Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2005


Kontroly na hranicích už nejsou, ale celníků je přes sedm tisíc

Martina Patočková

Je rok a půl po vstupu do Evropské unie, kdy zmizely kontroly na hraničních přechodech. Možná proto překvapí, že Česko má stále 7 388 celníků. V roce 2003 pracovalo na celní správě přes devět tisíc lidí, dnes jich je jen o osmnáct set méně.

"Asi bych lhala, že tam nejsou rezervy," připouští náměstkyně ministra financí Dana Trezziová, pod kterou celníci spadají. Ale hned dodává, že žádné velké propouštění jim nehrozí. A pro těch pár set, kteří mají odejít, už jsou na státních úřadech nalezena místa.

Co tedy dnes dělají tisíce celníků, kteří stojí ročně více než dvě miliardy jen na mzdách? Sami celníci podávají na tuto otázku vyčerpávající odpověď dlouhým seznamem činností, který jim leží nově na bedrech. A který se stále rozšiřuje.

S výhledem neradostného konce celních úřadů po vstupu do Unie rozhodli politici převést na celníky celou řadu úkolů, které do té doby dělali jiní úředníci či policisté. Nejvíce celníků, přes tisícovku, má dnes na starosti výběr spotřebních daní z cigaret, alkoholu a benzinu. Předtím je vybírali finanční úředníci. Těch stačilo na tuto činnost jen čtyři sta. Celníků je potřeba třikrát více. "Základním rozdílem je zcela odlišná právní úprava a zavedení nových institutů, jako jsou daňové sklady, které mají za cíl zvýšit výběr spotřebních daní," říká mluvčí celníků Jiří Barták s tím, že se jim to daří.

Na spotřebních daních se letos opravdu vybírá výrazně více peněz, ale podle ministerstva financí hlavně kvůli tomu, že české silnice brázdí mnohem více kamionů.

Daňoví poradci si navíc nemyslí, že by po vstupu do Unie byl výběr spotřebních daní nějak náročnější. "Byly sice zavedeny nové činnosti, ale zase byly odbourány jiné, jako je vyměřování spotřební daně při dovozu zboží z Unie," připomíná daňový poradce Ivan Fučík.

Dalších více než tisíc celníků jezdí po republice a kontroluje alkohol či cigarety, z kterých se platí spotřební daň, a zboží, co podléhá clu. "Celníci u nás kontrolují důsledně každý litr lihu, až se někdy zdá že je to nad míru logiky věci," říká Zdeněk Nejedlý, šéf jindřichohradeckého Fruko Schulz. Ale jinak neprotestuje, protože odhalení černých palíren mu přihrálo více odběratelů. Další výrobce alkoholu, který nechce být jmenován, se nad rostoucí byrokracií rozčiluje. "Nesmíme mít v jednom kamionu zboží z celního a necelního skladu, což je problém když jde o zakázku pro jeden obchod a máme jet se dvěma poloprázdnými auty," říká.

Další stovky celníků dostaly přiděleno napomáhat policii, dohlížet na dodržování pravidel ochrany života lidí i zvířat, dodávat čísla do unijních statistik či vážit kamiony.

Nová práce většinou na celníky přešla z jiných úřadů. Tam však podle dostupných informací k odpovídajícímu poklesu počtu zaměstnanců nedošlo. Například finanční úřady lidi, kteří dříve dělali spotřební daně, nepropustily. "Posílily se kontroly," říká Trezziová.

Podobně se nepropouštělo ani u policistů, když teď celníci mají ve svém výčtu práce odhalování trestných činů či obchodů s drogami. "Policie se těmito záležitostmi nadále zabývá, celní správa vykonává jakousi podpůrnou činnost," říká Petr Vorlíček z tiskového odboru ministerstva vnitra. Další práce na celníky ještě čeká. Politici plánují přidělit jim ještě kontrolu odpadů, masa či přesunů zvířat.

"Celní správa dosahuje tradičně velmi dobrých výsledků ve výběru daní i cel. Je schopna plnit úkoly kdykoli a kdekoli," odpovídá Barták z celní správy na otázku, proč se na celníky převádí tolik dalších činností. "Je to politická záležitost. Já doufám, že to není jen přidělávání práce," říká Trezziová z ministerstva financí. Právě ministerstvo financí už má pro dvě stě celníků, kteří budou propuštěni v příštích dvou letech, připravenou práci. Budou se starat o nově zaváděné registrační pokladny. Ty si schválila nynější koalice, ale pokud příští rok přijde k moci ODS, budou zrušeny. Počet lidí na ministerstvu s celníky vzroste zhruba o tolik, kolik letos propustí po velkém auditu.

Co dělá 7388 celníků

1264 vybírá spotřební daně

1140 kontroluje daně a cla v terénu

918 vybírá cla a stará se o celní řízení

634 provádí kontroly (daně, cla, nelegální práce cizinců)

568 odhaluje trestné činy a pašování drog

4500 spadá do kategorie ostatní (metodika, řízení celní správy)

Pramen: Celní správa

(MFDNES)Zpátky