Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2006


Zatopené metro bez viníků?

Lubomír Sedláček

Tři a půl roku trvalo, než se vše vyšetřilo a my nezodpovědní občané jsme se ústy ředitele trestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství Lumíra Crhy dozvěděli, že za škody 6 miliard, vzniklé při zatopení pražského metra v létě 2002, ze zodpovědných činitelů nezodpovídá nikdo. Naopak zodpovídají ti nejméně zodpovědní - „hrdinové i nehrdinové práce“. Opakované šetření bylo údajně vedeno ve třech směrech:

1) Správnost manipulací na vltavské kaskádě. S plnými přehradními nádržemi se pochopitelně příliš manipulovat nedalo, ale po třech dnech dešťů v jižních a jihozápadních Čechách se dala pohroma předpokládat, zvláště když půda byla nasáklá po předchozích deštích

2) Stavební závady. Neexistuje prý dokumentace ani svědkové. Pokud byla, jistě byla včas zlikvidována a aktéři proti sobě svědčit nebudou. Jsou známy stavební organizace a jejich vedení v té době. Pracovat musel též stavební dozor a přejímači investora. Zodpovědnost však nenese vedení těchto institucí, ale „hrdinové práce“.

Jak snadný závěr, až je to směšné. Divil bych se, že by si tito dělníci sami rozhodli, že místo betonování mají zdít, a že se beton nebude armovat. Někdo jim musel předat montážní výkresy a dodat materiál. Nehledě k tomu, že přepážky a kabelové průchodky byly z hlediska zatopení tunelů až ve druhém sledu po uzávěrech vstupů a ovlivnily pouze další postup vody v tunelech.

Po katastrofě zůstala trpká příchuť. Jen se můžeme divit, že státní zastupitelství akceptovalo neschopnost (nebo záměr?) vyšetřovacích orgánů, paskvil tři roky trvajícího šetření, a předkládá nám něco, co přemýšlející veřejnost nemůže přijmout. Nejsou snad ty promarněné miliardy naše peníze, aby nás zajímalo, kdo tuto ztrátu zavinil? Nebo se v tomto absurdistánu přece jen někdy dočkáme alespoň výčtu zodpovědnosti zúčastněných, když už ne trestního řízení, nebo zásadního stanoviska jiných státních orgánů?

(MFDNES)



Zpátky