Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2005


Poklady ze skládky

Václav Větvička

Tomografie objevuje ztracené texty

Milovníci klasické řecké a římské literatury se mají na co těšit. Studium papyrů nalezených na starověké skládce v egyptském Oxyrhynchu začíná přinášet plody.

Helénistický Oxyrhynchos míval divadlo pro deset tisíc diváků, čtvery veřejné lázně, dvacet chrámů a etnicky pestré obyvatelstvo. Dnes se jmenuje al-Bahnasá a leží asi 160 kilometrů jižně od Káhiry u kanálu Bahr Júsuf. Koncem devatenáctého století tam našli dva oxfordští badatelé papyrovou bonanzu, kterou se lístek po lístku probírají vědci dodnes. Do Oxfordu se sbírka dostala ve sto čtyřech cínových bednách a obsahuje více než padesát tisíc fragmentů z let 250 před n. l. až 700 n. l.

Dosud se podařilo vydat 67 svazků edice Oxyrhynchus Papyri, ale překvapení stále ještě nejsou u konce. Teprve v posledních letech dokázal výzkum vedený Dirkem Obbinkem (48) využít technologie vyvinuté pro čtení řeckých a římských textů pohřbených při výbuchu Vesuvu a svitků od Mrtvého moře. V podstatě jde o použití řady patnácti filtrů hledajících optimální spektrum pro čtení zčernalých papyrů.

Díky využití nejnovějších technologií včetně multispektrálního zobrazování se za posledních osm let objevily vedle stovek hospodářsko-administrativních dokumentů, které zaujaly spíše odborníky než veřejnost, takové skvosty, jako je část ztracené Sofoklovy tragédie, části dávno ztracené Lúkianovy novely, zlomek Homérovy Iliady a epická báseň lyrika Archilocha z Paru, jež popisuje události předcházející trojské válce.

Vědci doufají v další překvapení včetně raně křesťanských textů, které nezahrnuje Nový zákon. Oxfordský profesor řečtiny Christopher Pelling připomíná, že se podařilo najít texty, o jejichž existenci se několik set let pouze spekulovalo. Objevy zlomků z děl epika Hesioda, tragického básníka Euripida, lyrika Pindara, básníka komedií Menandra, lyričky Sapfó nebo epika a elegika Kallimacha, které lidské oko nespatřilo odhadem šestnáct století, vedou literární vědce k předpovědi druhé renesance. Z přibližně sto dvaceti Sofoklových tragédií se dochovalo pouze sedm. V papyrech z Oxyrhynchu se podařilo odhalit zbytky mnoha dalších her athénského dramatika.

Další naděje plyne z vědecké práce počítačového mága Brenta Sealese z kentucké univerzity v Lexingtonu. Jeho vědecký projekt nazvaný EDUCE, což je zkratka pro Enhanced Digital Unwrapping for Conservation and Exploration, slibuje opravdové zázraky. Jde o kombinaci specializované počítačové tomografie a vlastního softwaru, jež odhalí texty ukryté na papyrech často ve starověku používaných jako výplň těl a hlav mumií. Také oxyrhynšské mumie bývaly bohatě vycpány papyry.

Jelikož celkem pochopitelně nikdo nedovolí mumie rozbíjet jen kvůli přečtení cáru papyru, hledal Seales způsob, jak zmačkaný papyrus přečíst "na dálku". Jako u každého velkého objevu je základní myšlenka jednoduchá. Tomograf odhalí ukrytý papyrus, digitálně jej zaznamená v sérii tisíců řezů a přečte text na zmačkaných stránkách. Softwarový algoritmus si potom poradí se změtí písmen či znaků na jednotlivých řezech a převede je do textu pro nás čitelného.

Nové výzkumy tak pomohou rozšířit znalosti antické historie a literatury.

(Týden)Zpátky