Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2006


Jsem tu, abych hájila právo urážet

Bohumil Doležal

Někdy na podzim roku 2001 se v jednom amsterodamském kulturně-politickém klubu konala diskuse na téma Voltaire a islám. Podnětem bylo výročí vydání Voltairova Filozofického slovníku v holandském překladu. V debatě vystoupila jakási nizozemská filozofka s módní kritikou osvícenství a obhajobou principů „mutikulturality“. Pak se z publika přihlásila mladá žena tmavé pleti. Hovořila holandsky s lehkým cizím akcentem. K úžasu přítomných se do předřečnice tvrdě pustila. Vyčetla jí, že o islámu nic neví. Požádala přítomné intelektuály a politiky, aby dnešní stav islámu nebagatelizovali, aby neváhali ho kritizovat. Její výzva zněla: Islám potřebuje osvícenství, nenechávejte nás na holičkách.

Ta mladá žena se jmenuje Ayaan Hirsi Ali. Narodila se v Somálsku, její rodina se dostala do konfliktu s tamním režimem a musela uprchnout nejprve do Saudské Arábie, pak přes Etiopii do Keni. Dostalo se jí ortodoxní islámské výchovy. Když dospěla, poslali ji rodiče za vyhlédnutým manželem do Kanady. V životě ho předtím neviděla. Při mezipřistání ve Frankfurtu vystoupila z letadla, přesedla na vlak do Amsterodamu a požádala v Holandsku o asyl. Ten taky dostala. Pracovala tam pak jako překladatelka v justici, v sociálních a přistěhovaleckých institucích. Dostala holandské občanství, vystudovala politologii na univerzitě v Leidenu, nějaký čas se angažovala ve Straně práce, ale socialistické pojetí „multikulturality“ jí nevyhovovalo, přestoupila do liberální VVD a stala se poslankyní druhé komory nizozemského parlamentu. Kritizovala islámské školy v Holandsku, ale taky obecněji islám a Mohameda. Holandská integrační politika, pokud jde o muslimy, podle ní zkrachovala. Spolupracovala s režisérem Theo van Goghem, který byl zavražděn islámským fanatikem. Nějaký čas se musela s vládní pomocí skrývat, a to i mimo zemi.

Osobním východiskem její kritiky Islámu je postavení žen, tak jak je zakotvené v koránu. Jejich bezprávnost a podřízenost mužům. Multikulturalita v západním pojetí podle ní znamená, že se tyto zásady implantují doprostřed společnosti, která je nesdílí: vznikají ghetta pro přistěhovalce. Západní politici a publicisté strkají hlavu do písku před problémy, které takové politické jednání přináší.

Paní Ayaan Hirsi Ali však nezůstává jen u této závažné, leč dílčí záležitosti. Cituji namátkou z toho, co nedávno řekla německému listu Frankfurter Allgemeine Zeitung:

„Muslimové jsou bytosti obdařené rozumem. Nemusí se schovávat za islámskou doktrínu. A nepotřebují také žádnou poručnickou ochranu od evropských politiků a intelektuálů.“

„Dnes je otevřená společnost ohrožena islamismem. Ten se odvolává na muže jménem Muhammad Abdulláh, který žil v sedmém století a platí za proroka. Mnozí muslimové jsou mírumilovní lidé, ne všichni jsou fanatici. Co se mne týče, ať mají veškeré právo zůstat své víře věrní. Ale v islámu je hnutí radikálů, kteří chtějí zničit demokracii. V tomto konfliktu nejde o rasu, barvu pleti či kulturní dědictví. To je konflikt idejí, který přesahuje rasy a hranice.“

„Věřím, že prorok“ (Mohamed) „nebyl v právu, když stavěl sebe a své ideje nad kritické myšlení. Věřím, že prorok Mohamed nebyl v právu, když podřizoval ženy mužům. Prorok nebyl v právu, když nařizoval zabíjet homosexuály. Nebyl v právu, když říkal, že odpadlíci mají být zabiti. Nebyl v právu, když říkal, že nevěrníci a nevěrnice mají být bičováni a kamenováni. A že je třeba zlodějům utínat ruce. Nebyl v právu, když říkal, že na jeho idejích lze postavit dobrou společnost. Prorok říkal a učil i dobré věci, vyzýval k milosrdenství. Ale chci bránit názor, že byl bezohledný a bezcitný vůči těm, kteří měli jiný názor než on.“

A v souvislosti se sporem o karikatury: „Kdo se má mírnit? Karikaturisté dělali jen svou práci. Takové výzvy, apely na ,sociální odpovědnost´ médií přinášejí jen jedno poselství: držte klapačku. A právě to dělat nebudu.“ A chválí dánského premiéra za to, že se neomluvil a místo toho vysvětlil protestujícím, co znamená demokracie.

Pod feministkou si člověk na základě zkušeností načerpaných v Česku dokáže představit tak nanejvýš hysterickou intelektuální tajtrlici, při jejichž veřejných výlevech si člověk říká: tvoje starosti na mou hlavu! Paní Ayaan Hirsi Ali je žena, které opravdu o něco jde. Je jen logické, že jí přitom jde taky o život. Paní Ayaan Hirsi Ali je statečná žena.

(www.bohumildolezal.cz)Zpátky