Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2005


Prosperita v ČR je na dosah!

Ross Hedvíček

Jako člověk s výrazným zájmem o Česko, jsem i já se zájmem sledoval pořad Jana Krause Uvolněte se prosím! Pokud nevíte, kdo je Jan Kraus, rád osvětlím, protože Češi mají, jak známo, velice krátkou paměť. Jan Kraus byl coby dítě velká hvězda českého filmu a přednášel básničky Gustávu Husákovi na Pražském hradě (tím se neuváženě kdesi sám chlubil). Svou slávu založil na své neuvěřitelné ošklivosti a tak dostával veškeré role nezbedných děti, dětí z polepšovny a nebo role nezletilých gaunerů. Vizáž na to měl, a když ještě udělal obličej jako absolvent školy SNB v Holešově - tak byl absolutně věrohodný.

Vrcholu filmové kariéry dosáhl ve filmu Dívka na koštěti, kde opět hrál nezletilého spratka, který chtěl dát přes hubu stejně nezletilému Janu Hrušínskému. Ovšem Hrušínského přítelkyně, kouzelnice Saxana, hraná Petrou Černockou (když je Krausovi i Hrušínskému dnes přes padesát, šmankote, kolik je asi Černocké? Čas letí!) nezletilého dacana Krause proměnila v bílého králíka s dlouhýma ušima. A toho následovně ukradla sousedka (to víte, v Česku se kradlo odjakživa - od králíků až po salámy) a dala králíkovi Krausovi ránu za uši. A z Krause byl guláš.

Uplynulo přes třicet let a z ošklivého dítěte se stal příjemný starší pan, kterému se od té rány za uši rozsvítilo v hlavě a získal docela dobrý smysl pro humor. V pořadu vysílaném 17. června 2005 měl jako hosta mého spolubojovníka z vojny (ČSLA) Jiřího Paroubka, kterého během pár minut otázkami zahnal do rohu, že Paroubek pak ani nevěděl, která bije. Došlo i na salámy. Paroubek přiznal pouze, že byl provianťák, salámy zapřel, mne zapřel taky. Už podruhé, poprvé reportérům Blesku. Že mne dvakrát zapřel, z toho si hlavu nedělám, když mu nejsem dost košer, aby se k tomu přiznal, přežiji to. Jednoho tesaře z Palestiny zapřeli dokonce třikrát, ale k těm salámům se ještě někdy vrátím, jen to sleduj, Jiříku!

Nevím, čeho se kluk bojí, snad aby nebyl i po letech obviněn z krádeže a nepotřísnil si bezúhonný kádrový posudek?

Závěrečná otázka, kterou Paroubek od Krause dostal, byla, jak hodnotí stav České republiky, třeba ve srovnání s cenovými skupinami restaurací za komunismu, v kterémžto oboru dnešní předseda vlády tehdy pracoval. Jiří Paroubek sebekriticky usoudil, že Česká republika není země „na jedničku", ale jen tak „na dvojku". Vzhledem k tomu, že si asi nebude kálet do vlastního hnízda a dle pravidla „každá liška svůj ocas chválí", musí střízlivý pozorovatel dojít k chmurnému závěru, že když už i Paroubek přiznává, že je to na dvojku, tak to nejspíš bude na horší trojku, ne-li čtyřku. No, hlavně, že je to aspoň trochu lepší než v Albánii, Angole nebo Afghánistánu, že, aby se Češi mohli na koho dívat shora. Vždycky se někdo najde, kdo je horší, a malé švejkovské dušinky mají zase na chvilku hezky pocit, že je na tom někdo hůř, než ony sami. A čtyřka je taky známka, s tou se nepropadá, jak si pamatujeme ze školy.

Příčin děsivého a demoralizovaného stavu České republiky je několik, ale všechny pocházejí z jednoho kořene. Že se neustavil právní stát hned z prvopočátku. Právní stát vychází z principu, že zločin potrestán, tudíž právu učiněno zadost. V Československu nebyl hned po sametovém podvodu zločin potrestán, což následně vedlo k dnešním problémům, včetně problémů ekonomických. Příslušná rovnice zní asi takto (můžete tomu klidně říkat Hedvíčkův axiom): Bez trestu není spravedlnosti, bez spravedlnosti není demokracie a bez demokracie není prosperity.

