Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2005


Muž, který odmítl uplácet

Eliška Bártová

Proč všichni potřebujeme Petra Czasche. Ze spleti nesrozumitelných hádek vlády a opozice přišla nečekaně dobrá zpráva, politici se začali přetahovat, kdo je víc připraven zatočit s korupcí. Šéf ODS Mirek Topolánek prohlásil, že tažení proti úplatkářství je pro něj „absolutní prioritou“. Z korupce se stalo předvolební téma. V době, kdy jsme podle Transparency International co do korupce dosáhli třetího nejhoršího výsledku v zemích EU. Co politici odhalili až nyní, řeší už roky na severu Moravy muž, který se pustil do boje proti prohnilému systému na vlastní pěst. Nerovný zápas prostoupil bruntálskému podnikateli Petru Czaschovi (45) postupně celým životem, vzdát se ale za žádnou cenu nehodlá.

Něco pro prostředníka

Když si před patnácti lety vyučený zedník a rodák z Jeseníků založil s šesti kamarády stavební firmu, byl spokojený. Stal se svým vlastním pánem a měl práci, která ho baví – navíc v regionu, kde je vysoká nezaměstnanost. Firma pomalu nabírala na síle, v roce 2002 měla už 220 zaměstnanců a obrat kolem tří set milionů korun. Petru Czaschovi se ale brzy začal jeho sen rozplývat, protože mu veřejné zakázky stále častěji unikaly přímo před nosem. Přitom s kvalitou jeho společnosti neměly výsledky soutěží nic společného. Zakázky totiž vyhrávalo několik stále stejných velkých firem (například Skanska, Tchas, Stavby silnic a železnic). Ty ostatní, menší, bývají ze hry vyšachovány na základě kritérií, ze kterých je už předem jasné, že je nemohou splnit (počet zaměstnanců, finanční obrat apod.). Vítězné firmy ale samotnou stavbu přenechávají subdodavatelům. Tedy těm, kteří se oficiálního tendru kvůli kritériím nemohou zúčastnit. Zakázky se tak logicky prodražují o „provizi“ pro prostředníka.

Czasch jako jeden z prvních ukázal na nešvar, který je patrný nejvíce na stavbách silnic a dálnic – ty jsou v Česku až dvakrát dražší než na Západě. Vyplývá to i z loňské zprávy Evropské investiční banky, kde se uvádí, že „ačkoli jsou používány plně transparentní soutěže, zdá se, že zde existuje určitá forma domluvy mezi účastníky tendru, která znemožňuje dosažení nižší ceny“. Tedy to, na co Czasch poukazuje – že soutěže probíhají sice v rámci zákona, ale existuje „něco“, co ovlivní výsledek. Ze stavebnictví a získávání veřejných zakázek se v Česku stala černá díra, do které podle propočtů TI ročně mizí na 32 miliard korun kvůli zmanipulovaným zakázkám. I Petru Czaschovi kdysi nabízeli, že za 5 % ze zisku se bude moci podílet na stavbě D47, jindy po něm chtěli 4 % za získání zakázky na stavbu. Podnikatel se ale rozhodl nezapojit se do tohoto kolotoče a vyrazil proti proudu.

Musíte jít

Když pak musel v roce 2002 propustit 70 zaměstnanců kvůli nedostatku zakázek, rozhodl se bránit. Začal zpracovávat své zkušenosti s korupcí do materiálu Vnitrostátní offset. Popsal v něm dnešní neprůhledné praktiky a navrhl řešení – použitím jednotných, objektivně hodnotitelných kritérií se výrazně omezí možnost manipulace s výsledky soutěží. Vše zveřejnil na internetových stránkách www.vnitrostatnioffset.cz. Tím to ale pro něj neskončilo. Boj s korupcí jej strhl natolik, že před dvěma lety odešel z firmy a vedení předal svým zástupcům. Veškerou energii směřuje na dokončení a vypracování Zprávy o korupci, která by měla sloužit jako podklad pro změnu zákona o veřejných zakázkách. V rozmezí listopadu 2002 a července 2004 obeslal se svými návrhy třikrát premiéra, pětkrát jeho poradce, několikrát ministry, stejně jako všechny poslance a senátory. Z politiků se mu neozval nikdo, zareagovalo pouze ministerstvo zahraničí, které si podnikatele pozvalo, aby uspořádal přednášku, a nabídlo mu spolupráci při vypracování vnitřních pravidel pro rozdělování peněz. Czasch ukáže svůj systém v praxi, přímo na zadání jedné z ministerských zakázek. Zatím k tomu ale nedošlo. Zájem projevilo i ministerstvo obrany a pozvalo Czasche na protikorupční semináře. Sešel se také s nejvyšší státní zástupkyní a veřejným ochráncem práv. Tou dobou se ale po problémech ve firmě musel vrátit na post šéfa a věnovat se především jejímu chodu. „Už jsem neměl čas urgovat a připomínat se politikům,“ říká Czasch. „Chtěli mít vše připravené na talíři, aby někdo za mnou přišel sám od sebe, to neudělal nikdo.“

Po jeho návratu do firmy dali tři lidé ve vedoucích pozicích výpověď s tím, že už dál nechtěli jít proti proudu. Čtyřem zaměstnancům dal Czasch výpověď sám. Korupční prostředí a obtížnost získávat pravidelně zakázky znemožňovaly dál tyto zaměstnance platit. Nikoho dalšího ale už vyhazovat nechce. „Nemohu uhýbat. Pokud padneme, tak už všichni – celý podnik,“ říká dnes Czasch sedící za stolem své kanceláře. Před sebou list papíru se seznamem soutěží o veřejné zakázky, které se chystá napadnout kvůli diskriminačním kritériím. Právě prostřednictvím kritérií a jejich nejasného hodnocení bývá s výsledky soutěže manipulováno nejčastěji.

