Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2005


Ruml: Jsem zděšený. Zase se vysoukali nahoru

Jaroslav Kmenta

Bývalý dlouholetý ministr vnitra Jan Ruml řídil v roce 1990 krátce i nově vznikající tajnou službu - tehdy se jmenovala Úřad na ochranu ústavy a demokracie, což je předchůdkyně dnešní BIS. Stejně jako poslanci sněmovní komise pro dohled nad činností BIS byl však i Ruml překvapen, že v tajné službě dodnes působí bývalí důstojníci StB se školením u sovětské KGB.

Jak se vůbec stalo, že bývalí důstojníci StB přešli do nové zpravodajské služby, dnešní BIS?

Úplně nejdříve se dělaly prověrky, na základě kterých byla řada příslušníků StB ponechána ve službě. Prověrky dělaly občanské komise. Pak je ale měl postihnout lustrační zákon. Jenže v některých případech byla uplatněna takzvaná výjimka a tak i poté zůstali někteří pracovníci StB ve službě. Já o těch výjimkách nevím. Patrně je dával Ján Langoš jako tehdejší federální ministr vnitra. A někde tam vznikla chyba. Výjimky se ale dávaly převážně lidem z technických útvarů, které bylo potřeba si nechat. Ale výjimky se určitě neměly dávat zpravodajcům, kteří dělali pro Sovětský svaz, kteří byli cvičeni u KGB. To muselo dojít k omylu. Toho si možná nikdo nevšiml. Oni byli tito lidé zpočátku kdesi zalezlí, ale za těch patnáct se asi někde zase vysoukali nahoru. To je potřeba vyřešit, a jestli skutečně nesplňují podmínky lustračního zákona, musejí je vyhodit.

Prý už to nejde. Mají výjimku a teď už to vrátit nelze.

Myslím, že by šlo stáhnout takové lidi alespoň z řídících funkcí.

Zdá se, že jste o případech lidí vyškolených u KGB, kteří dnes pracují v BIS, dosud nevěděl. Jste překvapený? Jsem úplně zděšený. Jen to dokazuje, že se tajné služby nepodařilo úplně vyčistit.

Měli jste jako politici zpočátku vůbec snahu se takových lidí zbavit?

Určitě. Tohle musí být nějaký omyl. Tehdy jsme měli snahu si ponechat jen nějaké experty, třeba kryprografy a podobně.

Víte o případu, kdy by BIS po roce 1990 odhalila v Československu nebo později v Česku ruského agenta? Nepamatuji si. Ale asi se to nestalo, protože bych to věděl.

Ptám se proto, že ti lidé se školením u KGB, o kterých mluvíme, by měli v BIS odhalovat právě agenty Ruska a jiných postsovětských států. Takže nemají žádný výsledek.

To je děsivé, protože podle všeho tady ruské rezidentury stále fungují hlavně pod hlavičkami nějakých firem. Rusové tu mají jen na zastupitelském úřadě několik stovek lidí. Samozřejmě o některých je dohoda mezi zpravodajskými službami, že tu mohou působit, ale jestli tu vedou špionážní aktivity pod hlavičkami firem a podobně, tak to je na BIS, aby je odhalila. A jestli nikoho neodhalili, tak to je skandál.

Takže bývalí důstojníci StB Ridoško, Paleček a další by už dnes podle vás neměli v BIS vůbec pracovat?

To určitě ne. Mělo by se s tím okamžitě něco udělat.

(MFDNES)Zpátky