Právní řád byl vědomě zanedbáván Klausem, který se dělal chytrým a vykřikoval, že „neviditelná ruka trhu" se postará automaticky o vše potřebné, aniž nevědomému lidu prozradil, že onen pojem je od Adama Smitha z let kolem 1730.

Pro ty, co těžko chápou, anebo mají pouze české a sovětské školy, to zopakuji ještě jednou - hlavní příčinou současného politického, ekonomického a společenského úpadku v České republice je fakt, že po listopadu 1989 nebyly potrestány komunistické zločiny - a když není potrestán zločin, tak není spravedlnost, bez spravedlnosti není demokracie a bez demokracie není prosperity. Už to chápete?

Nepotrestáním komunistů, či spíše nedovolením je potrestat za jejich zločiny, je vinen Václav Havel, který se tímto dopustil vlastizrady. Václav Havel, který si za poradce vybral soudruhy rudoprávníky Jičínského, spolutvůrce socialistické ústavy ČSSR a soudruha Rychetského, který je dnes předsedou Ústavního soudu ČR, takže nespravedlnost je v osvědčených rudých rukách bývalých členů KSČ, přesněji „členů organizace zločinné, nelegitimní a zavrženíhodné", jak jasně říká zákon č. 198/1993 Sb. O protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, tedy v rukou potřísněných krví obětí režimu „zločinného, nelegitimního a zavrženíhodného".

Tentýž Václav Havel svým následujícím prezidentováním vytvořil v zemi takové podmínky, že mu dnes nebezpečí, že by mohl být za své činy nějak stíhán, vlastně ani nehrozí.

Jeho spolupachatel Václav Klaus, nejprve ve funkci ministra financí a pak ve funkci předsedy vlády, zase spáchal zločin převodu státního majetku a státních podniků do rukou exkomunistů, kteří odhodili rudé legitimace KSČ/KSS, a tím zajistil jejich ekonomickou moc ve státě. Dnes Václav Klaus je prezident a věnuje se svému koníčku, kterým je snižování vážnosti republiky v zahraničí (čehož se kdysi týkaly paragrafy 102, 103 a 112 trestního zákona č. 140/1961 Sb.). Autor těchto řádku to ví naprosto přesně, protože sám byl podle těchto paragrafů před lety odsouzen - Klausovi bohužel odsouzení nehrozí, i když ostudu dělá po světě každým svým hloupým výrokem.

Laskavý čtenář nechť si uvědomí, že ČeskoZlodějsko (tak je známá ČR v zahraničí) stíhá "harvarďáka" Koženého, kterému Klaus umožnil dělat to, co Kožený dělal - ožebračil masy malých českých lidiček. Stíhá-li ČeskoZlodějsko Koženého, pak by mělo stíhat také Klause, který mu to jeho harvardování umožnil a ještě si pak liboval, jak Kožený tu piratizaci hezky rozjel.

Abych tedy jen nekritizoval (to v Česku opravdu, ale opravdu nemají rádi), nýbrž navrhl nějaké konstruktivní řešení (to zase milují), navrhl jsem už na jaře roku 1990, jak potrestat komunisty za jejich 40 let zločinů proti Československu. Nyní se k tomu návrhu vracím.

Vzhledem k tomu, že původní verze návrhu trestů nebyla příliš uzpůsobena EURO-podmínkám (počítala s pověšením asi 400 lidí z ÚV KSČ), předkládám verzi vykastrovanou, přímo EUROpskou, bez trestu smrti - nemá to ty grády, jako všechno v Evropě, ale snad to bude stačit. Humanisti budou, doufám, uchcávat blahem. Tedy ještě jednou:

