Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2005


Jsem rozený polemik a diskutér, říká o sobě Václav Klaus.

Eugen Hubacz

To, co o sobě tvrdí pan Klaus, a skutečnost jsou diametrálně odlišné pojmy. Diskutérem nepochybně je a jakým! Zvláště ve své proslulé obhajobě rozkradení národního majetku, který byl nazýván velkolepě „privatizace“. Tento proces byl předtím v ČSR už dvakrát uplatněn: neblahými dekrety Benešovými a poté, v roce 1948, znárodněním majetku zbylého obyvatelstva.

V čích rukách se octl majetek po roce 1989, vám vysvětlí onen rozený diskutér, pakliže se ho na to odvážíte zeptat. Ale kdo by se ho na to ptal, obyčejné lidi to už asi nezajímá a ti, co mají moc, těm to je jedno. Češi mají navíc velmi krátkou paměť, zda z vyčuranosti nebo z jejich typického neangažovaní se ponechám hloubavým hlavám.

Chytrých hlav mají Češi hromadu, ponejvíce jich najdete v hospodách, v redakcích novin, v televizi, v politických organizacích a - málem bych zapomněl - ve vládě. A na Hradě ovšem také.

Prezident ví a zná všechno. Dokonce je snad i ekonom, alespoň v době po sametové revoluci pozvedl českou ekonomiku na světovou úroveň, předčil i bolševiky, kteří získali majetek druhých zabráním. Díky Klausovi jej dostali gratis. Nebyla to krásná odměna za jejich 40letou snahu předělat české obyvatelstvo na dnešní, světobornou úroveň?

Nevím, kolik z vás si vzpomene, jak jste toužili, aby vás z komunismu vysvobodila světová velmoc ze Západu, zrovna tak jako za druhé světové války od nacismu. Teď v čele s vaším diskutérem se najednou snažíte od Západu distancovat, řekněte mi, co vlastně chcete mimo možnosti jezdit do zahraničí na dovolenou a vlastnit všechno, co lidé na Západě mají léta a léta?

Chtěl jsem svou úvahou říci, abyste se už KONEČNĚ zamysleli nad svou situací, kde jste a kde chcete být. Být izolován od silného sdružení jako je Západ se nevyplácí, to jste už zažili v roli vazala Sovětského svazu. Že váš handicap tkví v malé velikosti vašeho státu, zapomeňte. Dánsko, Rakousko, Belgie jsou také malé země a podívejte se, kde oproti vám jsou!

Kdo vám tedy pomůže? Klaus? Paroubek? Těžko, sami se mezi sebou nedokáží dohodnout, natožpak vám pomoci. Ani nemůžete počítat s pomocí českých vzdělanců žijících na Západě. Za prvé je neuznáváte a za druhé jimi přinejmenším opovrhujete. Proč? To také patří k vaším problémům.

Zkrátka, nezbývá nic jiného než diskutovat a polemizovat s Klausem, jak se co nejdříve dostat z temna, ve kterém jste už 57 let, počítaje v to oněch 16 let, co vás Klaus ohlupoval svými výroky.

Až půjdete příště k volbám, pečlivě vše zvažujte. A pokud si opět zvolíte samé blbce, není vám pomoci a není také třeba o čemkoli polemizovat a diskutovat.Zpátky