Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2006


Cenzura českého internetu na úrovni čínského

Ross Hedvíček

Mými nejposlednějšími manévry marnosti v české Wikipedii byly pokusy tam zařadit dvě nová hesla, která jsem sám napsal. Byly to definice neokomunismu a antiamerikanismu. Jak jistě víte, všechno jde v internetu velice rychle, cak, cak, cak, jak říkává jeden můj plešatý německý přítel.

Vložil jsem heslo o neokomunismu (viz níže) v 21:31, 9.2.2006, zhruba 250 slov vysvětlujících výraz v souvislosti s dnešní Českou republikou. Ve 23:19 téhož dne byl už text kompletně předělán českou marxistickou bojůvkou, redukován na pár vět (žádná z nich nebyla moje původní) a smysl kompletně překroucen, jako by se termín na Českou republiku nemohl nikdy ani vztahovat.

Zničení textu hesla Antiamerikanismus bylo ještě rychlejší - trvalo to asi jen čtyři minuty, článek byl jednoduše vymazán správcem s výrazným pseudonymem CHE (lze mít vůbec za přezdívku marxističtější jméno - snad s výjimkou, kdyby se někdo podepisoval Stalin?) s vysvětlením, že heslo o antiamerikanismu už existuje. Když se na něj podíváte, zjistíte, že je to text o protiválečných protestech během války ve Vietnamu.

Zprzněné heslo o neokomunismu je k nalezení pod http://cs.wikipedia.org/wiki/Neokomunismus a heslo o antiamerikanismu, které nemá s mým nic společného, pod http://cs.wikipedia.org/wiki/Antiamerikanismus.

Zde předkládám své původní definice:

Heslo: Neokomunismus

Neokomunismus je pojmenování převažujícího stavu současného vývoje ve společnosti, v politice, vědě a umění v České republice. Stav byl způsoben řadou faktorů, z nichž nejstarším a původním bylo, že komunisté nebyli potrestáni za zločiny proti České republice, ať už proti jednotlivcům či celé společnosti. Iniciátorem a garantem tohoto stavu byl bývalý prezident Václav Havel, který se tímto jeho nejvýznamnějším činem nepochybně dopustil vlastizrady.

Další přispívající faktory dnešního neokomunismu:

1) genetická predispozice českého národa k mentální přikrčenosti, včetně neschopnosti a neochoty národa přistoupit k byť i jen nepříliš radikálním řešením za účelem odstranění křivd minulosti (vraždy a věznění nevinných, krádeže majetku, zničení infrastruktury země a společnosti, vyhánění z vlasti, atd.)

2) spokojenost společnosti s částečnými pozitivními změnami v osobních svobodách - hlavně se svobodou cestování a spokojenost se socialistickým společenským zřízením, které potlačovalo osobní odpovědnost a iniciativu,

3) všeobecné prostoupení populace příslušností ke komunistické straně - v roce 1989 měla KSČ jen v českých zemích přes 1 milion členů - tedy 10%ní saturaci veškerého obyvatelstva včetně důchodců, nezletilých a nemluvňat. Pro srovnání ve stejnou dobu ve SSSR bylo procentuální zastoupení komunistů mezi 1 - 2% - dá se tedy jen na základě statistiky tvrdit, že Češi byli až desetkrát bolševičtější než Rusové sami.

Výsledkem působení těchto faktorů je stav, kdy původně stalinistická komunistická země je neschopná oprostit se od minulosti hlavně pro nezájem svého vlastního obyvatelstva o zlepšení politické, společenské i osobní situace. Nově se vyvíjecími symptomy neokomunismu jsou pak extrémní kriminalita, převládající korupce, bezmocná policie, soudnictví a politické řízení v rukou bývalých komunistů, jejich dětí a sympatizantů.

Heslo: Antiamerikanismus

Antiamerikanismus je pojmenování módního myšlenkového směru, populárního hlavně v západní a východní Evropě, ale i jinde ve světě, hlavně v zemích, kde splachovací záchody a vysoká hygiena nejsou běžnou samozřejmostí.

Antiamerikanismus je extrémně levicový myšlenkový proud, který vznikl z rozčarování nad pádem údajně druhé velmocí mimo USA - tedy Sovětského svazu a je myšlenkové totožný s většinou idejí marxismu a komunismu. Totožnost idejí začíná u nenávisti demokratických principů a idejí americké revoluce, osobních svobod a nezávislosti a končí u snah o zesměšňování představitelů USA, jako je srovnávání Bushe s Hitlerem, atd.

Dalším přispívajícím faktorem je závist a odmítání principu kapitalistické ekonomiky za současného předstírání, že evropský socialismus nabízí lepší řešení, i když čísla říkají něco jiného.

Takže tak tomu je - cenzura na českém internetu je tak běžnou věcí, že se tomu už ani nikdo nediví. Jen jsem přemýšlel, zda by bylo v německé Wikipedii možné vymazávat všechno, co se týká nacismu a holocaustu - případně tvrdit, že se holocaust se nikdy nestal. V české Wikipedii by něco takového nebyl žádný problém.

(Navštivte také můj blog: http://hedvicek.blog.sme.sk/)Zpátky