Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2006


Dobrý tip k volbám

Karel Kopřiva

Blíží se další volby do Poslanecké sněmovny. Z novinových zpráv se lze dovědět, že

mnozí současní poslanci se zaplétají do aktivit, které životní zkušenost běžného občana musí hodnotit jako krajně podezřelé, stýkají se s lidmi z podsvětí - ale jejich kolegové ze stejné strany na tom nic špatného nevidí,

přitom poslanci jako celek trvají na své celoživotní imunitě v případě trestného činu,

jedí, pijí a rekreují se ve zvláštních poslaneckých zařízeních za zanedbatelné ceny,

zaměstnávají své příbuzné jako asistenty a nechávají si proplácet nájem za poslanecké kanceláře ve svých objektech,

poté, co si omylem zvýšili platy v r. 2004, ani po roce nedokázali omyl napravit,

jednají podle zmatečního jednacího řádu, který umožňuje každému z nich zlikvidovat smysl jakékoliv návrhu zákona dodatečnými doplňovacími návrhy podanými na poslední chvíli, kdy plénum poslanců není s to dopady návrhu posoudit.

Takto se nechovají lidé, kteří dovedou upřednostňovat veřejný zájem před zájmem osobním či stranickým. Takové jednání je známkou nízkosti.

Většina současných poslanců si však v nadcházejících volbách nepochybně udrží pozice, které si vybojovali v úzké skupince svých spolustraníků, a vyskytne se tak na předních místech kandidátek svých stran.

Jak lze účelně použít volební lístek za této nepěkné situace? Zakroužkuje všechny kandidáty na předních místech na kandidátce své strany kromě těch, kteří jsou dnes poslanci. Při dostatečném počtu zakroužkovaných hlasů budou současní poslanci přeskočeni jinými kandidáty a do sněmovny se nedostanou. Noví poslanci by pak začali svou práci s vědomím, že nedostatek morálky může být při volbách vyúčtován.Zpátky