Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2005


Mravenci si klonují šlechtu

Jaroslav Petr

Mezi některými mravenci panují podivné rodinné vztahy. Samičky malých ohnivých mravenců si vystačí pouze s geny matky . Dědičný materiál obou rodičů získávají jen neplodné dělnice. Aristokratický pár, který plodí služebnictvo, syny nechává vzniknout klonováním otců a dcery naopak klonuje z matek, by si zřejmě nevymysleli ani mistři hororu Edgar Allan Poe či Stephen King.

Tým francouzských a belgických vědců vedený Denisem Fournierem z Národního ústavu pro zemědělský výzkum našel takové bizardní rodinné vztahy u mravenců druhu Wasmannia auropunctata. Pocházejí z Jižní Ameriky, odkud se s lodními náklady rozšířili po celém světě. Smutně prosluli jako "malí ohniví mravenci", protože bodnutí jejich žihadlem nesnesitelně pálí.

Klony v mraveništi

Mezi mravenci se pohlavní role určují podobně jako u včel. Malý ohnivý mravenec staví běžné zákonitosti na hlavu. Z oplozených vajíček, kterým dal polovinu dědičné informace otec a polovinu královna-matka, se líhnou jen dělnice. V některých oplozených vajíčkách je během vývoje matčina dědičná informace zničena a zbývající dědičná informace otce zajistí vývoj samce. Ten je díky tomu se svým otcem geneticky zcela shodný a je jeho klonem. Budoucí matka se líhne z neoplozeného vajíčka, z něhož získává kompletní dědičnou informaci mravenčí královny. Je proto geneticky totožná s královnou a i ji můžeme směle označit za klon.

U malých ohnivých mravenců dochází ke krajně nezvyklé situaci - samice a samci nemísí své geny v potomstvu. Předávají je jen neplodným dělnicím, jež je ale nemohou přenést na další pokolení. Není to zdaleka jediná rarita mravenčího světa. Možná ještě spletitější "rodinná pouta" váží některé severoamerické mravence zrnojedy. Ti se chovají, jako kdyby měli hned čtyři pohlaví. Samci i samice se u nich vyskytují ve dvou různých typech. Mravenčí královny kladou jednak neoplozená vajíčka, z nichž se líhnou samci, a jednak oplozená vajíčka, z nichž se líhnou samičky. Vývoj v matku nebo v dělnici záleží na tom, jaký samec dodal spermii k oplození. Během svatebního letu se matka páří s mnoha samci. Když náleží vajíčko a spermie geneticky shodnému typu rodičů, vylíhne se z něj královna. Jestliže náleží pohlavní buňky rodičům odlišného genetického typu, vznikne jejich spojením dělnice.

Mravenčí kolonie se neobejde bez samců, matek ani dělnic. U zrnojedů proto musí být k dispozici vždy oba typy samců i samic. Kdyby jeden typ samců a samic vypadl, nedokázali by zbývající rodiče počít kompletní sortiment mravenčích kast a jejich kolonii by spěla k zániku.

Jak "malí ohniví mravenci", tak i mravenci zrnojedi nás znovu přesvědčili o tom, že příroda dovede vymyslet na otřepané téma "on a ona" příběhy, na jaké by byli krátcí i autoři nekonečných romantických telenovel.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky