Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2005


Reformátorka

Bohumil Doležal

Se zájmem jsem průběžně sledoval plejádu podivínů, kteří se – počínaje nebožtíkem Lomem a konče letním ministrem Kubinyim – vystřídali ve vratkém křesle ministra zdravotnictví. Poté, co v něm zasedl dr. David, psychiatr jako vystřižený z Hitchcockových hororů, domníval jsem se, že bylo dosaženo vrcholu, který už nelze překonat. Hospodin mne vytrestal za mou malověrnost a nedostatek fantazie a seslal na mne dr. Emmerovou.

Paní ministryně pracuje s velkou energií, aby zavedla v opomíjeném sektoru pořádek, jaký tam byl naposled za Gottwalda. Její víra, že se jí podaří ve zbývajícím roce sociálně demokratické vlády vytvořit něco, co už pak nikdo normální nedokáže uvést do původního stavu, by si zasloužila nějaký vhodnější obor – nechtěla by si např. vyměnit křeslo s Karlem Kühnlem? Svým úsilím dokázala zviklat i osoby tak otrlé, jako jsou dr. Rath a dr. Kubek. Součástí jejích plánů je věc, která mne velmi zaujala: totiž tzv. zdravotní knížky. Nejprve budou papírové a potom elektronické. A nejprve budou přiděleny osobám nad šedesát pět let, neboť paní ministryně zřejmě právem očekává, že nebudou schopny se účinně bránit.

Vlastně bych měl napsat nám osobám nad šedesát pět let. Nápad mne na jednu stranu potěšil: vracím se, jak se to starým lidem stává, znovu do svých dětských let: tenkrát jsem vlastnil podobnou knížku, říkalo se jí žákovská. Měla praktický účel, jako má mít ostatně i ta zdravotní, která bude jednak upozorňovat nás seniláky, jaké prášky a kdy máme užívat, a jednak se v ní naši četní lékaři - specialisté budou navzájem informovat, co nám to vlastně předepsali. Zdravotní knížku je ovšem třeba po vzoru té žákovské doplnit o další aspekt, totiž hodnotící: jeho základem bude klasifikace toho, jak si ošetřovaný počíná během lékařských úkonů, a hlavně tzv. poznámky, upozorňující opatrovatele dotyčného na případné „závadné chování“ pacienta. Na příklad: „při vyšetření obtěžoval lékaře drzými poznámkami“; nebo „váš dědeček se už zase v čekárně počural“.

Rovina mravní se, jak předpokládám, prolne s rovinou ekonomickou: v knížce se budou pečlivě a soustavně vyčíslovat náklady na lékařské zákroky, použité léky a jiný materiál. Jakmile dosáhne vynaložená suma hranice, na jejíž výši se ministerstvo předem dohodne s pojišťovnami a ČLK (suma může být individualizovaná podle významu léčeného subjektu pro národní zájmy České republiky), budou stát odpovědní funkcionáři před zásadním rozhodnutím: má vůbec smysl prodlužovat toto vleklé utrpení státu? A zvláštní lékařská komise zasedne a vyplní papír s osudovým nadpisem: poukaz na bezplatnou kremaci.

Teprve až paní ministryně doplní svůj návrh o tuto polohu, zaslouží si čestný titul „Elsa Kochová českého zdravotnictví“.

(www.bohumildolezal.cz)Zpátky