Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2005


Otevřený dopis panu B. Doležalovi

Eugen Hubacz

Vážený Bohumile,

kéž by Vás Bůh miloval a dál Vám více soudnosti. Mám na myslí tu soudnost týkající se etikety, zvláště kde se jedná o kritiku opírající se pouze o Vaše osobní city. Jako zpravodaj byste měl znát rozdíl mezi kritikou a názorem. Názor můžete mít jakýkoliv, ovšem kritika by se měla opírat o objektivní, nebo alespoň fakty podložené údaje.

Víte, objektivita je takový ušlechtilý fenomén, jenž chybí mnohým pisatelům, Vás nevyjímaje. Tím Vás samozřejmě nemám v úmyslu napadat či očerňovat, pouze se snažím ve Vás vzbudit svědomí. Zda se mi to zdaří, je Vaše záležitost, ne moje. Být Vámi tak se zamýšlím nad výrazem „pokrytectví“. Na mysl se mi navíc vkrádá úvaha o Vaší neomalenosti. Jak jinak bych vás mohl posoudit, než Vám připomenout Váš článek o redaktorovi tohoto listu, jenž mě přiměl Vám napsat.

Jsem dost obeznámen s Vaší pisatelskou činnosti a tudíž mohu znalecky posoudit Vaše schopnosti psát. Vás styl psaní se rozhodně nedá nazvat amatérským, nese v sobě prvky obratnosti i částečnou znalost politických poměru v ČR. Ovšem často jsem na pochybách, co vlastně chcete čtenářům říci, nebo jak se lidové praví, „co máte za lubem“. Někdy mi i uniká smysl Vašeho cítění o psané věci.

Teď se jistě podivíte nad mou způsobilosti Vás posuzovat či hodnotit. Buďte bez obav, přednášel jsem na univerzitě Notre Dame Technical Writing (česky by to znamenalo technika psaní) tudíž vím, o čem hovořím či píší. V USA dokonce existuje obor zvaný Technical Writer. Nevím, zda v Česku existuje něco podobného, ovšem v USA je to obor dost žádaný.

V dnešní době moderních technických prostředků se žádný výrobek neobejde bez příslušného technického popisu. Jistě jste se setkal s takovými technickými popisy kterým, jak se říká, by ani koza nerozuměla. Proč? Poněvadž výrobek, který navrhne inženýr a zná tudíž jeho dokonalou strukturu, není schopen srozumitelné napsat návod k obsluze. K tomu je potřeba někdo, kdo nejen zná ten výrobek dokonale, nýbrž je způsobilý popsat srozumitelně a dokonale jeho obsluhu pro spotřebitele. A to je obor, kterým se právě zabývá Technical Writer.

Teď si dále představte, že znám dokonale subjekt, o kterém chci něco napsat, třeba historický fakt, jenže nejsem schopen tu svou myšlenku dokonale převést na čtenáře. Komunistický styl psaní tento nedostatek uměl výborně zastřít populárními výrazy a heslovitými úseky. Jenže z literárního hlediska to byl ponejvíce paskvil. Obávám se že je v Česku spousta zpravodajů, kteří stále tento druh psaní provozují, k velké nelibě čtenářů.

Komunikovat myšlenky psaním, si myslím, je mnohem složitější než třeba vysvětlit princip ovládání počítače. Doufám, že v tom se mnou souhlasíte. Vy většinou píšete dobře, jak jsem se už zmínil, ovšem mnohdy jsem na pochybách, o co vám hlavně jde.

To co jste napsal o panu Krystlíkovi v souvislosti s jeho článkem v MF Dnes mi připadalo velice neprofesionální a hlavně to byla kritika nepodložená vědomostmi. Ptám se Vás, proč? To vám vadí jeho názor, který je podložen nejenom jeho širokými znalostmi ale i fakty, které se snažíte popírat, nebo alespoň zpochybnit? To od Vás nepovažují za profesionální ani za charakterní, o etické úrovně nemluvě. Já Vás tímto článkem nechci urážet ani očernit, snažím se vám pouze naznačit, že k objektivnímu psaní nestačí pouze co píšete, nýbrž i sdělit vaše myšlenky podložené fakty.

Upřímně řečeno, to co jste napsal v případě pana Krystlíka, nesvědčí o tom, že byste měl dokonalé vědomosti o celkové situaci první republiky. To, že jste v té době nežil, vás neomlouvá. Existuje spousta pramenů, že kterých se můžete objektivně poučit, jenže v tom případě se musíte řídit soudností a ne vlastním cítěním.

Zkuste to a máte šanci na literární cenu.

Eugen HubaczZpátky