chorobou, která by mohla „opravit“ poškozené nervové spoje, zkoušeli vědci na Washingtonově univerzitě v St. Louis. K pokusům použili geneticky manipulované myši. Jak informoval Journal of Clinical Investigation, po podání protilátek a částečném odstranění typických usazenin (plaků) se poškozené mozkové buňky myší začaly obnovovat. Avšak u části lidských pacientů použití této metody imunizace vedly k zánětům mozku.

Kalifornský tým doktora Fialy se teď bude v dalších studiích pokoušet regulovat imunitní systém pomocí přirozených látek, například hormonů, a pomocí přírodních produktů, jako je například kurkuma (známá součást kari koření).

V současné době testuje doktor Fiala s kolegou Georgem Bernardem také účinnost přirozeně se vyskytujícího hormonu podobného inzulínu. Další informace o výzkumech a studiích Alzheimerovy choroby na http://www.alzheimerforum.cz

(MFDNES)Zpátky