Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2005


Soudy tu nejsou nezávislé

Petra Hrušová

Jsem přesvědčen, že František Kinský tu nenajde nezávislého soudce,“ tvrdí Jaroslav Čapek. Včera (30. 06. 2005 - pozn. red. Cs-magazínu) se měl u soudu v Ústí nad Orlicí rozhodnout spor o zámek a přilehlý park v Chocni, jejichž navrácení požaduje František Oldřich Kinský. K definitivnímu výroku soud nedospěl. Areál nadále zůstává v majetku města. Právník Kinského Jaroslav Čapek je teď odhodlán za práva svého klienta bojovat v zahraničí. „Jsem přesvědčen, že soudkyně není nezávislá. A také jsem požádal, aby bylo soudní řízení přerušeno. Chceme se obrátit na Evropský soudní dvůr v Lucemburku, aby posoudil možnost přenést pravomoc českých soudů na soudy jiného státu Evropské unie,“ říká advokát Čapek.

Proč jste se rozhodl, že se obrátíte na lucemburský soud?

Nechali jsme si vypracovat analýzu a ze té vyplývá, že na případ mého klienta měla vliv média i politický tlak. Jsem přesvědčen, že František Oldřich Kinský již na území České republiky nenajde nezávislého soudce, na kterého má nárok stejně jako každý jiný občan nebo každý, kdo se soudí na území České republiky. Proto jsem navrhl, aby evropský soud zjistil, zda-li je za takového stavu a v rámci Evropské unie možné přenést pravomoc ze soudu našeho státu na nezávislé soudy jiného členského státu Unie.

Čím konkrétně je podle vás nezávislost českých soudů ohrožena?

Ačkoliv v demokratickém právním státě není dovoleno, aby moc zákonodárná nebo výkonná nějakým způsobem zasahovaly do rozhodování soudů, u nás se tak dělo. A já jsem to u soudu rozsáhle dokumentoval. Upozornil jsem na data, na noviny. Dnes vidím, že se tu cíleně radila politická reprezentace státu, jak zastavit Kinského nároky. To je absolutně nepřijatelné. To bylo třeba možné v Německu v době nacismu, ale v demokratickém státě je to nepřípustné.

V kauze Františka Kinského se nejedná o restituce, že?

Náš případ je odlišný, pokud vím, ostatní šlechtici, respektive jejich potomci, se dožadují restitucí. My se restitucí nedomáháme, my jsme přesvědčeni, že majetek mého klienta nebyl nikdy konfiskován, tudíž jeho vlastnické právo nezaniklo. Mohlo samozřejmě zaniknout v některých případech, kdy například někdo v pětapadesátém roce koupil jeho hájenku. Ale ve většině případů k něčemu takovému nedošlo, a proto je můj klient stále vlastníkem. Ale k tomuto potvrzení potřebujeme rozhodnutí soudce.

Předložil jste podrobnou analýzu médií, která se měla podílet na mediální kampani v kauze Kinský. K jakým konkrétním závěrům dospěl

Jedna z komerčních televizí připustila ve velmi sledovaných pořadech výslovnou dehonestaci pana Kinského, kdy byl zcela účelově prezentován jako nacista. Například paní Bobošíková se ptala politiků: "Tak budete vydávat nacistovi Kinskému majetek?" Kdo to je, ten nacista Kinský? Zřejmě František Oldřich Kinský, který v současné době bojuje o majetek. Chceme paní Bobošíkovou postavit před soud, žalobu již připravujeme. Vždyť tato televize připustila zostuzení člověka, který tu do dnešního dne nikomu neublížil. A zjistili jsme, že právě na základě konkrétních pořadů odvysílaných v této televizi se veřejné mínění převrátilo v náš neprospěch.

(MFDNES)Zpátky