Šel proti mně

Firma Czasch to zažila nedávno na vlastní kůži, když se ucházela o zakázku na přestavbu bruntálské nemocnice. Naděje na výdělek zhatila stanovená kritéria, jako byl například požadavek na obrat firmy ve výši minimálně 150 milionů korun. Czasch okamžitě na radnici napadl podmínky soutěže jako neregulérní, jenže starosta města Stanislav Navrátil (US-DEU) jeho námitky smetl ze stolu. Teprve když dal Czasch podnět k prošetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, starosta soutěž zrušil. ÚOHS mezitím potvrdil, že podmínky soutěže jsou diskriminační, a tudíž nepřijatelné. Pár měsíců nato vypsalo město na zakázku novou soutěž – respektive losování. A v tom byl ten chyták. Firmu Czasch totiž do losování vůbec nezařadili. „Byl jsem rád, že tam Czasch nebyl,“ vzpomíná starosta Navrátil. „Udělali jsme to tak, aby to bylo výhodné pro občany a město. Byli jsme v časové tísni, potřebovali jsme stavbu rychle dokončit. Pokud by se účastnil Czasch, dalo se předpokládat, že bude mít řadu námitek a tím celé řízení zdrží.“

Starosta se přitom ještě nedávno společně s Czaschem snažil prosadit u hejtmana kraje Evžena Tošenovského podnikatelovy návrhy, jak zamezit korupci. Když ale Czasch napadl soutěž na nemocnici, přestal starosta jeho návrhy podporovat. „Šel proti mně a to se mi nelíbilo,“ vysvětluje starosta změnu názoru. „Je pravda, že to, jak jsme naložili s Czaschem při zakázce o nemocnici, je jen krůček od předávání obálek s úplatky. Ale zákon nám tohle umožňuje, a pokud si myslím, že je to v zájmu občanů a města, tak já to udělám znovu.“

Ani tahle zkušenost Czasche nedostala na kolena. Případ předal k šetření protikorupčnímu oddělení policie. Výsledek ještě není znám. Tou dobou se už také rozhodl založit vlastní politickou stranu. Slibuje, že do nového roku bude mít leták s vizí Czaschovy strany každá domácnost.

Při pohledu na muže, který do svého boje dává většinu energie, se nabízí otázka, zda dosahuje výsledku, který by odpovídal vynaloženému úsilí. „Ten efekt je menší, než jsem čekal. Ale i kdyby na mé podněty zareagoval jediný člověk, tak to má smysl,“ říká Petr Czasch. „Nedávno mě požádala poslankyně Fischerová, abych jí napsal připomínky k zákonu o veřejných zakázkách, a to je skvělá příležitost. A proto má cenu vést tento boj dál.“

My jsme důslednější

Vypadá to, že vývoj na politické scéně hraje Czaschovi a dalším bojovníkům proti prohnilému systému do karet. Zástupci ČSSD a ODS se při televizním duelu předminulou neděli začali předhánět, kdo déle a lépe pracuje na potírání korupce. Jiří Paroubek i Mirek Topolánek vyrazili na televizní obrazovce do boje pod vlajkou Transparency International. „Já s nimi chci spolupracovat. Poslal jsem za nimi šéfa svých poradců, který s nimi jednal a přinesl řadu podnětů,“ prohlásil premiér Paroubek. „Uděláme taková přitvrzení, abychom dali těm věcem jiný směr.“ Šéf ODS nezůstal zahanben. „My na rozdíl od vás, kteří o tom mluví, už jsme s Transparency International společně napsali nový zákon o veřejných zakázkách. My se připravujeme velmi intenzivně a budeme s nimi spolupracovat nadále i v zákonu o střetu zájmů,“ prohlásil Topolánek a dodal: „Korupce je absolutní prioritou, se kterou já půjdu před voliče.“ Tou dobou u televize při nedělním obědu seděla i Adriana Krnáčová, šéfka TI. „Nevycházela jsem z údivu a polila jsem se při tom polévkou,“ říká. „Tohle bylo předvolební rachocení. Nikdo se o naši práci téměř nestaral a teď tolik zájmu.“ Podle Krnáčové politici v duelu sice nelhali, ale neříkali ani pravdu. „S ODS spolupracujeme zhruba tři měsíce, ale nepřipravujeme s nimi žádný zákon. S Paroubkem jsme se potkali poprvé v září, kdy přislíbil, že se zasadí o to, aby zákon o střetu zájmů vešel v platnost nejpozději do června příštího roku. Předtím ale na naše podněty nereagoval,“ říká Krnáčová. „Doufáme, že se vzpamatovali a postupně se začne měnit klima celé společnosti. Ale pokud zůstane pouze u předvolebních řečí, nezbaví se nás.“

(Respekt, www.respekt.cz)Zpátky