Návrh trestu pro komunisty a kolaboranty v bývalé ČSSR

1) Původní verze: Oběsit tajemníky okresních a krajských výboru KSČ a KSS a všechny členy ÚV KSČ - žádná amnestie, prostě oběsit - jsou vinni příliš velkými zločiny. To by nemělo být víc jako zhruba 400 lidí - nevelké množství. Vykastrovaná EURO-verze: Tajemníci okresních a krajských výboru KSČ/KSS a všichni členové ÚV KSČ/ÚV KSS budou odsouzeni k trestu vězení v délce rovnající se jejich vlastnímu členství v KSČ/KSS. Rozhodující je datum vstupu jako řadového člena (kandidáta), nikoliv doba pobytu ve funkci ve výboru. Jmenný seznam členů ÚV KSČ/KSS je k dispozici v nedávném vydání Cibulkových Necenzurovaných novin

Humanistická hranice pro zápočet let je první leden 1990. Takový Vasil Biľak vstoupil do KSČ v roce 1945, bude tedy po zásluze odsouzen na 45 let vězení - doufejme, že je to trest doživotní. Předseda vlády Miloš Zeman si odsedí svých 12 let, Petr Pithart svých deset let, Ludvík Vaculík 20 let, Milan Kundera trojnásobné členství v KSČ, celkem asi 15 let, a i na tatíčka vlasti Václava Havla nějaký ten rok vybyde za jeho údajně neexistující členství v KSČ před rokem 1968

2) Původní verze: Zavřít do uranových dolů (doly znovu otevřít) všechny příslušníky StB - včetně vrátných a náčelníků se základním trestem, pokud by byl za členství v KSČ nižší než 10 let. Vytěžený uran exportovat (konečně) do USA za dolary - za stržené peníze vybudovat nové komunikační a telekomunikační infrastruktury (od dálnic až po telefony - internet access každému zadarmo). EURO-verze zůstává stejná

3) Zavřít do obyčejných kriminálů a celou dobu trestu vykonávat veřejné prospěšné práce jako stavba silnic a udržování vzorné čistoty veřejných záchodků, které jsou dodnes tak posrané, že to zapříčiňují nevyčíslitelné ztráty na turistickém ruchu, i když si ČeskoZlodějsko kompenzuje ztráty systematickým okrádáním zahraničních turistů diskriminačními cenami

Všechny příslušníky nomenklatury (ať už byli v jakékoliv pozici) a členy Lidových milicí - minimální trest 10 let - nechat vykonávat obzvlášť nepříjemné práce - dle seznamu v Necenzurovaných novinách

4) Veřejně smějí být tupeni, bez práva se proti tomu ohradit, všichni řadoví členové KSČ/KSS, kteří se neprovinili zločiny, či „jinak neublížili" a všichni uvedení v seznamu svazku StB (v jakékoliv pozici) - členství v KSČ/KSS musí být dostatečně známo a prokazatelně. Doba nehájeného tupení by neměla přesáhnout pět let

5) Doživotní odebrání pasivního volebního práva (= práva být volen do veřejné funkce, volit mohou) a práva být jmenován do řídící funkce nad úrovní směnového mistra pro všechny členy KSČ/KSS (bývalé nebo současné - včetně členů vyloučených kolem roku 1970) a všech uvedených spolupracovníků StB v seznamech spolupracovníků

6) Pro všechny členy KSČ/KSS doživotní zákaz podnikání a účasti na privatizaci, doživotní zákaz jakékoliv práce v justičním systému (včetně vězeňství), státní správy a školství. Majetek, kteří tito získali v období 1990 - 2005 Havlo-Klauso-Koženou piratizací, převést zpět do státního fondu

7) Na členství v Pionýru, ČSM, SSM, SZM se tresty nevztahují - bývalí nečlenové ovšem mají právo to kdykoliv bývalým členům připomenout

A pak bude mír... a nejen mír, nýbrž i spravedlnost, demokracie (místo současné demagogracie) a prosperita, inu zemský ráj to na pohled. Ráj jako v Paroubkově RaJi - Restauracích a jídelnách, v národním podniku, pamatujete na vepřoknedlozelo za 10 Kčs a pivo desítka za korunu čtyřicet? Jo to byly časy, ty už se nevrátí...

Na dalším zdokonalování tohoto rejstříku se nadále pracuje.Zpátky