Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2005


O majetku ať rozhodnou soudy v cizině

Petra Hrušová

Spory o miliardový majetek Františka Oldřicha Kinského možná budou rozhodovat soudci v zahraniční. To chce Kinského právník Jaroslav Čapek, který včera zastavil projednávání jednoho sporu soudem v Ústí nad Orlicí. A podobně chce postupovat i v dalších případech. Čapek svůj neobvyklý postup zdůvodňuje podjatostí českých soudů vůči jeho klientovi.

„Na základě analýzy, kterou jsme si nechali udělat, jsem přesvědčen o tom, že můj klient už nenajde na území České republiky nezávislého soudce, na něhož má jako každý občan nárok,“ řekl Kinského právní zástupce Čapek.

Čapek proto chce, aby Evropský soudní dvůr v Lucemburku posoudil otázku možnosti přenést pravomoc českých soudů na soudy jiného státu Unie. Jen ty podle něj mohou jeho klientovi zaručit spravedlivý proces.

„Právní zástupce to může navrhnout, ale popravdě se mi to nezdá nijak odůvodněné. Spíš se mi to zdá jako časový manévr,“ řekl pražský advokát Aleš Gerloch, který učí na katedře teorie práva a právních učení právnické fakulty. Stejný názor zastává starosta Chocně Miroslav Kučera: „Nestačil jsem koukat, co zase pan Čapek vymyslel. Takže celá věc se bude dál protahovat a pro nás to znamená další čekání,“ řekl. Přitom včerejší soud rozhodoval o zámku v Chocni.

Kinský se v Česku domáhá vydání majetku zkonfiskovaného na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Čapek však tvrdí, že nemovitosti byly zabaveny neoprávněně, protože je nevlastnil Kinského otec, ale jeho v té době nezletilý syn František Oldřich, jenž nekolaboroval a měl českou národnost. Podle vypracovaných expertiz a některých soudů byl však Kinský Němec. Čapek za Kinského podal u různých soudů celkem 157 žalob na majetek, který má podle některých odborníků hodnotu až 40 miliard korun.

Nejvíce žalob řeší soud na Chrudimsku, kde Kinského rodina před odchodem do Argentiny žila. Dosud pravomocně vyhrál pět sporů, z toho jeden na Mělnicku a čtyři v Ústí nad Orlicí. V osmi případech byl neúspěšný.

(MFDNES)Zpátky