Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2005


Nikomu ani muk

Emanuel Mandler

Při pivu v hospodě se napovídá hodně jalových řečí. Nicméně leckdy zaslechneme povídání, o kterém stojí za to přemýšlet. Jistě to platí o úvahách mého přítele Václava Machálka, z nichž by se dal sestavit seznam hříchů české i kterékoli jiné politiky. Naposledy mne opět překvapil, když při rozhovoru o pozadí privatizace Unipetrolu pojednou máchl rukou. Řekl, že jde o věc méně zajímavou, než jsou případy, které bijí do očí, ale kterých si snad právě proto nikdo nevšímá. Takový je - zdůrazňuji, že podle Václava Machálka - nedávný případ čínských jídelen.

Zdánlivě bylo to, co jsme se dozvěděli, říká Machálek, v pořádku. Česká obchodní inspekce se zaměřila na čínské restaurace, a to proto, že na ně dostávala řadu stížností. Zpráva byla v televizi doprovázena obrazy nevelkých kuchyní, v nichž panoval nepořádek, špína na zaschlých kuchyňských hořácích a další nepřístojnosti. Nechci zatajit, řekl mi pan Machálek, že to vzbudilo mou zvědavost. Zdálo se mi, že je v nepořádku i něco jiného, než zpráva chce předvést. Tuto domněnku posílil článek hlavního hygienika Víta „Ochrana zdraví není Big Brother“ (Právo 1. 9.), protože v textu se tvrdí, že ČOI překročila své pravomoci. Hlavně panu Vítovi vadilo, že při kontrole asistovaly televizní kamery. To hlavní hygienik považuje za věc spornou. Institucionálně nejde o skandál; bylo prý otázkou krátkého času, aby se hlavní hygienik sešel s ředitelem ČOI a obě instituce dohodly koordinaci postupů.

Ale když jsem si to přečetl, pokračoval Machálek, hned mi bylo jasné, oč jde. Víceméně to očekával předem, a to když si všiml, že u nich otevřeli novou čínskou restauraci.

Nechápal jsem, co to má společného s kontrolou ČOI. Pan Machálek mi to poněkud svérázně vysvětlil. Je přesvědčen, že čínských restaurací je po Česku až až, a jak jejich počet vzrostl, představují chutnými pokrmy a vydatnými porcemi pro naše restaurace konkurenci. Naše restaurace se ještě nevymanily z uniformity předlistopadového období, mají obvykle menší porce. Proto se musí nějak dát lidem vědět, že v čínských restauracích je to horší než v našich. Například že je tam špína. Diváka nenapadne, že by se takový čurbes našel i v českých restauracích. Je to na Číňanech a naše hospody mají vystaráno.

Ale, pokračoval pan Machálek, ne abyste to někomu povídal. Je to přece jen podobná hypotéza, jako byla zpočátku Einsteinova teorie relativity. Říkám vám to jako člověku známému, tady u piva.

Pan Machálek mne nepřesvědčil. Ostatně neměl po ruce žádné argumenty. Ovšem, uznávám, něco na tom, co říkal, přece jen může být. Samozřejmě, nikomu neřeknu ani slovo...Zpátky