Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2005


Česko je zkorumpovaný stát

Klára Tylová

Podle zprávy Transparency International patří Česko mezi tři nejhorší země v rámci Evropské unie. Česká republika mezi státy EU vyniká vysokou mírou korupce. Hůře už je na tom pouze Lotyšsko a Polsko. Podobná situace jako v Česku je v Řecku a také na Slovensku, kde však došlo oproti loňskému roku k významnému pokroku. V České republice se však situace nezlepšuje.

Vyplývá to ze zprávy o indexu vnímání korupce organizace Transparency International (TI). Index vyjadřuje míru korupce, jaká panuje mezi politiky a veřejnými představiteli podle názoru podnikatelů, analytiků a akademických pracovníků v jednotlivých zemích.

"U zemí, které se společně s námi staly novými členy EU, můžeme v posledních letech sledovat trend stálého zlepšování. Už se nelze vymlouvat na dědictví minulosti. Situace v Česku je špatná a vyhlídky na její zlepšení nejsou povzbudivé," komentovala závěry zprávy ředitelka české pobočky TI Adriana Krnáčová.

"Vážnost situace vnímáme," sdělila LN mluvčí ministerstva vnitra Radka Kolářová. "Korupce je ale problémem celé společnosti. Kromě legislativních úprav se musí změnit i vnímání lidí, kteří musejí být více citliví na korupční jednání," dodala.

Index, který nevládní organizace sestavuje na základě průzkumu mezi odborníky, může mít hodnotu od nuly po desítku. Organizace přitom upozorňuje, že hodnota menší než pět již naznačuje vážné problémy.

Česko skončilo s hodnocením 4,3 (loni bylo horší pouze o desetinu). I když Slovensko letos dopadlo stejně, podle Krnáčové by nám mohlo jít příkladem - index se tam rychle zlepšuje. "Na Slovensku došlo k příznivému posunu zejména díky dvěma opatřením - rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu a zavedení agenta provokatéra, který vytypované lidi vybízí k trestnému činu," řekla Krnáčová s tím, že díky tomuto opatření, které na Slovensku funguje od loňského roku, bylo z korupčního chování usvědčeno již 14 politiků.

"U nás se o agentovi provokatérovi diskutovalo několik let, ale nakonec se od tohoto opatření upustilo s odůvodněním, že by to bylo protiústavní," dodala Krnáčová. Podle ní je špatná situace v Česku zapříčiněna nedostatečnou vůlí politiků. "V Česku se ještě ke správným uším nedoneslo, že o korupci nestačí mluvit, ale je třeba s ní také něco dělat, a to jak v oblasti zákonodárné, tak preventivní," řekla.

Podle Transparency International se korupce v České republice vyskytuje nejčastěji v oblasti veřejných zakázek. Dále v zákonodárném procesu, kdy působí zájmové skupiny, a také při policejním vyšetřování. Situaci by měl alespoň částečně zlepšit projednávaný zákon o střetu zájmů, podle něhož by měli politici a státní úředníci zveřejňovat své příjmy na internetu.

Žebříček zahrnul 159 zemí. Česko spolu s Řeckem, Namibií a Slovenskem skončilo na 47. místě. Nejhůř dopadli Bangladéš a Čad.

Hodnocení 10 označuje zemi, ve které prakticky není korupce a hodnocení 0 zemi s vysokou mírou korupce

Pramen: www.transparency.cz

Island 9,7

Finsko 9,6

Dánsko 9,5

Švédsko 9,2

Švýcarsko 9,1

Norsko 8,9

Rakousko 8,7

Nizozemí 8,6

Velká Británie 8,6

Lucembursko 8,5

Německo 8,2

Francie 7,5

Belgie 7,4

Irsko 7,4

Španělsko 7,0

Malta 6,6

Portugalsko 6,5

Estonsko 6,4

Slovinsko 6,1

Kypr 5,7

Maďarsko 5,0

Itálie 5,0

Litva 4,8

ČESKO 4,3

Řecko 4,3

Slovensko 4,3

Lotyšsko 4,2

Polsko 3,4

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky